Bağışçı Hakları Beyannamesi

UNICEF | her çocuk için

Bağışçı Hakları Beyannamesine ulaşmak için tıklayınız.

Fotoğraf © UNICEF/UN020940/Hasen

Fotoğraf © UNICEF/UN020940/Hasen

UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Bakanlar Kurulu’nun 12.11.1974 gün ve 7/9055 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasındadır.