Şiddet nedeniyle yerinden edilen 19 milyon çocuk

UNICEF | her çocuk için

UNICEF: 2019 yılında çatışma ve şiddet nedeniyle kendi ülkesinde yerlerinden edilen çocukların sayısı şimdiye dek görülmemiş bir düzeye ulaşarak 19 milyon oldu

Dünya genelindeki kendi ülkesi içinde yerlerinden edilen çocuklar, COVID-19 salgını karşısında en kırılgan durumdaki gruplar arasında bulunuyor

Raporun tamamını buradan indirebilirsiniz.


NEW YORK, 5 Mayıs 2020 – UNICEF'in bugün yayınladığı yeni rapora göre, çatışma ve şiddet nedeniyle kendi ülkesi içinde -kimisi hâlihazırda yıllardır- yerlerinden edilmiş olan çocukların sayısı 2019 yılında şimdiye dek görülmemiş bir düzeye ulaşarak 19 milyon oldu.   

‘Kendi Yurdunda Kayıp [Lost at Home]’ adlı rapor, ülkeleri içinde yerlerinden edilen çocukların karşı karşıya olduğu riskleri ve zorlukları ve onları korumak için atılması gereken acil adımları ele alıyor. COVID-19, dünya çapında yayılmaya devam ederken bu çocuklar, salgının doğrudan ve dolaylı etkileri karşısında en kırılgan durumda olan gruplar arasında bulunuyor.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore:“Dünya genelinde yerlerinden edilen milyonlarca çocuk, hâlihazırda uygun ve yeterli bakım ve koruma hizmetlerine erişimleri olmadan hayatına devam ediyor. COVID-19 salgını gibi yeni krizler ortaya çıktığında ise bu çocuklar daha da kırılgan bir duruma düşüyor. Bu bağlamda, hükümetlerin ve insani yardım ortaklarının bu çocukların sağlık durumlarını korumaları, güvenliklerini ve eğitimlerine devam etmelerini sağlamaları kritik önem taşıyor.”

Rapora göre, ülke içinde yerlerinden edilmiş çocuklar temel hizmetlere erişemiyor ve şiddet, sömürü, istismar ve insan ticareti mağduru olma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu çocuklar ayrıca çocuk işçiliği, çocuk evliliği ve aileden ayrı düşme gibi, sağlık ve güvenliklerini doğrudan tehdit eden risklere de maruz kalabiliyorlar.

©UNICEF/UNI325083/Albam2020

COVID-19 salgını, yerlerinden edilen çocukların ve ailelerinin durumunu daha da kritik bir hale getiriyor. Bu insanlar genellikle aşırı kalabalık kamplarda veya gayriresmi yerleşim yerlerinde yaşıyorlar. Bu tür yaşam alanlarında temel sağlık ve hijyen hizmetleri sınırlı, fiziksel mesafeyi koruyabilmek ise söz konusu değil. Bu koşullar COVID-19 gibi salgın hastalıkların hızla yayılmasını kolaylaştırıyor.

Rapora göre, 2019 yılında 12 milyon çocuk yerlerinden edildi; bunların 3,8 milyonu çatışma ve şiddet, 8,2 milyonu ise çoğunlukla sel ve fırtına gibi felaketler yüzünden göç etti.

Bu rapor ile UNICEF, başta her türlü şiddet, sömürü ve istismar olmak üzere çocukların yerlerinden edilmelerine yol açan durumları ortadan kaldırmak için hükümetleri, sivil toplumu, özel sektörü, insani yardım aktörlerini stratejik yatırımlar yapmaya ve çocukların da katılımıyla ortak bir paydada hareket etmeye çağırıyor.

UNICEF ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in kurmuş olduğu “Ülke İçi Yerinden Edilme Konusunda Üst Düzey Panel”in [High-Level Panel on Internal Displacement] çatısı altında bir araya gelen hükümetleri, ülkeleri içinde yerlerinden edilen tüm çocukları ve ailelerini koruyacak ve hizmetlere eşit erişimlerini sağlayacak somut adımlar atmaya ve yatırımlar yapmaya çağırıyor.

Bu hedefe ulaşmak için, verilerin ve bulguların yaşa ve cinsiyete göre en kısa sürede ayrıştırılarak daha somut hale getirilmesi ve erişilebilir olması kritik bir önem taşıyor. Bu sayede ülkeleri içinde yerlerinden edilen çocukların ve ailelerinin bu durumdan nasıl etkilendikleri konusunda ortak bir anlayış geliştirebilmek mümkün olacaktır. Rapora göre, ülkeleri içinde yerlerinden edilen çocuklar ve gençler süreçte doğrudan söz sahibi olmalı, fikirleri dinlenmeli ve onlara çözümün bir parçası olmak için fırsat sunulmalıdır.

 

enlightened Yerlerinden edilmiş çocuklar dahil, en kırılgan çocukların temel sağlık ve korunma haklarına ulaşması ve ölümcül salgın hastalıklardan korunması için çalışıyoruz. Bağışınızla şimdi bizi destekleyin.