UNICEF Innocenti Araştırma Merkezi Hakkında

Çocukların iyi bakılıp, büyütülmelerine özen göstererek ‘insanlığın gelişimi’ ne uğraşan herkesin çocuk konularıyla ilgili araştırmalara ihtiyacı vardır.

UNICEF Innocenti Araştırma Merkezi, Örgüt’ün temel araştırma koludur. 1988 yılında çocuk haklarının uluslararası düzeyde anlaşılmasının geliştirilmesi ve Çocuk Hakları Bildirgesi’nin işleyişinin gerek endüstrileşmiş, gerekse kalkınmakta olan ülkelerde tanıtımı için kurulmuştur. Merkez, UNICEF’in araştırma kapasitesini güçlendirmekte; Örgüt’ün dünya çapında çocukların savunmasını yapmasına, günümüzdeki ve gelecekteki çalışma sahalarının belirlenmesine ve incelenmesine, ayrıca izlenen politikanın tanıtılmasına yardımcı olmaktadır.

Merkez aşağıdaki konularda araştırmalarını sürdürmektedir:

  • Çocukların değişen durumlarının izlenmesi.
  • Çocuklarla ilgili bilgilerde kronik boşlukların ortaya çıkarılması.
  • Bu boşlukların doldurulması için yapılan çalışmaların desteklenmesi ve genişletilmesi.
  • Hareket planlarının çocukların yararına olması için etkileme çalışmalarının yürütülmesi.
UNICEF Innocenti Araştırma Merkezi kendi araştırmalarını kendisi yapsa da, zaman zaman diğer araştırma enstitüleri ve UNICEF’teki uzman meslektaşlarla birlikte çalışabilir.

Araştırma sonuçları yayınlar halinde çıkmaktadır. Merkez aynı zamanda UNICEF ve ortakları için kapasite arttırma forumu olarak da çalışmaktadır:
  • Çocuk Hakları Bildirge’sinin uygulanışına ilişkin organizasyon konularında deneyimleri yayınlar. Başarılı uygulamaların dağıtımını sağlar.
  • UNICEF çalışanlarının deneyimlerini değerlendirir.
  • Çocuk haklarıyla ilgili mevcut olan ve yeni belirmekte olan konular üzerinde uzmanların katılımlarıyla seminerler ve konferanslar düzenler.
Yukarıda özetlenmiş amaçları desteklemek için sağlanan somut verilere ilaveten, Merkez’in araştırmaları aynı zamanda çocuklar için temel insan haklarına dayanan yeni bir küresel etik geliştirilmesine de yardımcı olur.

Merkez hakkında daha fazla bilgi için www.unicef-ırc.org