48 milyon çocuğa yardım eli

UNICEF | her çocuk için

UNICEF, insani krizlerden etkilenen 48 milyon çocuğa acil yardım ulaştırmak için $3,6 milyar dolar kaynak arıyor

NEW YORK/CENEVRE, 30 Ocak 2018 – UNICEF; bugün yaptığı kaynak çağrısında, 2018 yılında 48 milyon çocuğa yardım eli uzatmak için $3,6 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Talep edilen kaynak; 51 ülkede çatışmalar, doğal afetler ve diğer acil durumlar nedeniyle zor durumda olan çocuklar için kullanılacak.

Tüm dünyada, şiddetli çatışmalar nedeniyle insani yardıma duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Bu çatışmalardan en çok çocuklar etkileniyor. Bazı ülkelerde yıllardır devam eden çatışmalar (Örneğin; Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Irak, Nijerya, Güney Sudan, Suriye ve Yemen) giderek daha karmaşık bir hâl alıyor. Uzayan ve derinleşen çatışmalar; yeni göç ve şiddet dalgalarına yol açarak çocukların yaşamlarını alt üst ediyor.  15 Kasım 2017, Bangladeş – Cox's Bazaar kampında çocuklar UNICEF eğitim merkezine giderken... Bangladeş’teki kamplarda UNICEF tarafından Arakanlı 15.000 çocuğun gidebildiği için 182 eğitim merkezi kuruldu. Ancak ihtiyaç çok büyük... ©UNICEF/UN0146811/Knowles-Coursin

UNICEF Acil Durum Programları Direktörü Manuel Fontaine konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Çocuklar, savaşlar sona erene kadar bekleyemez. Bu krizler; çocukların ve gençlerin hayatlarını tehdit ediyor. Uzun vadede gelecekleri üzerinde de yıkıcı etkiler yaratıyor.  Sağlık, su ve sanitasyon gibi temel hizmetleri sağlayan sistemlerin çatışmalar veya afetler nedeniyle çökmesi, en çok da çocukları etkiliyor. Uluslararası topluluk; çocukları korumak için acil önlemler almadığı takdirde, bu çocukları çok karanlık bir gelecek bekliyor".

Çatışmaların tarafları, çocuklara ne olacağını hiç umursamıyor. Çocuklar hem doğrudan saldırılara maruz kalıyor hem de temel hizmetlere erişemiyor. Çünkü okullar ve hastaneler de dâhil olmak üzere birçok altyapı tesisi zarar görmüş ya da yıkılmış durumda.  2018 yılı için yapılan kaynak çağrısında talep edilen tutarın yaklaşık yüzde 84'ü ($3.015 milyar dolar) şiddet ve çatışmaların neden olduğu insani krizlerden etkilenen ülkelerde yürütülecek çalışmalar için kullanılacak.

Dünya, çocuklar için giderek daha tehlikeli bir yer haline geliyor. Hâlihazırda her dört çocuktan biri; çatışmalardan ya da afetlerden etkilenen ülkelerde yaşıyor. Bu ülkelerde yaşayan çok sayıda çocuk için günlük hayat artık bir kâbustan farksız.

12 Eylül 2017, Bangladeş – Genç Arakanlı kadın sığ bir çukurdan çamurlu, güvenli olmayan su alıyor... ©UNICEF/UN0127201/Brown

Krizlerden etkilenen çocukların karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden biri de suyla bulaşan hastalıklar. Su, sanitasyon ve altyapı tesislerine yapılan saldırılar ve kuşatma taktikleri çocukların temiz suya erişmesini engelliyor. Bu saldırılar nedeniyle çocuklar, su ve sanitasyon altyapısının bulunmadığı yerlere göç etmek zorunda kalabiliyor ve kirli sular nedeniyle çeşitli tehlikelere ve hastalıklara maruz kalıyor. Kadınlar ve kız çocukları, bu tehlikelerin yanı sıra farklı türde tehditlerle de karşılaşabiliyor. Çünkü tehlikeli koşullarda aileleri için su taşıma görevi genelde onlara düşüyor. 

Fontaine bu konuda sözlerine şöyle devam etti: "Acil durumlar nedeniyle 117 milyon kişi temiz suya erişemiyor. Çatışmalardan etkilenen ülkelerde ise çok sayıda çocuk, şiddet olaylarından çok, kirli suların ve yetersiz sanitasyon hizmetlerinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını yitiriyor. Temiz suya ve sanitasyon hizmetlerine erişemeyen çocuklar hastalanıyor ve çoğu zaman tedavi göremiyor; çünkü hastaneler ve sağlık merkezleri çalışır durumda değil ya da aşırı kalabalık. Tehlike büyük çünkü yetersiz beslenme de milyonlarca çocuğun hayatını tehdit ediyor. Yeterli gıda alamayan çocuklar, kolera gibi suyla bulaşan hastalıklar karşısında savunmasız kalıyor. Bu da yetersiz beslenme ve hastalık kısır döngüsünün oluşmasına neden oluyor."

UNICEF; acil durumlarda su, sanitasyon ve hijyen hizmeti sunan öncü insani yardım kuruluşu olarak, tüm dünyadaki insani krizlerde bu alanlardaki acil ihtiyaçların yarısından fazlasını karşılamaktadır.
 
Bir afet olduğunda, UNICEF, paydaşlarıyla birlikte hızlı bir şekilde harekete geçerek afetten etkilenen kişilerin temiz içme suyuna, sanitasyon hizmetlerine ve hijyen malzemelerine erişmesini sağlayarak salgın hastalıkların yayılmasını önlemektedir. UNICEF'in sağladığı hizmetlerden bazıları şunlardır: Lavabo ve tuvaletlerin kurulması, hijyen setlerinin dağıtılması, her gün kamplara binlerce litre suyun taşınması, hastanelerin ve kolera tedavi merkezlerinin desteklenmesi, su ve sanitasyon sistemlerinin onarılması. Bu önlemler çok sayıda kişinin hayatını kurtarmakta ve uzun vadede de etkili olmaktadır. Sağlık merkezleri, aşı programları, beslenme desteği programları ve acil durumlarda eğitim programları gibi önemli hizmetlerin de önünü açmaktadır.
 
UNICEF'in bu yıl için yaptığı kaynak çağrısının en büyük bileşeni, kısa bir süre sonra sekizinci yılına girecek olan Suriye krizinden etkilenen çocuklara ve ailelere yardım eli uzatmak için kullanılacaktır. UNICEF; hem Suriye'de yaşayan hem de komşu ülkelerde mülteci olarak bulunan toplam 6,9 milyon Suriyeli çocuğa destek olmak için yaklaşık $1,3 milyar dolar tutarında kaynağa ihtiyaç duymaktadır.
 
UNICEF, bağışçıların desteği sayesinde, paydaşlarıyla birlikte çalışarak 2018 yılında aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:
► 35,7 milyon kişinin temiz suya erişiminin sağlanması,
► 8,9 milyon çocuğa örgün ya da yaygın temel eğitim imkânı sunulması,
► 10 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılması,
► 3,9 milyonu aşkın çocuğa psikososyal destek sağlanması,
► İleri derecede ve akut yetersiz beslenmeye maruz kalan 4,2 milyon çocuğun tedavi edilmesi.
 
2017'nin ilk on ayında, UNICEF'in desteği sayesinde, aşağıda belirtilen hedeflere ulaşılmıştır:
► 29,9 milyon kişi temiz suya kavuşmuştur.
► 13.6 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmıştır.
► 5.5 milyon çocuğun eğitime erişimi sağlanmıştır.
► 2,5 milyon çocuk ileri derecede akut beslenme yetersizliği tedavisi görmüştür.
► 2.8 milyon çocuğa psikososyal destek sağlanmıştır.

###
Editörlere notlar:
UNICEF'in kaynak çağrısı hakkında genel bir değerlendirme, fotoğraflar ve multimedya materyalleri için: https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFIRIT3P.

2018'de Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Faaliyetleri için yapılan kaynak çağrısına şu bağlantı üzerinden erişilebilir: https://www.unicef.org/HAC2018
Habere eşlik eden video ve fotoğrafları indirmek için:

UNICEF Hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz.
UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi almak için:

Gülcem Bayer Deniz, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Tel: +90532 224 7661, [email protected]

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel:+90312 454 1010, [email protected]
Christopher Tidey, UNICEF New York Temsilciliği, Tel: +1 917 340 3017, [email protected]
Joe English, UNICEF New York Temsilciliği, Tel: +1 917 893 0692, [email protected]
Christophe Boulierac, UNICEF Cenevre Temsilciliği, Tel: +41 (0)22 909 5716, Cep Telefonu: +41 (0) 799639244, [email protected]