Çocukları Korumak için İşverenlere Tavsiyeler

UNICEF | her çocuk için

COVID-19 tüm dünyayı etkisi altına alırken çalışan aileler için daha fazla destek gerekli – UNICEF ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)

Yeni açıklanan, işletmelere yönelik tavsiyelerin amacı işverenlerin salgın sırasında ailelere verdiği desteği güçlendirmek

COVID-19 bağlamında aile dostu politikalar ve işyerlerindeki diğer iyi uygulamalara ilişkin UNICEF, ILO ve UN Women tarafından hazırlanan ilk teknik belgeyi buradan indirebilirsiniz.

NEW YORK, 30 Mart 2020 – UNICEF ve ILO bugün yaptıkları açıklamada, COVID-19 salgını katlanarak büyümeye devam ederken çocuklar açısından doğacak olumsuz sonuçları asgariye indirmek için çalışan aileleri desteklemenin elzem olduğunu ifade etti. İşten çıkarmalar, okulların kapatılması ve çocuk bakımı hizmetlerinin alınamaması ailelerin, özellikle de düşük gelirli hanelerin ilave destek ihtiyacını doğurdu.
 
UNICEF Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi Biriminin Direktörü Dr. Pia Rebello Britto, “Aileler; salgının işten çıkarmalar, uzun süreli stres ve ruh sağlığında kötüye gidiş gibi etkilerini yıllar boyunca hissetmeye devam edecek,” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “En kırılgan grupta yer alan çocuklar için yeterli sosyal koruma sistemlerinin olmaması bu çocukların krizden olumsuz etkilenmelerini atbekat arttırıyor.”
 
Bugün yayımlanan ilk tavsiyeler çerçevesinde, UNICEF işverenleri aldıkları iş kararlarının işçilerin aileleri üzerindeki etkisini değerlendirmeye ve sosyal korumaya mümkün olduğunca destek vermeye teşvik ediyor.
 
©UN0312258/Sokol

Bununla beraber UNICEF ve ILO, işverenlere istihdam ve gelir sağlamaya devam edebilmeleri için destek olunması, işlerinde olanlara maddi destek güvencesi dahil sosyal koruma tedbirlerinin özelikle kırılgan aileleri de dikkate alarak güçlendirilmesi için hükümetlere de çağrıda bulunuyor.
 
ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik Birimi Direktörü Manuela Tomei, açıklamasında “Sosyal diyalog – istişare ile hükümetler, çalışanlar ve işverenlerle temsilcileri arasındaki iş birliği elzemdir. Yapılan müdahaleler etkili ve sürdürülebilir olacaksa güven temelinde ve çok çeşitli uzmanlık alanlarını kapsayacak biçimde inşa edilmelidir,” şeklinde konuştu.
 
Bu kriz karşısında, istihdam ve gelir koruma tedbirleri, aile mensuplarının bakımı için ücretli izin, esnek çalışma düzenlemeleri ve kaliteli acil durum çocuk bakımına erişim dâhil olmak üzere benimsenecek aile dostu politikalar ve uygulamalar kritik bir fark yaratabilir. Bu tedbirler sayesinde çalışanlar kendilerini ve çocuklarını koruyabilir, onlara bakabilir; ayrıca çalışanların verimliliği ve güvenlik hissi de geliştirilebilir.
 
COVID-19’dan kaynaklanan olumsuz sonuçları hafifletmek üzere işverenlere yönelik hazırlanan ilk tavsiyeler aşağıda verilmiştir.
 
• Ülkenizdeki yerel ve merkezî makamların tavsiyelerini takip edin ve uygulayın, kritik bilgileri çalışanlarınızla paylaşın.

• Mevcut işyeri politikalarının çalışanlara ve ailelerine yeterli desteği verip vermediğini değerlendirin.

• Sosyal diyalog, ulusal iş kanunları ve uluslararası çalışma standartları temelinde mevcut veya yeni politikaları uygularken iyi uygulamaları hayata geçirin. Bütün çalışanların, ayrım gözetmeksizin, işyeri destek tedbirlerinden faydalanmasını ve bütün çalışanların bu tedbirleri öğrenmesini, anlamasını ve rahatça uygulamasını sağlayın.

• Eğitim vererek ve bildirim mekanizmalarının gizli ve güvenli tutulmasını sağlayarak işyerini ayrımcılığa ve sosyal yaftalamaya karşı koruyun.

• Çalışanlara işteki sorumluluklarını yerine getirecekleri zaman ve yer konusunda daha fazla özgürlük tanıyan aile dostu çalışma düzenlemelerini hayata geçirin. Çalışılması zorunlu olan sektörlerdeki ailelerin çocuklarına bakmak üzere kamu – özel sektör- yerel yönetim işbirlikleri ile hızlı çözümler üretilmesi önerilerini değerlendirin.

• Çalışan ana-babaları COVID-19 bağlamında güvenli ve uygun çocuk bakımı seçenekleriyle destekleyin.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini arttırarak işyeri risklerini ele alın ve önleyin.İş sağlığı ve güvenliği tedbirleriyle hijyen uygulamaları hakkında rehberlik sunun, eğitim verin.

• Ateş, öksürük ve nefes darlığı durumlarında çalışanların uygun sağlık kuruluşlarına başvurmalarını teşvik edin.

• COVID-19 salgını boyunca çalışanların stresle başa çıkabilmelerine destek verin.

• Hükûmetin sosyal koruma tedbirlerini ILO’nun 102 sayılı Sosyal Güvenlik (Asgarî Standartlar) Sözleşmesi ile ILO’nun Sosyal Koruma Tabanlarına İlişkin 202 Sayılı Tavsiye Kararı destekleyin. Şirketlerin vereceği destek kapsamında, örneğin çalışanların sağlık hizmetlerine ve iş göremezlik sigortasına erişiminin sübvanse edilmesi yer alabilir; ayrıca bu destekler kayıt dışı sektörde çalışanları da kapsamalıdır.

###
 
Editörlere notlar:
 
COVID-19 ile ilgili daha fazla bilgi almak ve çocuklarla ailelerin nasıl korunacağına ilişkin rehbere ulaşmak için lütfen www.unicef.org/coronavirus adresini ziyaret edin.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta, Chief of Communication, UNICEF in Turkey, +90 533 622 8346, [email protected]