Kızlar matematikte erkeklerin gerisinde

UNICEF | her çocuk için

UNICEF: Dünya çapında kız çocukları matematikte erkek çocuklarının gerisinde kalıyor, ayrımcılık ve cinsiyete dayalı kalıp yargılar nedeniyle başarısız oluyor

Birleşmiş Milletler Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi öncesinde UNICEF, özellikle kız çocukları arasında düşük seviyede seyreden aritmetik yeterliliğinin çocukların öğrenme, gelişme ve ilerleme yeteneklerini baltaladığı konusunda uyarıda bulunuyor

NEW YORK, 14 Eylül 2022 – UNICEF tarafından bugün yayınlanan yeni bir rapora göre, dünya çapında kız çocukları, cinsiyetçilik ve cinsiyete dayalı kalıp yargılar nedeniyle matematikte erkek çocuklarının gerisinde kalıyor.

Solving the equation: Helping girls and boys learn mathematics (Denklemi çözmek: Kız ve erkek çocuklarının matematik öğrenmelerine yardımcı olmak), 100'den fazla ülkeyi ve bölgeyi kapsayan yeni veri analizleri içeriyor. Rapor, erkek çocuklarının matematik becerileri edinme şansının kız çocuklarından 1,3 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Kız çocuklarının matematiği doğuştan anlama konusundaki yetersizliklerine ilişkin olarak öğretmenler, ebeveynler ve akranlar tarafından sıklıkla benimsenen olumsuz cinsiyet normları ve kalıp yargılar eşitsizliğe katkıda bulunuyor. Rapora göre, bu, aynı zamanda kız çocukların özgüvenini de zedeliyor ve onları başarısızlığa sürüklüyor. 

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Kız çocukları matematik öğrenme konusunda erkeklerle eşit yeteneğe sahip. Sahip olmadıkları şey, bu kritik becerileri kazanmak için eşit fırsatlar. Kız çocuklarının ilerlemesini engelleyen cinsiyete dayalı kalıp yargıları ve normları ortadan kaldırmalı ve her çocuğun okulda ve hayatta başarılı olmak için ihtiyaç duydukları temel becerileri öğrenmelerine yardımcı olmak için daha fazlasını yapmalıyız."

Raporda, matematik becerilerinin öğrenilmesinin hafızayı, kavramayı ve analiz yeteneğini güçlendirdiği ve bunun sonucunda çocukların yaratma becerilerini geliştirdiği belirtiliyor. UNICEF, gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi öncesinde, temel matematik ve diğer temel alanları iyi derecede öğrenmeyen çocukların problem çözme ve mantıksal akıl yürütme gibi kritik görevleri yerine getirmekte zorlanabilecekleri konusunda uyarıyor.

Raporda yer alan 34 düşük ve orta gelirli ülkeden elde edilen verilerin analizi, kız çocuklarının erkek çocuklarının gerisinde kaldığını, 4. sınıfa giden çocukların dörtte üçünün temel aritmetik becerileri kazanmadığını gösteriyor. 79 orta ve yüksek gelirli ülkeden gelen veriler ise, 15 yaşındaki okul çağındaki çocukların üçte birinden fazlasının henüz matematikte asgari yeterliliğe ulaşmadığını gösteriyor.

Hanehalkı varlığı da belirleyici bir faktör. Raporda, en zengin hanelerden gelen okul çağı çocukların, 4. sınıfa geldiklerinde aritmetik becerileri edinme olasılıklarının, en yoksul hanelerden gelen çocuklardan 1,8 kat daha fazla olduğu belirtiliyor. Erken çocukluk eğitimi ve bakım programlarına katılan çocukların, 15 yaşına kadar matematikte asgari yeterliliğe ulaşma olasılıkları, katılmayanlara oranla 2,8 kata kadar daha fazla.

Rapor ayrıca, COVID-19 salgınının etkisinin çocukların matematik becerilerini daha da kötüleştirdiğini belirtiyor. Dahası, bu analizler şu anda okula devam eden kız ve erkek çocuklarına odaklanıyor. Kız çocuklarının erkek çocuklara göre okula gitmeme ihtimalinin daha yüksek olduğu ülkelerde, matematik yeterliliğindeki genel eşitsizlikler büyük olasılıkla daha da fazla.

UNICEF, hükümetleri tüm çocuklara kaliteli eğitim ulaştırma taahhüdünde bulunmaya çağırıyor. UNICEF olarak yeni çabalar ve yatırımlar için çağrıda bulunuyoruz. Tüm çocukları yeniden okula kaydettirmek ve okula devam etmelerini sağlamak, tamamlayıcı ve telafi edici eğitime erişimi arttırmak, öğretmenleri desteklemek ve onlara ihtiyaç duydukları araçları sağlamak ve okulların tüm çocukların öğrenmesi için güvenli ve destekleyici bir ortam sağladığından emin olmak amacıyla çalışıyoruz.

Russell “Bütün bir neslin eğitimi risk altında, boş vaatlerin zamanı değil. Her çocuk için eğitimde dönüşümü sağlamak amacıyla acilen eyleme geçmemiz gerekiyor”, dedi.

enlightenedTürkiye'de kız çocuklarının güçlendirilmesi için çalışıyoruz, sen de katkıda bulun!