UNICEF çocuklara yönelik acil durum fonu çağrısı başlatıyor

UNICEF | her çocuk için

Fonlar, 2022 yılına kadar 145 ülkede ve bölgede ihtiyaç sahibi 177 milyondan fazla çocuğa yönelik temel programları destekleyecek

CENEVRE/NEW YORK, 7 Aralık 2021 – UNICEF bugün, dünya çapında insani krizlerden ve COVID-19 salgınından etkilenen, 177 milyonu çocuk olmak üzere 327 milyondan fazla kişiye ulaşmak amacıyla 9,4 milyar ABD doları tutarında rekor bir acil durum fonu çağrısı başlattı.

Fon tutarı, insani ihtiyaçların artmaya devam etmesi nedeniyle geçen yılki tutardan yüzde 31 daha fazla.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “Dünya çapında milyonlarca çocuk çatışmaların, aşırı hava olaylarının ve iklim krizinin etkilerine maruz kalıyor. COVID-19 salgını üçüncü yılına yaklaşırken, bu çocukların durumu istikrarsız ekonomiler, artan yoksulluk ve yükselen eşitsizlikle daha da kötüleşiyor. Her zaman olduğu gibi, bu durumdan en fazla etkilenenler krizlere maruz kalan çocuklar oluyor ve bu çocukların acil yardıma ihtiyaçları var.”

Çağrı, UNICEF’in 13 milyon çocuğun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu Afganistan’daki müdahalesi için gereken 2 milyar ABD dolarını da içeriyor. Bu çocukların 1 milyonu, sağlık sistemi çöküşün eşiğindeyken şiddetli akut beselenme yetersizliği riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Afganistan çağrısı, UNICEF’in tek ülkeye yönelik şimdiye kadarki en büyük çağrısı olma niteliğini taşıyor. 

933 milyon ABD doları da, COVID-19 testlerinin, tedavilerinin ve aşılarının geliştirilmesi, üretimi ve bunlara eşit erişimi hızlandırmayı amaçlayan COVID-19 Araçlarına Erişim Hızlandırıcısı (ACT-A) adlı küresel girişime tahsis edilecek. Salgın dünya çapında çocukların eğitimini, sağlığını, beslenmesini ve refahını olumsuz etkilemeye devam ederken, salgını kontrol altına alacak araçların sağlanması için acil destek gerekiyor.

UNICEF’in ayrıca Suriye mülteci krizi için 909 milyon, Suriye içindeki kriz için 334 milyon, Yemen’deki müdahale için 484 milyon ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki programlar için de 356 ABD dolarında ihtiyacı bulunmakta.

15,6 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğu ve acımasız savaşın kuzey bölgesinde yüz binlerce çocuğu yerinden ettiği Etiyopya’da, UNICEF’in hayat kurtaran çalışmaları için 351 milyon ABD doları gerekiyor.

UNICEF tarafından şimdiye kadar yapılan bu en büyük fon çağrısı, artan çatışmaların milyonlarca çocuğu ve toplumları uçurumun eşiğine itmesiyle aynı döneme denk geldi. Çocukların hayatta kalması için kritik önemde olan sivil altyapıya yönelik olanlar da dahil olmak üzere, çatışma halindeki ülkelerde yaşayan çocuklara yönelik saldırılar endişe verici bir hızla devam ediyor. Geçen yıl çocuklara yönelik 24.000’e yakın ağır ihlalin (günde 72 ihlal) gerçekleştiği doğrulanmış durumda.

İklim değişikliği, acil durumların kapsamını ve yoğunluğunu daha da kötü hale getiriyor. Son 30 yılda iklimle ilişkili afetlerin sayısı üçe katlandı. Bugün 400 milyondan fazla çocuk, yüksek veya aşırı derecede yüksek su kıtlığı riski olan bölgelerde yaşıyor.

UNICEF, kuruluşun 2022 çağrısını belirleyen “Çocuklara Yönelik İnsani Eylem” kapsamında aşağıdakileri yerine getirmeyi planlıyor:

 • Şiddetli akut yetersiz beslenme tedavisi ile 7,2 milyon çocuğa;
 • Kızamık aşısı ile 62,1 milyon çocuğa;
 • İçme ve ev ihtiyaçları için temiz suya erişim ile 53,4 milyon kişiye;
 • Ruh sağlığı ve psikososyal desteğe erişim ile 27,9 milyon çocuk ve bakım verene;
 • Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskinin azaltılması, önlenmesi veya buna yönelik müdahalelere erişim ile 21,3 milyon çocuk ve kadına;
 • Yardım görevlileri tarafından gerçekleştirilen cinsel sömürü ve istismarın bildirilmesine yönelik güvenli ve erişilebilir kanallara erişimin sağlanması ile 51,9 milyon kişiye;
 • Erken çocukluk eğitimi de dahil, örgün veya yaygın eğitim ile 77,1 milyon çocuğa ve
 • Nakit yardımı ile 23,6 milyon haneye ulaşmak.

Ortakların desteğiyle 2021’in en önemli sonuçları ise şunlar oldu:

 • 2,4 milyon çocuk şiddetli akut yetersiz beslenme tedavisi gördü;
 • 5 milyon çocuk ve bakım veren, ruh sağlığı ve psikososyal desteğe erişti;
 • 34 milyon kişiye içme, yemek yapma ve kişisel hijyen için yeterli temiz su sağlandı;
 • 22,4 milyon çocuk ve kadın, UNICEF destekli tesislerde temel sağlık hizmetlerinden yararlandı;
 • 110,7 milyon çocuk, erken çocukluk eğitimi de dahil örgün veya yaygın eğitime erişti;
 • Hastalıkların önlenmesi ve sağlık hizmetlerine erişim konusundaki mesajlarla 812,2 milyondan fazla kişiye ulaşıldı;
 • 3,2 milyon kişi, cinsel sömürü ve istismarı bildirebilecekleri güvenli kanallara erişti;
 • 8,6 milyon kadın, kız ve erkek çocuğu, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskinin azaltılması, önlenmesi veya buna yönelik müdahalelere erişebildi;
 • İnsani yardıma yönelik nakit transferleri ile 14,9 milyon haneye ulaşıldı.

Bu yılki Çocuklara Yönelik İnsani Eylem Raporu, çocukların ve gençlerin yanı sıra liderleri, uzmanları, değişim yaratanları ve nüfuz sahibi kişileri bir araya getiren “Küresel Çocuk ve Gençlik Forumu CY21” kapsamında tanıtıldı. Forum’un amaçları arasında; Kanıtlanmış ve yeni çözümleri hızlandırmak, değişim yaratma taahhütlerine ilham vermek, 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’na ulaşma yönünde çocuk haklarını ileri taşımak için bilgi ve kaynakları seferber etmek, yer alıyor.

heart UNICEF'in en zor durumdaki çocuklara acil insani yardım ulaştırabilmesine sen de destek olabilirsin. Ailemize katıl, aylık düzenli bağışa şimdi başla.

#####

Editörlere notlar:

Ek kaynaklar ve multimedya materyallerine buradan erişilebilir:

https://weshare.unicef.org/Package/2AM4080FDL1J

*CY21 Hakkında:


UNICEF, çocukların ve gençlerin yeniden küresel gündemde yer almasını sağlamak üzere iddialı ve çok ihtiyaç duyulan bir girişimi başlatmak, buna birlikte ev sahipliği yapmak ve sağlanan desteği arttırmak amacıyla Botsvana ve İsveç Hükümetleriyle birlikte çalışmaktadır.

Vizyon; Forum’u, çocukların ve gençlerin yaşamlarını iyileştirmekle ilgilenen tüm paydaşları bir araya getiren yıllık bir küresel düşünce liderliği ve ortaklık platformu haline getirmektir.

40’tan fazla oturum ve alanında en iyi 100 konuşmacı ile üç gün sürecek etkinliğin zengin ve ilgi çekici programı; iklim, ruh sağlığı, eğitim, yoksulluk ve şiddetten korunma gibi öncelikli temalara odaklanmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak oluşturulan Gençlik Danışma Kurulu ile tasarlanan etkinliğin merkezinde çocuk ve genç katılımı yer almaktadır. Birçok oturumda gençler moderatörlük yapacak, konuşacak veya katılım gösterecektir. Ayrıca program kapsamında Endonezya, İrlanda, Kuzey Makedonya, Sudan ve Zimbabwe’den genç aktivistlerin erişilebilirlik, iklim, çatışma vb. hakkında konuşmalar yaptığı beş TED konuşması da yer alacaktır.