UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell Kenya'yı Ziyaret Etti

UNICEF | her çocuk için

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, Afrika Boynuzu’ndaki kuraklıktan ve iklim krizinden etkilenen çocuklarla görüşmek üzere Kenya'yı ziyaret etti.

NAIROBI/NEW YORK, 4 May 2023 – UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, son 40 yılın iklim kaynaklı en kötü kuraklığından kurtulmak için mücadele eden aileler ve mülteciler ile görüşmek üzere dün Kenya'nın doğu bölgesini ziyaret etti.

Afrika Boynuzu'nda kurak geçen ya da çok az yağışın kaydedildiği son beş mevsimin ardından çok sayıda aile, sığırlarını, mahsullerini ve tüm geçim kaynaklarını kaybetti. 1.5 milyondan fazla çocuğun hayatı ciddi akut yetersiz beslenme nedeniyle tehlike altına girdi. Kısa süre önce yağmurlar tekrar başlamış olsa da, kuraklıktan kavrulmuş toprak nedeni ile yağmur suyunun emilimi gerçekleşemedi. Bu da sele ve daha fazla tahribata yol açtı.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell Garissa’yı ve ardından kuraklığın etkilediği Dadaab mülteci kampının bulunduğu bölgeyi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada; “Sonunda yağmur yağmaya başladı, insanlara umut verdi ama toparlanmak için önümüzde halen uzun bir yol var. Çocuklar halen aç ve kolera riski altında.  Çocukların okulda olmaları gerekiyor, ama birçoğunun eve dönme umudu dahi yok. Burada yaşayan toplulukların toparlanmaya başlayabilmesi için uluslararası toplumun zaman ve kaynak taahhüdünde bulunması ve bu taahhüdünü gerçekleştirmesi gerekiyor” dedi.

“Aileler, çiftlik hayvanlarının çoğunu kaybetti ve yeni mahsullerin yetişmesi aylar sürecek. Şimdi de selle karşı karşıyalar. Burada konuşma imkanı bulduğum kadınlardan biri bana, bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun neden olduğu şiddetli akıntıların, kendisinin ve bebeğinin üzerinde uyuduğu yatak da dahil olmak üzere az sayıdaki değerli eşyasını nasıl sürüklediğini anlattı."

Afrika Boynuzu'nda yıllardır süren çatışmalar, güvensizlik, COVID-19'un sosyoekonomik etkileri ve kısmen Ukrayna'daki savaş nedeniyle artan gıda ve yakıt fiyatları kuraklıkla birleşerek bölgedeki durumu daha da kötüleştirdi. Bölge genelindeki yerel pazarlarda yemeklik yağ, ekmek ve ununun fiyatı halen çok yüksek.  Çok sayıda aile hayatta kalmak için gerekli olan temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumda.

Kenya, Etiyopya ve Somali'de 2,5 milyondan fazla insan kuraklık nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Aileler uçurumun kenarına doğru sürüklenirken, çocuklar aç kalıyor, okula gidemiyor, çocuk işçiliğine maruz kalıyor veya erken yaşta evlenmek zorunda bırakılıyor ve kolera salgını gibi çeşitli salgınlar nedeniyle hastalanıyor. Selin takip ettiği kuraklık döngüleri sonucunda bir sonraki yıkıcı kriz, daha onlar toparlanma şansı dahi bulamadan aileleri ve çocukları tekrar vurabilir. 

“UNICEF ve paydaşlarının müdahalesi sayesinde yetersiz beslenmekten kurtulan Halit ve Halil adında iki küçük çocukla tanıştım. Onların durumundaki daha nice çocuğun iyileşmesini sağlamak için insani yardımların sürdürülmesi ve çocukları destekleyen sistemlerin güçlendirilmesi şart ” diye sözlerine devam etti Russell. “Bu kapsamda iyileştirici niteliği olan gıdalara, temel besin maddelerine, suya ve sağlık hizmetlerine daha fazla erişim sağlanması gerekiyor. Ailelere geçimlerini sağlamak için fırsatlar sunulması ve iklim krizinin etkilerini hafifletmek için sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi de önem taşıyor.”

Russell, Kenya’nın kuzeydoğusundaki Garissa’da akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olan ve tedavisi devam eden çocuklara ayakta tedavi hizmeti sunan ve UNICEF tarafından desteklenen yardım merkezini de ziyaret etti. Bunun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen ve UNICEF tarafından tedarik edilen hayati öneme sahip iyileştirme etkili yiyecekler (RUTF) sayesinde kötü beslenmenin en kötü biçimlerinden kurtulan çocuklarla da tanıştı.

Russell, diğer taraftan Somali sınırına yakın Dadaab'da UNICEF'in beslenme, çocuk koruma ve eğitim hizmeti sağlamak için paydaşlarıyla birlikte çalıştığı Ifo Sığınma Kampı'nda Somali'den yeni gelen mültecilerle de görüştü. Kolera müdahalesi de dahil ayakta sağlık ve beslenme hizmetleri sunan bir sağlık kuruluşunu ziyaret etti. Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik yardımlar da dahil olmak üzere çocuk koruma hizmetleri alan ailelerle konuştu.

Russell, “Çaresiz aileler, hayatta kalma umuduyla Somali'den Dadaab'a gelmeye devam ediyor” dedi. "UNICEF, kuraklık nedeniyle göç eden mültecilere ve yerel topluluklara verdiği destekten dolayı Kenya Hükümeti'ne minnettar. Savunmasız durumdaki bölgeler için bir yandan uzun vadeli dayanıklılık planları geliştirirken oluşan bu acil durumlara da müdahale etmemiz şart.”

UNICEF, ihtiyaç sahibi milyonlarca çocuğu desteklemek için bölgedeki hükümetler ve paydaşlar ile birlikte çalışıyor. Sadece 2022 yılında UNICEF ve paydaşları, hayat kurtarıcı temel sağlık hizmetleri ile Afrika Boynuzu'nda yaklaşık 2 milyon çocuğa ve kadına ulaştı, 30 milyondan fazla çocuğa ve anneye yetersiz beslenmenin önlenmesine yönelik hizmetler sundu, şiddetli akut yetersiz beslenmeye maruz kalmış 5 yaşın altındaki yaklaşık 1,3 milyon çocuğu tedavi etti. Okullara, sağlık merkezlerine ve topluluklara temiz su sağlamak için sondaj deliklerinin ve sistemlerinin yenilenmesi gibi hizmetler de dahil olmak üzere çeşitli hizmetler vasıtasıyla yaklaşık 4,6 milyon kişiye güvenilir ve temiz su sağladı.

UNICEF; bu yıl Etiyopya, Kenya ve Somali'de 12,2 milyonu çocuk olmak üzere 16,6 milyon kişiye daha hayat kurtarıcı destek hizmetleri sağlayabilmek için 759 milyon ABD Doları tutarında yardım çağrısında bulundu. Bu tutarın 137.5 milyon doları Kenya’da yürütülecek çalışmalar için gerekli. Kuraklıktan etkilenen bölgelerdeki topluluklara 2023 ve 2024'te iklime duyarlı dayanıklılık desteği sağlamak için 690 milyon ABD dolarına daha ihtiyaç var.

heartÇocukların insani yardım ihtiyaçları için desteğin çok önemli. Şimdi bağış yaparak çabamıza ortak ol.

UNICEF/UN0836013/Odhiambo