Yeni doğan her 5 bebekten 3'ü ilk bir saat içinde emzirilmiyor

UNICEF | her çocuk için

Yeni doğan her 5 bebekten 3'ü ilk bir saat içinde emzirilmiyor

NEW YORK/CENEVRE, 31 Temmuz 2018– UNICEF ve WHO yayınladıkları yeni raporda tahminen 78 milyon bebeğin, başka bir deyişle her beş bebekten üçünün doğumu izleyen ilk bir saat içinde emzirilmediğini, bu durumun bebeklerde ölüm ve hastalık riskini artırdığını ve daha sonra emzirmenin devam etme olasılığını azalttığını belirtmektedir. Bu bebeklerin çoğu düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde dünyaya gelmektedir.
 
Rapor, doğumu izleyen ilk bir saat içinde emzirilen bebeklerin hayatta kalma olasılıklarının daha fazla olduğunu kaydetmektedir. Doğumun ardından birkaç saatlik bir gecikme bile yaşamı tehdit edici sonuçlar doğurabilmektedir. Memenin emilmesiyle birlikte beden bedene temas annenin kolostrum(ağız sütü)  dahil süt üretimini uyarmaktadır. Besleyici değeri oldukça yüksek ve antikorlar açısından son derece zengin olan kolostrum aynı zamanda “bebeğin ilk aşısı” sayılmaktadır.
 
UNICEF Genel Direktörü Henrietta H. Fore:  “Emzirmeye başlanması söz konusu olduğunda en önemli nokta zamanlamadır. Pek çok ülke için bu nokta ölüm kalım meselesi bile olabilmektedir. Gelgelelim,  çoğu kez düzeltilebilecek koşullar nedeniyle, her yıl yeni doğan milyonlarca bebek daha en başta anne sütü almanın faydalarından yoksun kalmaktadır. Anneler, doğumu izleyen o çok kritik dakikalarda, sağlık kuruluşlarındaki tıp personelinden bile emzirme için yeterli desteği alamamaktadır.”
 

Doğumu izleyen ilk bir saat içinde gerçekleşen emzirme yeni doğanları yaşatma açısından kritik önem taşıyor. ©UNICEF/UN065254/Phelps

Raporda belirtildiğine göre doğumu izleyen ilk bir saat içinde emzirme oranlarının en yüksek olduğu bölge Doğu ve Güney Afrika (%65), en düşük olduğu bölge ise Doğu Asya ve Pasifik’tir (%32). Burundi, Sri Lanka ve Vanuatu’da yeni doğan her 10 bebekten hemen hemen 9’u ilk bir saat içinde emzirilirken Azerbaycan, Çad ve Karadağ’da bu oran yalnızca her 10 çocuktan ikisi şeklinde kaydedilmektedir. *
 
WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Emzirme çocuklara yaşamlarında mümkün olan en iyi başlangıcı sağlar. Aile üyeleri, sağlıkçılar, işverenler  veya hükümetler olarak annelere verilen desteğin kapsamını ivedilikle genişletmeliyiz ki onlar da çocuklarına hak ettikleri yaşam başlangıcını sağlayabilsinler.”
 
76 ülkenin verilerini analiz eden Capture Moment’e göre, anne sütüyle emzirmeye erken başlanmasının çok büyük  önemine rağmen yeni doğan çok sayıda bebek farklı nedenlerle bu olanaktan yararlanamamaktadır. Başlıca nedenler şu şekilde sıralanmaktadır:
 
► Yeni doğan bebeklere mama dâhil başka yiyecek ve içecekler verilmesi: Kolostrumun atılması, bebeklere bal verilmesi ya da ilgili sağlık personelinin bebeğe şekerli su ya da mama vermesi gibi yaygın uygulamalar yeni doğan bebeğin annesiyle ilk kritik temasını geciktirmektedir.
► Sezaryen doğumların tercih edilmesindeki artış: Mısır’da sezaryen doğum oranları 2005 ile 2014 yılları arasında iki kattan fazla artış göstererek %20’den %52’ye çıkmıştır. Aynı dönemde erken emzirme oranları da %40’tan %27’ye gerilemiştir. 51 ülkeyi kapsayan bir araştırma, sezaryenle doğan bebeklerde, erken emzirme oranlarının önemli ölçüde düşük kaldığını göstermiştir. Örneğin Mısır’da sezaryenle doğan bebeklerde ilk bir saat içinde emzirilenlerin oranı yalnızca %19 iken doğal doğumlarda bu oran %39’dur.
► Annelere ve yeni doğanlara verilen hizmetlerin kalitesindeki boşluklar: Raporda belirtildiğine göre, doğumların sağlık personeli yardımı ile yapılması emzirmenin erken başlatılmasında etkili olmamaktadır. 2005 ile 2017 yılları arasında 58 ülkede, sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğumlarda yüzde 18 puan artış gerçekleşirken erken emzirme oranları 6 puan artmıştır. Pek çok durumda bebekler doğumdan hemen sonra annelerinden ayrılmakta, sağlık personelinin bu alandaki yol göstericiliği  sınırlı kalmaktadır. Sırbistan’da annelerin doğumda aldıkları bakımın iyileştirilmesine yönelik çabalar sayesinde oranlar 2010 yılından 2014 yılına 43 puan artış göstermiştir.
 
Raporda atıfta bulunulan daha önceki araştırmalar, emzirilmeye doğumdan 2 ila 23 saat sonra başlanan bebeklerin ölüm riskinin, doğumu izleyen ilk bir saat içinde emzirilenlere göre %33 daha yüksek olduğunu göstermektedir. Emzirilmeye doğumdan bir gün ve daha uzun süre sonra başlanan bebeklerde ise ölüm riski iki kattan daha fazla artmaktadır.
 
Rapor, hükümetlere, bağışcılara ve diğer karar vericilere bebek mamalarının ve anne sütü yerine kullanılan diğer besinlerin pazarlanmasını sınırlamak üzere güçlü önlemler almaları çağrısında bulunmaktadır.
 
WHO ve UNICEF öncülüğündeki Küresel Emzirme Kolektifi ilaveten  2018 Küresel Emzirme Karnesi’nide yayınlamıştır. Bu karne emzirme politika ve programlarındaki ilerlemeleri izlemektedir. Ülkeler, çocuklarını yaşamın ilk saatinde emzirmelerinde ve daha sonra bunu istedikleri kadar sürdürmelerinde tüm annelere yardımcı olacak politikaları ve programları yaygınlaştırmaya özendirilmektedir.
 
######
 
Fotoğraf ve b-roll indirmek için tıklayın.
 
76 ülkeye ilişkin veriler için: tıklayınız. Raporda kullanılan veriler in kaynağı: UNICEF Küresel Veri Tabanları.
 
Dünya Sağlık Örgütü Hakkında
Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler sistemi içinde uluslararası sağlık konularında yönetme ve eşgüdüm görevlerini yerine getiren kuruluştur. Çalışmalarını 194 üye ülkeyle birlikte sürdüren WHO’nun misyonu sağlığı geliştirmek, dünyayı sağlık açısından güvenli kılmak ve güç durumda olanlara hizmet sunmaktır. WHO hakkında daha fazla bilgi için: www.who.int  WHO’nun emzirme alanındaki çalışmaları için: tıklayın.  WHO’yu Twitter ve Facebook’tan izleyin.
 
UNICEF hakkında
UNICEF en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir.  190 ülkede ve bölgede, her yerde tüm çocuklar için, herkese iyi bir dünya kurmak için çalışıyoruz.  UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org  Yeni doğanları yaşatmaya yönelik Every Child ALIVE kampanyası ya da UNICEF’in emzirmeye ilişkin çalışmaları için: work on breastfeeding.
 
UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan izleyin
 
Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 312 454 1010, [email protected]
Sabrina Sidhu, UNICEF New York, +1 917 4761537, [email protected]  
Paul Garwood, WHO Cenevre, +41796037294, [email protected]

* Elde yeni verileri olan ülkeler arasında (2013-2018).