Temiz Su

..

Her gün 800'den fazla çocuk, güvensiz su, sanitasyon ya da hijyen yetersizliklerine bağlı önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor.

Su, Sanitasyon ve Hijyen: her biri ayrı bir çalışma alanı olmasına rağmen, tümü birbirine bağlı. Örneğin tuvalet olmayınca, su kaynakları kirleniyor, temiz su olmayınca temel hijyen önlemleri uygulanamıyor. Su olmadığında, insanlar ölüyor ya da suya ulaşmak için göçe mecbur kalıyor. Kriz zamanlarında sanitasyon eksikliği, yetersiz temiz su ve hijyen nedeniyle ortaya çıkan ishal, kolera ve benzer salgınlardan en çok çocuklar etkileniyor. Su ve hijyen ile ilgili hastalıklar beş yaşın altındaki çocuklarda ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir.

UNICEF’in su, sanitasyon ve hijyen (WASH) ekibi, dünyadaki 100'den fazla ülkede su ve sanitasyon hizmetlerinin yanı sıra temel hijyen uygulamalarını iyileştirmek için çalışmaktadır. 2017'de UNICEF'in çabalarıyla, 32,7 milyon kişinin içme, yemek pişirme ve kişisel hijyen için güvenli suya erişimi sağlandı. 2019'da hedefimiz, 42,8 milyon insanın güvenli temiz suya erişimini sağlamak.

Temiz suya erişmek her çocuğun hakkı! Bir çocuğun evde güvenli suya erişimi olduğunda, sağlıklı yaşama, öğrenme, oynama ve çocukluğunu hakkaniyetle yaşama şansı oluyor. Temiz su, çocukların eğitimine dahi yardım eder: çocuklar evlerine su taşımakla meşgul olmadıklarında, okula gitmek için zamanları olur. Okulda temiz su, hijyenik tuvalet ve el yıkama için sabun varsa, çocuklar sağlıklı bir öğrenme ortamına sahip olur.

UNICEF temiz suya erişim için yenilikçi yollar keşfetmek ve iklim dirençli altyapının oluşturulmasında öncü çalışmalar sürdürüyor.

► Sanitasyon alanında, temel tuvalet kullanımı ve atıkların insanla temasını ayırmak için çalışıyor.

► Temel hijyen uygulamalarının ve çok basit görünmesine rağmen hastalıkları önlemek ve çocuk sağlığı için kilit bir önlem olan su ve sabun kullanımının yaygınlaşması için çalışıyor.

► UNICEF; acil durumlarda su, sanitasyon ve hijyen hizmeti sunan öncü insani yardım kuruluşu olarak, tüm dünyadaki insani krizlerde bu alanlardaki acil ihtiyaçların yarısından fazlasını karşılıyor.

 

22 Haziran 2016, Uganda – Uganda’nın kuzeyinde, Kitgum kasabasında küçük bir çocuk el pompasından akan temiz ve güvenli suyu kullanıyor. Fotoğraf ©UNICEF/UN025606/Bongyereirwe

 

 

 

UNICEF’e düzenli bağış yaparak çocukların temiz su ve hijyene ulaşması için yürüttüğümüz hayati çalışmalarımıza destek olun.

 

Fotoğraf © UNICEF/UN024866/Sewunet