Eğitim

..

"Eğitim her çocuğun hakkıdır. Kız ve erkek çocuklar için fırsat eşitliği temelinde ücretsiz ve herkese açık olmalıdır.”

- Madde 28, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 1989

Bugün dünyada okul çağındaki çocukların %11,5’i, başka bir deyişle 123 milyon çocuk okula gitmiyor. Bu rakamın 2007 yılında yüzde 12,8 yani 6-15 yaş grubundan 135 milyon çocuk olduğu dikkate alındığında, okula gitmeyen çocukların sayısındaki azalmanın çok sınırlı kaldığı görülüyor. 

Dünyanın en yoksul ülkelerinde ve çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklar bu durumdan en fazla etkilenen grubu oluşturuyor. Okula gitmeyen 123 milyon çocuğun %40’ı en az gelişmiş ülkelerde, %20’si ise çatışma bölgelerinde yaşıyor.

Yoksulluk, doğal afetler ve cinsiyete bağlı ayrımcılık eğitime katılımın önündeki önemli engeller...

Başta kızlar olmak üzere çocuklar yoksulluk ve/veya dışarıda çalışma, tutucu toplumsal kurallar, kırsal ya da ulaşımın zor olduğu bölgelerde yaşıyor olmak, etnik ya da dil temelli azınlıklardan olmak gibi nedenlerle okullarını terk ediyorlar veya okula düzenli devam edemiyorlar. Engeli olan çocuklar eğitimden mahrum kalarak kendilerini yaşam boyu yoksulluk ve hayatın zorluklarından kurtarmak için ihtiyaç duyacakları becerileri edinemiyor.

Her kız ve erkek çocuğun eğitime fırsat eşitliği temelinde özgürce erişmesi UNICEF’in küresel önceliklerindendir. UNICEF olarak inanıyoruz ki, eğitim hizmetleri, çocukların şiddet ve istismardan korundukları, katılım haklarına saygı gösterilen sağlıklı ve güvenli ortamlarda ayrımcılık yapılmadan verilmelidir.

Fotoğraf © UNICEF/Turkey2014/Feyzioglu► Dünyada savaş, çatışma ya da doğal afet bölgelerinde olan çocukların ve eğitime erişimde cinsiyet eşitliğinin yanı sıra dezavantajlı çocukların eğitimine odaklanıyoruz.

► Türkiye’de 2016-2020 ülke programı kapsamında kız ve erkek çocukların eğitim için fırsat eşitliği, engeli olan çocuklar, yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler ya da Suriyeli çocuklar gibi dezavantajlı gruplara dahil olan çocukların eğitime erişimi için çalışmalar yürütüyoruz. Fotoğraf © UNICEF/Turkey2014/Feyzioglu

Okul öncesi eğitimden ilköğretim ve ötesine, eğitime bütünsel yaklaşıyoruz. Eğitimcileri eğitiyor, ebeveynler, gruplar ve hükümetlerle birlikte eğitim sisteminin bir topluluktaki tüm çocukları kapsayacak şekilde geliştirilmesi için çalışıyoruz.

Çocukların eğitim hakkında fırsat eşitliğine kavuşmasına destek olmak için şimdi aylık düzenli bağış yapmaya başlayın.

 

 

 

Fotoğraf, kapak © UNICEF/UNI71608/Shankar

Fotoğraf, bu sayfada © UNICEF/UNI61081/Zaidi