Temiz Su

..

Her gün 800'den fazla çocuk, su, sanitasyon veya hijyen kaynaklı önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor.

Su, Sanitasyon ve Hijyen: her biri ayrı bir çalışma alanı olmasına rağmen, tümü birbirine bağlı. Örneğin tuvalet olmayınca, su kaynakları kirleniyor, temiz su olmayınca temel hijyen önlemleri uygulanamıyor. Su olmadığında, insanlar ölüyor ya da suya ulaşmak için göçe mecbur kalıyor. Kriz zamanlarında sanitasyon eksikliği, yetersiz temiz su ve hijyen nedeniyle ortaya çıkan ishal, kolera ve benzer salgınlardan en çok çocuklar etkileniyor.

Küresel ölçekte, her gün 5 yaşından küçük tahminen 2 bin çocuk ishalli hastalıklar yüzünden ölüyor. İshalli hastalıklar yüzünden meydana gelen çocuk ölümlerinin hemen hemen yüzde 90’ı doğrudan doğruya temiz olmayan su, sanitasyon ya da hijyen yetersizliklerine bağlı.

UNICEF temiz suya erişim için yenilikçi yollar keşfetmek ve iklim dirençli altyapının oluşturulmasında öncü çalışmalar sürdürüyor.

► Sanitasyon alanında, temel tuvalet kullanımı ve atıkların insanla temasını ayırmak için çalışıyor.

► Temel hijyen uygulamalarının ve çok basit görünmesine rağmen hastalıkları önlemek ve çocuk sağlığı için kilit bir önlem olan su ve sabun kullanımının yaygınlaşması için çalışıyor.

► Acil durumlarda dünya çapında temiz su, tuvalet sağlıyor ve temel hijyen uygulamalarını destekliyor. Sadece geçen yıl, UNICEF’in acil durum müdahaleleri ile 18 milyon kişi temiz sudan, 4 milyon kişi ise sanitasyon uygulamalarından faydalandı.

22 Haziran 2016, Uganda – Uganda’nın kuzeyinde, Kitgum kasabasında küçük bir çocuk el pompasından akan temiz ve güvenli suyu kullanıyor. Fotoğraf ©UNICEF/UN025606/Bongyereirwe

 

 

UNICEF’e düzenli bağış yaparak çocukların temiz su ve hijyene ulaşması için yürüttüğümüz hayati çalışmalarımıza destek olun.

 

Fotoğraf © UNICEF/UN024866/Sewunet