UNICEF Raporları

UNICEF | her çocuk için

► Dünya Çocuklarının Durumu 2017 - 11 Aralık 2017 Dijital Bir Dünyada Çocuklar başlığını taşıyan rapor, UNICEF’in; dijital teknolojinin çocukların yaşamını ve yaşam şanslarını etkilediği farklı alanlara, sunduğu fırsatlara ve bunların yanı sıra barındırdığı tehlikelere de işaret eden ilk kapsamlı değerlendirmesi. Raporda hükümetlerin ve özel sektörün değişimin hızına ayak uyduramadığı, çocukları yeni risk ve olumsuzluklara karşı korumada yetersiz kaldığı, en dezavantajlı konumdaki milyonlarca çocuğun da değişimin dışında bırakıldığı vurgulanıyor.

► Yürek Parçalayıcı Yolculuklar- 12 Eylül 2017 Avrupa’ya ulaşma çabası içindeki göçmen ve mülteci çocuklar ve gençler dehşet verici insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadır. UNICEF ile BM Göç örgütü IOM tarafından bugün açıklanan rapora göre, Avrupa’ya ulaşmak için Orta Akdeniz yolunu izleyen çocuk ve gençlerin yüzde 77’si doğrudan kendi yaşadıkları istismar, sömürü ve insan ticareti anlamına gelebilecek olaylar bildirmektedir.

► İçme Suyu, Sanitasyon ve Hijyen Alanında İlerleme - 13 Temmuz 2017  2017 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF tarafından hazırlanan rapora göre tüm dünyada her 10 kişiden 3’ünün (2,1 milyar insan) evinde güvenilir kullanma suyu bulunmazken, her 10 kişiden 6’sı (4,4 milyar insan) da uygun koşullara sahip sanitasyondan yoksun olarak yaşıyor. Ortak İzleme Programı raporu; İçme Suyu, Sanitasyon ve Hijyen Alanında İlerleme: 2017 Güncellemesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinde İlk Durum, “güvenilir biçimde yönetilen” su ve sanitasyon hizmetleri alanındaki ilk küresel değerlendirmeyi sunuyor. Raporda ulaşılan genel sonuç, kırsal alanlarda yaşayanlar başta olmak üzere çok sayıda insanın henüz bu imkânlara erişemediği yönünde.

► Geleceğe Susamak: Değişen İklimde Su ve Çocuklar - 22 Mart 2017 UNICEF tarafından Dünya Su Günü’nde yayınlanan raporda belirtildiğine göre 2040 yılına gelindiğinde yaklaşık 600 milyon çocuk (her 4 çocuktan 1’i) su kaynakları son derece sınırlı olan bölgelerde yaşıyor olacak. Geleceğe Susamak: Değişen İklimde Su ve Çocuklarbaşlığını taşıyan rapor, içme suyu kaynaklarının giderek tükenmesi nedeniyle çocukların hayatları ve refahlarına yönelik oluşan tehditlerin ve iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda bu riskleri nasıl daha da yoğunlaştıracağını ele alıyor.

► Dünya Çocuklarının Durumu 2016 - 28 Haziran 2016 UNICEF’in her yıl yayınladığı ana rapor olan Dünya Çocuklarının Durumu raporuna göre, bugünkü eğilimler devam etikçe ve dünyadaki en dezavantajlı konumda yer alan çocukların durumuna daha fazla odaklanılmaması durumunda; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için belirlenen 2030 yılına kadar çoğu önlenebilir olan hastalıklar nedeni ile 69 milyon çocuk hayatını kaybetmiş, 167 milyon çocuk yoksulluk içinde yaşıyor ve 750 milyon kadın da henüz çocuk yaşta evlenmiş olacaktır.  

► Innocenti Report Card 13 - 8 Nisan 2016 Gelişmiş ülkelerdeki çocukların durumuna odaklanan UNICEF raporu, Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) mensubu 41 ülkedeki çocuk refahına dair eşitsizliklere genel bir bakış sunuyor.