Çocukları dijital dünyada koruma yükümlülüğü

UNICEF | her çocuk için

UNICEF Daha Güvenli İnternet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çocukların ve dijital ortamdaki izlerinin korunması için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu 
 
NEW YORK, 6 Şubat 2018– UNICEF yaptığı açıklamada her gün 175 binden fazla sayıda çocuğun ilk kez internetle tanıştığını, bunun her yarım saniyede yeni bir çocuk anlamına geldiğini belirtti. Dijital erişim bu çocuklara büyük yararlar ve fırsatlar sunduğu gibi bir dizi risk ve sakıncayı da beraberinde getirmektedir. Bu risk ve sakıncalar arasında zararlı içerik, cinsel sömürü ve istismar, siber zorbalık ve özel bilgilerin kötüye kullanımı da yer almaktadır.
 

Her gün 175 binden fazla çocuk ilk kez internetle tanışıyor, önlerinde büyük fırsatlar olduğu gibi aynı zamanda ciddi tehlikeler de onları bekliyor  ©UNICEF/UN015582/Prinsloo

UNICEF Veri, Araştırma ve Politika Bölümü Direktörü Laurence Chandy:  “Her gün binlerce çocuk ilk kez internet kullanmakta ve bu durum onları henüz yeni farkına vardığımız bir dizi tehlikeye açık hale getirmektedir. Hükümetlerin ve özel sektörün çevrimiçi risklerin en büyüklerini ortadan kaldırmaya yönelik politika ve yaklaşımların geliştirilmesinde belirli bir ilerleme sağlamasına rağmen, çocukların çevrimiçi yaşamını tam olarak anlamak ve onları korumak için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.”
 
Tüm dünyada her 3 internet kullanıcısından biri çocuk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak,  Dünya Çocuklarının Durumu 2017: Dijital Dünyada Çocuklar raporunda belirtildiği gibi, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak, çevrimiçi etkinliklerinin bıraktığı izleri güvence altına almak, güvenli ve kaliteli çevrimiçi içeriğe erişimlerini artırmak için pek az şey yapılmaktadır.
 
Çocukları dijital dünyada koruma yükümlülüğünün hükümetler, aileler, okullar ve başka diğer kurumlar da dâhil olmak üzere herkese ait olduğu gerçeğinin raporda altı çizilmektedir. Bununla birlikte rapor, başta teknoloji ve telekomünikasyon endüstrileri olmak üzere özel sektörün, dijital teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisini şekillendirme açısından önemli ve kendine özgü bir sorumluluğu olduğuna işaret etmekte ve bu sorumluluğun henüz yeterince ciddiye alınmadığını vurgulamaktadır. Özel sektörün gücü, etkisi, sahip olduğu verileri ve özel yaşamın mahremiyeti konusundaki etik standartları, çocukları çevrimiçi ortamlarda koruyacak ve onlara yararlı olacak uygulamaları ileriye götürmek üzere kullanılmalıdır.
 
UNICEF, çocukların dijital politikanın merkezine yerleştirilmesi için hükümetler, sivil toplum, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve en önemlisi özel sektör arasında yeni bir işbirliği yapılması ve durumun ivedilikle ele alınması çağrısında bulunarak, aşağıdaki önerileri sunmaktadır:
 
1.    Küresel, bölgesel ve ulusal girişimlerin eşgüdüme kavuşturulması: Teknoloji tasarımında güvenlikle ilgili ilkeleri yerleşik kılmak için kanun yapıcılar ve bunları uygulayanlar ile teknoloji sanayisi arasındaki işbirliğini derinleştirmemiz; yasa dışı ticari işlemlerle birlikte çocuk istismarının çevrimiçi diğer biçimlerine imkân tanıyıp bunları gizleyen dijital teknoloji karşısında çözümler bulmak için birlikte çalışmamız gerekmektedir.
2.    Çocukların özel yaşamının güvence altına alınması: Çocuklara ait verilerin korunması, bu verilerin kötü amaçlı kullanımının önlenmesi ve şifrelemelere saygı için özel sektörün ve hükümetlerin konuyu daha fazla sahiplenmesi gerekmektedir. Çevrimiçi çocuklarla ilgili verilerin toplanması ve kullanılmasında uluslararası standartlar eksiksiz uygulanmalıdır. Çocuklara, özel yaşamlarına yönelik tehditler karşısında kendilerini nasıl koruyacakları öğretilmelidir.
3.    Daha eşitlikçi erişim ve dijital okuryazarlıkla çocukların çevrimiçi ortamlarda güçlendirilmesi: Çocuklara, çevrimiçi ortamlarda nasıl bilgi edinebilecekleri, bu ortamlardan nasıl yararlanacakları ve güvenliklerini nasıl sağlayacakları öğretilmelidir. Bu amaca yönelik olarak ilkokuldan liseye uzanan süreçte bilgi platformları ve müfredat oluşturulmasında hükümetler ve teknoloji geliştiriciler arasında daha ileri düzeyde işbirliği gerçekleştirilmelidir. Çevrimiçi kütüphaneler desteklenmeli, kamu kütüphanelerinin dijital becerileri öğretme kapasitesi geliştirilmelidir. Dijital teknoloji alanında uzman öğretmenler yetiştirilmeli, çevrimiçi tehlikeler ve yanlış bilgiler karşısında kendilerini nasıl koruyacakları çocuklara öğretilmeli, dijital yurttaşlık dijital okuryazarlık eğitiminin temel bileşeni haline getirilmelidir.
4.    Özel sektörün kendine özgü rolünden yararlanılması:
Çocuklara yönelik riskleri azaltacak etik ürün tasarım ve pazarlaması da dâhil olmak üzere, çocukları çevrimiçi ortamlarda koruyacak ve kendilerine yarar sağlayacak veriler ile mahremiyetle ilgili etik standartların oluşturulması ve yaşama geçirilmesi acil bir ihtiyaç olarak görülmelidir.
5.    Çocukların erişimine, karşılaşabilecekleri çevrimiçi fırsat ve risklere ilişkin daha güçlü bulgular elde edilmesi: Çocukların internete erişimi ve çevrimiçi etkinlikleri hakkında daha sağlam bulgulara ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle çocukların özel ihtiyaçlarını ve haklarını gözeten, dijital dünyanın getirdiği sorunları ele alırken küresel ölçekteki eşgüdümü ve bilgi paylaşımını güçlendiren, çocuk kuruluşlarıyla ortak çalışmaları derinleştiren, politikaları ve yasaları belirleyenlerle daha sistematik ilişkiler kuran düzenleyici çerçeveleri ve politikaları belirlemek için bu bulgulardan yararlanılabilir.
 
Chandy sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir bağlantı tıklandığında bir yerlerde bir çocuk, onun yararını gözetmeyebilecek kişilerin takip edip sömürü amacıyla kullanabileceği dijital izler bırakır. Daha küçük yaşlardaki çocuklar internete katıldıkça, bu çocukların çevrimiçi güvenliğinin nasıl sağlanabileceğine, dijital ortamdaki izlerinin nasıl güvence altına alınabileceğine ilişkin ciddi tartışmalar da büyük önem kazanmaktadır.”
 
#####
Fotoğraflar ve video içeriği için tıklayın.

UNICEF hakkında
UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi için:
SemaHosta, UNICEF Türkiye,Tel:+90 312 454 1010, [email protected]   
Kurtis Cooper, UNICEF New York, Tel: +1 917 476 1435, [email protected]