Vergi Muafiyeti

UNICEF | her çocuk için

UNICEF Türkiye Milli Komitesi 1630 sayılı yasanın 49. Maddesi uyarınca ve Bakanlar Kurulu'nun 12.11.1974 gün ve 7/9055 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasında olup vergi muafiyeti bulunmaktadır.

T.C. Resmi Gazete, 12.11.1974; 7/9055:

Merkezi Ankara’da olmak üzere, kurulmuş bulunan “Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Türkiye Milli Komitesi”nin kamu yararına sayılan derneklerden sayılması; İçişleri Bakanlığının 2/5/1974 günlü ve 81-103/B-261/219 sayılı yazısı ve Danıştay Genel Kurulunun 4/7/1974 günlü ve Esas: 1974/29, Karar: 1974/42 sayılı Kararı üzerine, 29/11/1972 günlü ve 1630 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 12/11/1974 tarihinde kararlaştırılmıştır.

©UNICEF/Turkey/2013/Ustun