Her Çocuk İçin Eğitim!

UNICEF | her çocuk için

Kaynak eksiklikleri çatışma ve afet bölgelerindeki çocukların eğitimlerini tehdit ediyor

UNICEF bu yıl olağanüstü durumlardan etkilenen çocukların okula gitmesini sağlamak için gerek duyduğu kaynakların ancak yüzde 12’sine ulaşabildi 

HAMBURG, Almanya/NEW YORK, 7 Temmuz 2017– UNICEF Hamburg’da gerçekleştirilecek G20 zirvesi öncesinde bugün yaptığı açıklamada kaynak açıklarının çatışma ya da afet ortamlarındaki milyonlarca çocuğun eğitimini tehdit ettiğini belirtti.
 
UNICEF, 2017 yılında olağanüstü koşulların yaşandığı ülkelerdeki eğitim programları için 932 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyulduğunu açıklamasına rağmen, bugüne kadar sağlanan gönüllü katkıların tutarı 115 milyon dolara bile ulaşmadı.[1] Bu kaynakla insani krizlerden etkilenen 9,2 milyon çocuğun örgün ve yaygın temel eğitime erişiminin sağlanması planlanmaktadır.[2]
 
21 Nisan 2017 - Suriyeli mülteci, eğitim aktivisti ve UNICEF'in en genç İyi Niyet Elçisi Muzoon Almellehan Çad'da okul ziyaretinde. © UNICEF/UN060490/Sokhin

G20 Zirvesinde UNICEF’i temsil edecek olan ve kuruluşun en yeni (ve en genç) İyi Niyet Elçisi Muzoon Almellehan Hamburg’dan durumu şöyle değerlendiriyor: “Eğitim olmadan çocuklar barışa, ülkelerinin ve ekonomilerinin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerden yoksun olarak büyürler ve bu da zaten güçlükler içinde olan milyonlarca çocuğun durumunu daha da ağırlaştırır. Savaşların sürüp gittiği bölgelerdeki milyonlarca çocuk açısından tehdit çok daha da ürkütücü boyutta. Eğitimden mahrum kalmak, çocukları erken evlilik, çocuk işçiliği ve silahlı güçlere dâhil olma gibi olumsuzluklara açık hale getirir.” 
 
Dünyanın en sorunlu durumdaki kimi ülkelerinde UNICEF’in eğitim programlarına ilişkin kaynak açığı değişkenlik göstermektedir. Bu duruma en iyi örnekler olarak Irak’ta yüzde 36, Suriye’de yüzde 64, Yemen’de yüzde 74 ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yüzde %78 olarak gösterilen oranlar gösterilebilir.
 
Eğitim fırsatı arayışı, aileleri ve çocukları çoğu kez yaşamlarını da riske atarak başka yerlere yönelten etmenlerden biri olarak değerlendiriliyor. İtalya’daki göçmen ve mülteci çocuklar arasında yapılan bir araştırmaya göre bu çocukların yüzde 38’i eğitim fırsatları için Avrupa’ya geliyor. Yunanistan’da yapılan benzer bir araştırma ise her üç ebeveyn ya da bakıcıdan birinin ülkelerinden ayrılıp Avrupa’ya gelmelerinin başlıca nedeninin çocuklarının eğitimi olduğunu gösteriyor.
 
Savaşın ve evinden ayrılmanın travmasını yaşamış çocuklar için eğitim yaşam kurtarıcı bir öneme sahiptir.
 
Muzoon sözlerini şöyle sürdürdü: “2013 yılında Suriye’den kaçmak zorunda kaldığımda okula hiç dönemeyeceğim düşünüp çok korkuyordum. Ancak Ürdün’e geldiğimde ve kampta bir okul olduğunu gördüğümde rahatladım ve umutlarım arttı. Okul, benim gibi çocuklara bir yaşama tutunma fırsatı, barışçı ve pozitif bir gelecek şansı kazandırır.”
 

Bir eğitim aktivisti ve Suriyeli mülteci olarak UNICEF’le ortak hareket eden Muzoon, çatışmalar yüzünden yerlerinden edilmiş ve okula gidemeyen milyonlarca çocuk adına konuşuyor:
 
“Dünya liderlerine, olağanüstü koşullarda yaşayan çocukların, dolayısıyla dünyamızın geleceğine yatırım yapmaları çağrısında bulunuyorum.”
 
Editörlere not:
 
Eğitim, UNICEF’in Eylem Planı çerçevesinde  hükümetlere harekete geçme çağrısında bulunduğu altı temel alandan birini oluşturmaktadır. Eylem Planı, savaşın, şiddetin ve yoksulluğun yerinden ettiği her çocuğun korunmasını öngörmektedir. Eylem Gündemiyle hükümetlere yapılan çağrı şu noktaları içermektedir:
1. Başta yanlarında kimsesi bulunmayan çocuklar olmak üzere çocuk mülteci ve göçmenlerin sömürü ve şiddetten korunmaları;
2. Bir dizi pratik alternatif geliştirerek mülteci statüsü isteyen ya da göç etmekte olan çocukların gözaltına alınma uygulamalarına son verilmesi;
3. Çocukları korumanın ve hukuksal statü tanımanın en iyi yolu olarak ailelerin bir arada tutulması;
4. Tüm mülteci ve göçmen çocukların eğitim sisteminin içinde tutulması ve kendilerine sağlık ve diğer kaliteli hizmetlere erişim olanakları sağlanması;
5. Kitlesel ölçekte mülteci ve göçmen hareketlerinin temelindeki nedenlerin ele alınması;
6. Geçiş ve varış ülkelerinde yabancı düşmanlığına, ayrımcılığa ve marjinalleştirmeye karşı mücadele önlemlerinin yaygınlaştırılması.

 

 
#######
 
Temel gerçekler:
UNICEF’in son yaptığı analizlere göre 22 ülkedeki çatışma bölgelerinde yaşayan 6-15 yaş grubundan 25 milyonu aşkın çocuk okula gidememektedir.
 
Tüm dünyada hemen hemen 50 milyon çocuk yerinden edilmiş durumdadır; bu çocukların 28 milyonu kendi eserleri olmayan çatışmalar yüzünden evlerinden olurken milyonlarcası da daha iyi ve güvenli bir yaşam için göç yollarına düşmüştür.
 
Mülteci çocukların ve ergenlerin okul dışı kalma olasılıkları bu durumda olmayan akranlarına göre beş kat daha fazladır.
 
Eğitime erişememe, göç yollarında bulunan çocuklar arasında özellikle yaygın görülen bir durumdur ve dünyadaki çocuk mültecilerin yarısı eğitime başlayamamakta ya da kaldığı yerden devam edememektedir. 
 
2016 yılında insani yardım amaçlı tüm kaynakların ancak yüzde 3,6’sı eğitime harcanmıştır. Ortadaki açığın kapatılması için her yıl 8,5 milyar dolar gerekmektedir. Mevcut kaynakların çoğu kez kısa süreli ve öngörülemez olması çocuklar ve eğitimleri açısından ciddi aksaklıklara yol açmaktadır.
 
2016 Mayıs’ında gerçekleşen ilk Dünya İnsani Zirvesinde UNICEF ve ortakları “Eğitim Bekleyemez” fonunu başlattı. Fonun amacı, beş yıl içerisinde 13,6 milyon, 2030 yılına kadar da 75 milyon çocuğa eğitim desteği ulaştırmak için gerekli kaynakların bulunmasıdır.
 
2016 yılında UNICEF insani kriz durumlarında yaşayan toplam 11,7 milyon çocuğa eğitim desteği ulaştırmıştır.
 

[1] Bu rakam, eğitimi de kapsayabilen çok sektörü çalışmalardan alınan kaynakları ya da belirli bir sektör için tahsis edilmeden alınanları içermemektedir.
[2] Bu yıl sağlanan kaynakların azlığına rağmen UNICEF ortakların önceki yıllarda yapmış oldukları cömert yardımlar sayesinde olağanüstü durumlardaki çocukların eğitiminde önemli sonuçlar elde etmektedir.


#######
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz. UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin.
 
 
Daha fazla bilgi için:
Christopher Tidey, UNICEF New York, Tel: +1 917 340 3017, [email protected]
Sema Hosta, UNICEF Turkey, +90 312 454 1010, [email protected]