Birlikte Etki Yaratmak

UNICEF | her çocuk için

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 'Eylem On Yılı'na ulaşma yarışında, özel sektör değişim için kritik bir güçtür. Geniş kaynakları ve uzmanlığıyla şirketler, vakıflar ve hayırseverler, iklim değişikliği, yoksulluk ve eşitsizlik gibi acil küresel sorunlarla mücadelede, çocuklar için daha güvenli ve sürdürülebilir bir dünya yaratmada önemli bir rol oynamaktadır.

UNICEF, bu dönüşüm yolculuğunun ön saflarında yer alarak, özel sektörle el ele veriyor, SKA'larla uyumlu ölçeklenebilir ve sürdürülebilir etki sağlayan yenilikçi çözümler geliştiriyor. Özel sektör, SKA'ları planlarına entegre ederek etkiyi maksimize ederken, önemli zorluklarla başa çıkarak, yeni pazarlara erişiyor ve kararlılığını gösteriyor.

Bu öncü raporun temelinde, uluslararası iş birliği konusundaki 17. SKA ile uyumlu olan ortaklıkların gücü yatıyor. Rapor, UNICEF ile yapılan ortaklıkların nasıl geleceği şekillendirdiğini ve çocuk felciyle mücadeleden çocuk ölümlerinin azaltılmasına ve okulların internete bağlanmasına kadar olağanüstü ilerlemelerin nasıl elde edildiğini vurguluyor.

Stratejik iş birlikleri ve SKA'lara bağlılıkla, küresel sorunlara karşı mücadelede birlikte hareket ederek, çocuklar için daha iyi bir gelecek yaratabiliriz.

Raporun tamamını okumak için buraya tıklayabilirsin.