“Çocuk Yaşatma”: Dünya Çocuklarının Durumu 2008 Raporu

İki yaşındaki Fatma, Kenya’da ucuz ve basit koruyucu önlemlerle hayatta kalabilmiş binlerce çocuktan biri.

Yine Kenya’da ilaçlanmış cibinliklerin yaygın bir biçimde dağıtılmış olması sonucunda son beş yılda sıtma yüzünden ölenlerin sayısının yarı yarıya azaldığı görüldü. UNICEF’e göre bu başarı, çocuk ölümlerinin üçte iki oranında azaltılmasını amaçlayan Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için uygulanan toplum temelli sağlık programları sonucunda kazanıldı.

UNICEF’in program uygulamaları dünyanın dört bir yanında yürütülmekte: iyot eksikliğinden kaynaklanan rahatsızlıkları gideren iyotlu tuz kullanımının teşvik edildiği Türkmenistan’dan engelli çocukların özel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağlayan bir toplum merkezinin kurulduğu Arjantin’e kadar. Bütün bu girişimlerin değişik amaçları olsa da sonuçta hepsi aynı hedef doğrultusunda çocukların sağlık sorunlarını düşük maliyetle çözmeye hizmet etmektedir.

Ana ve Çocuk Sağlığı

Bu yıl Dünya Çocuklarının Durumu 2008 Raporu’nun tanıtımı için basın toplantısı Cenevre’de yapıldı. UNICEF’in çalışmalarına yön veren bu rapora göre Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılmak isteniyorsa kadınların, annelerin ve yenidoğanların sağlık ihtiyaçlarına öncelik verilmelidir. Raporda yer alan son bilgiler Dünya Sağlık Teşkilatı ve Dünya Bankası gibi UNICEF’in önde gelen ortaklarından ve ev halkı araştırmalarından derlenmiştir.

Raporun basına tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıda UNICEF İcra Direktörü Ann M. Veneman, Dünya Sağlık Teşkilatı Genel Direktörü Dr. Margaret Chan, Dünya Bankası’nın İnsanlığın Kalkınması İletişim Ağı Başkan Yardımcısı Joy Phumaphi ve Afrika Birliği Sosyal İşler Görevlisi, Bience P. Gawanas hazır bulundular.

Ann M. Veneman, “Her ne kadar çocuk yaşatma konusunda ilerleme kaydedildi ise de doğru politikalar, programlar ve ortaklıklarla daha fazlası da başarılabilir. Yeterli, önleyici ve tedavi edici hizmetlerden yoksun milyonlarca çocuğa ve ailelerine bu hizmetleri ulaştırmak için mücadele vermeliyiz”, diye belirtmiştir.

Bir Kalkınma Önceliği

UNICEF, G8’e üye ülkelerin liderlerinin çocuk sağlığı konusunu yalnızca ahlaki bir zorunluluk olarak değil, kalkınmanın da bir önceliği olarak ele almaları gerektiği inancında. Ayrıca şimdiye kadar edinilen deneyim toplum sağlığının yararlarının yalnızca çocuklarla kalmadığını gösteriyor.

Örneğin Kenya’daki cibinlik kampanyası ülkede verimliliğin iyileştirilmesini dolaylı olarak etkiledi çünkü sıtma iş günü kaybının başlıca nedeni idi. Yine 13 yaşındaki Atabay Uzbayev gibi Türkmen çocukları artık iyot eksikliğinden kaynaklanan halsizlik ile buna bağlı şikayetlerinden kurtulmuş oldular ve gelecekle ilgili planlar yapmaya başladılar.

Atabay, “Büyüdüğüm zaman üniversiteye girmek ve matematik eğitimi almak istiyorum”, dedi.

Hemen Sonuç Veren Yatırımlar

J. Phumaphi, “Çocuk ve anne sağlığına yatırım yapmak ekonomik getirileri ile ülkenin geleceğini olumlu yönde etkileyen yerinde bir karardır,” dedi.

Bu sözleri Dr. Margaret Chan “Her çocuğa bir seferde ve paket olarak müdahale edilmesi durumunda pek çok ülkede uygulanan bu yenilikçi programların yararları hemen görülecektir”, diye tamamladı.