"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" ön değerlendirme

UNICEF | her çocuk için

UNICEF raporu: "Sayılmayan" yarım milyardan fazla çocuk SKH'lerde ilerlemeyi ölçebilecek durumda olmayan ülkelerde yaşıyor

NEW YORK, 7 MART 2018 – Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) yolunda sağlanan ilerlemenin ön değerlendirmesi, 64 ülkede ciddi veri yetersizliği olduğunu, verilerin izlenebildiği 37 ülkede ise ilerlemenin yetersiz kaldığını teyit etmektedir.
 
SKH Döneminde Çocuklar Adına İlerleme başlığını taşıyan rapor, çocuklar ve gençlerle ilgili küresel SKH’ler yolunda sergilenen performansı değerlendiren ilk tematik rapordur. Rapor, 520 milyon çocuğun çocuklarla ilgili SKH göstergelerinin en az üçte ikisine ilişkin elde hiç veri bulunmayan ya da sağlanan ilerlemeyi değerlendirmeye yetecek veri olmayan ülkelerde yaşadığını, dolayısıyla bu çocukların fiilen “sayım dışı” kaldığı uyarısında bulunmaktadır.
 

Çocuklar adına sağlanan ilerlemeyle ilgili en son veriler yarım milyardan fazla çocuğun SKH’lerin ulaşılabilir olmaktan hızla uzaklaştığı ülkelerde yaşadığını gösteriyor. ©UNICEF/Schermbrucker   

Eldeki verilerin yeterli olduğu durumlarda ise SKH için yapılması gerekenler “ürkütücü” görünmektedir. Rapora göre 650 milyon çocuk, bu alanda hızlı ilerleme sağlanamaması durumunda SKH’lerin en az üçte ikisine ulaşmanın mümkün olmayacağı ülkelerde yaşamaktadır. Dahası, bu ülkelerde 2030 yılına gelindiğinde çocukların durumunun bugünkünden de kötü olması ihtimal dâhilindedir.
 
UNICEF Veri, Araştırma ve Politika Bölümü Direktörü Laurence Chandy:  “Dünyadaki çocukların yarıdan fazlası SKH alanındaki ilerlemeyi izleyemediğimiz ya da bu hedeflere giden yolun çok dışında kalan ülkelerde yaşamaktadır. Dünya, ölçme konusundaki taahhütlerinden başlamak üzere SKH’lere ulaşma kararlılığını yenilemek zorundadır.”
 
Rapor, sağlanan ilerlemeyi çocuk haklarıyla ilgili beş boyuta bakarak izlemektedir:
Sağlık, eğitim, şiddet ve sömürüden korunma, güvenli ortamlar ve fırsat eşitliği.  Raporda, insani açıdan getireceği maliyet üzerinden ölçüm yapılarak, dünyanın küresel hedeflerin ne kadar gerisinde kaldığının altı çizilmektedir.
 
Yapılan tahminlere göre günümüz ile 2030 arasında:

► Mevcut sayıya ek olarak 10 milyon çocuk daha beş yaşına gelmeden önlenebilir nedenler yüzünden yaşamını yitirecektir;

► 31 milyon çocuk yetersiz beslenme yüzünden bodur kalacaktır;

► 22 milyon çocuk ilkokul öncesi eğitimden yararlanamayacaktır;

► 150 milyon kız çocuk 18 yaşına gelmeden evlenmiş olacaktır;

► Çoğu çocuk olmak üzere 670 milyon insan içme suyu temin hizmetlerinden yoksun kalmaya devam edecektir.

Chandy sözlerini şöyle sürdürdü: “İki yıl önce dünya her çocuğa yaşamda en iyi şansı tanımak gibi iddialı bir gündemde anlaşmış, bu yolda rehberlik etmek üzere en yeni verilerin analizini öngörmüştü. Buna rağmen, çocuklarla ilgili SKH’lerdeki ilerlemeyi değerlendiren kapsamlı raporumuz elde yeterli veri bulunmadığını apaçık göstermektedir. Çoğu ülkede, hedefler doğrultusunda yol alınıp alınmadığını gösteren bilgiler bile bulunmamaktadır. Dünyadaki çocuklar bize güvenirken biz onların tamamını henüz sayamıyoruz bile.”
 
Rapor, küresel ölçekteki veri yetersizliği sorununun ele alınması için yeni çabalar sergilenmesi çağrısında bulunurken, ülkeler ölçeğinde güçlü veri kurumları ve veri toplama kapasitesi oluşturulmasının zaman alacağı gerçeğini de vurgulamaktadır. Raporda, bu yöndeki çalışmalara esas oluşturacak üç ilke belirlenmektedir:

► Sağlıkta, eğitimde, sosyal hizmetlerde ya da sınır denetiminde olsun, hizmet sunum sistemlerine ilişkin güçlü bir ölçüm yaklaşımı benimsenmesi;

► Eldeki kaynaklar ve kapasite ne olursa olsun tüm ülkelerin çocuklarla ilgili asgari verilere sahip olmasını sağlayacak sistematik ve eşgüdümlü çabalar ortaya konması;

► Çocuklara yönelik yeni tehditleri ölçmeyi sağlayacak ortak yaklaşımlar dâhil olmak üzere gözlerden kaçmış çocuk kesimlerini de kapsayacak daha güçlü veri normları belirlenmesi ve eldeki verilerin bir yandan çocukların mahremiyetine özen gösterirken diğer yandan güç durumdaki çocukların tespitini sağlayacak şekilde paylaşılması.

Hedefler doğrultusunda ilerlemeye yol gösterecek ve ilerlemeyi ölçecek verilerin üretilmesinden tek tek hükümetler sorumluyken, uluslararası topluluğun da SKH’lere ulaşılmasında ülkelerle ortak hareket etme gibi bir yükümlülüğü vardır.
 
###
 
Editörlere notlar 
Çocuklarla ilgili dokuz SKH ile bağlantılı 44 göstergeden 39’u verilerin elde bulunabilirliği ve sağlanan ilerleme açısından değerlendirilmiştir. Ortalama olarak, ülkelerdeki göstergelerin yüzde 75-80’inde ya veri yetersizliği görülmekte ya da bu göstergeler sağlanan ilerlemenin yetersiz kaldığına işaret etmektedir.
 
Mültimedya içeriğini indirmek için tıklayınız
 
UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz.  UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:www.unicef.org
 
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin
 
Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel:+90312 454 1010, [email protected]
Yemi Lufadeju, UNICEF New York, Tel: +1 917 213 4034, [email protected]