UNICEF Acil Durum Yardımı Çağrısında Bulunuyor

UNICEF | her çocuk için

UNICEF, tüm dünyada gerginlikler tırmanırken, çatışmalardan ve krizlerden giderek daha fazla etkilenen çocuklar için 9,3 milyar ABD doları tutarında acil durum yardımı çağrısında bulunuyor.

Toplanacak yardım fonları; dünya genelinde çatışmalardan, afetlerden ve iklim krizlerinden etkilenen 93,7 milyonu aşkın çocuğa ihtiyaç duydukları temel hizmetleri sunmak için kullanılacak.

CENEVRE/NEW YORK, 12 Aralık 2023 – Dünya genelinde, daha önce benzeri görülmemiş insani krizlerle karşı karşıya kalan çocuk sayısı hızla artıyor. Bu kaygı verici durum nedeniyle, UNICEF, 155 ülkede 93,7 milyonu aşkın çocuğa ulaşmak amacıyla,  9,3 milyar ABD doları tutarında acil durum yardımı çağrısında bulundu.

2024 yılında, tüm dünyada çocukların acımasız çatışmalardan, yoksulluktan, kutuplaşmadan ve iklim krizinden daha da fazla etkileneceği öngörülüyor. Dünyanın dört bir yanında, çok sayıda çocuk hayat kurtarıcı insani yardımlara ihtiyaç duyuyor. UNICEF, insani yardımlarla dünya çapında yaklaşık 147 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, "Milyonlarca çocuk, giderek daha da karmaşıklaşan ve yaygınlaşan insani krizlerle karşı karşıya. Büyüyen krizlere müdahale etmek için kullandığımız yardım kaynakları da giderek azalıyor" dedi. "Öngörülebilir ve esnek fonlar sağlandığı takdirde, UNICEF ve paydaşları; bir anda ortaya çıkan acil durumlarda, korunmaya ihtiyaç duyan çocukları hızlı bir şekilde destekleyebilir ve ileride oluşabilecek risklere karşı daha fazla önlem alarak çocukların hayatlarını kurtarabilir."

Çocukların karşı karşıya kaldığı zorluk sayısı giderek artıyor. 9,3 milyar dolar tutarındaki yardım çağrısı, bu zorlukları acilen ele alma ihtiyacına dikkat çekiyor.

Çatışmalı bölgelerde yaşayan çocuklar, şiddetin ve göçün yol açtığı korkunç gerçekler ile karşı karşıya kalıyorlar. Fiziksel açıdan zarar görebiliyor ve duygusal travmalar yaşayabiliyorlar. Çocukların eğitimleri ve ihtiyaç duydukları temel hizmetler de aksıyor. Şiddetten etkilenen bölgelerde bulunan çocuklar, istikrarsızlığın neden olduğu psikolojik yükün altında ezilirken, artan sömürü ve istismar riskiyle de mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

İklim değişikliği, tüm dünyada acil durumların yoğunlaşmasına ve yaygınlaşmasına yol açan temel nedenlerden biri. İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele eden bölgelerde yaşayan çocuklar, çevresel zorlukların yükünü de sırtlarında taşıyor. Bu zorluklar; gıda ve su güvensizliği yaratıyor, eğitime erişimi sınırlıyor ve çocukların sağlığını tehlike altına atıyor.

2023'ün ilk yarısında, acil durumlar arasında eşitsiz bir şekilde dağıtılan ve esnek olmayan fonlar, insani yardım aktörlerinin artan ihtiyaçlara cevap verme kapasitelerini bir kez daha zorladı. Mevcut fonların yüzde ellisi, sadece beş acil duruma odaklanıyor: Afganistan, Ukrayna ve bölgesel mülteci müdahalesi, Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler ve Etiyopya. Gazze'de gerginliklerin tırmanmasının trajik sonuçlarına müdahale etmeye yönelik insani yardımlar, sadece üç ay içinde 1,2 milyar dolar  harcanmasını gerektirdi. Diğer acil durum kaynaklarının da bu bölgeye yönlendirilmesi gerekebilir.

UNICEF’in Çocuklar için İnsani Eylem Planı, 2024 yılı için yardım çağrısını da içeriyor. UNICEF; söz konusu eylem planı kapsamında, aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmayı planlıyor:

 • 17,3 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılacak.
 • Şiddetli akut beslenme yetersizliği çeken 7,6 milyon çocuğa tedavi sağlanacak.
 • 19,3 milyon çocuğa erken çocukluk eğitimi de dahil olmak üzere örgün veya yaygın eğitim hizmetleri sunulacak.
 • 26,7 milyon çocuk, ergen ve bakım veren kişi; toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerine ve psikososyal desteğe erişebilecek.
 • 1,8 milyon hane, UNICEF tarafından finanse edilen insani yardımlardan (sosyal koruma yardımları ve diğer sektörlerin yardımları da dahil olmak üzere) faydalanacak.
 • 52,4 milyon kişi, temiz içme suyunun yanı sıra, evsel ihtiyaçlar için yeterli miktarda ve kalitede suya erişebilecek.
 • 14,8 milyon kadın, kız ve erkek çocuğu, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskini azaltma, önleme ve/veya bu risklere müdahale etme hizmetlerinden yararlanacak.
 • 32,7 milyon kişi, krizlerden etkilenen toplumlara yardım sağlayan personel tarafından gerçekleştirilebilecek cinsel sömürü ve istismar vakalarını bildirmek için güvenli kanallara erişebilecek.

2024 için yapılan yardım çağrısıyla karşılanması öngörülen finansal ihtiyaçların dağılımı aşağıda belirtilmektedir:

 • Afganistan                                                                         $1,44 milyar dolar
 • Suriyeli Mülteciler ve Savunmasız Durumdaki Diğer Toplumlar  $860 milyon
 • Sudan                                                                                  $840 milyon dolar
 • Demokratik Kongo Cumhuriyeti                                      $804 milyon dolar
 • Ukrayna ve Mültecilere Yönelik Müdahale                    $580 milyon

Özellikle de Sudan, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar, Haiti, Etiyopya, Yemen, Somali, Güney Sudan ve Bangladeş’teki acil durumlar için ciddi bir finansman ihtiyacı bulunuyor.

Catherine Russell konuya ilişkin olarak, "UNICEF ve paydaşları; çatışmalar, iklim değişikliği ve doğal afetler de dahil olmak üzere, çocukları etkileyen birçok insani krize kapsamlı bir yanıt vermeyi taahhüt ediyor" dedi. "Çocuklar; krizlerin bedelini, hayatlarıyla ve gelecekleriyle ödememeli. Sağlık hizmetleri, temiz su, sanitasyon ve eğitim gibi temel hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sağlanması, çocuklar için hayati bir önem taşıyor."

#####

Çocuklar için İnsani Eylem Planı’na ilişkin genel bilgilere ve bireysel çağrılara aşağıdaki adresten erişilebilir:

 https://www.unicef.org/emergencies/launch-2024-humanitarian-appeal

 

Her çocuk, çocukluğunu yaşamalı… Her çocuk, her hakkına kavuşmalı… Size destek ol.