UNICEF ve Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Projesine İmza Atıyor

UNICEF | her çocuk için

ANKARA, 09 Haziran 2023 – UNICEF ve Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukatların ve baroların çocuk hakları alanındaki bilgi birikimini arttırmak ve çocukların adalete eşit şekilde erişimini sağlamak amacıyla bugün, çocuk dostu adli yardıma odaklanan yeni bir proje başlattı.

Avrupa Birliği’nin yaklaşık 3,2 milyon Avro tutarındaki finansman desteğiyle hayata geçirilecek olan Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (ÇABA) Projesi; TBB, ve UNICEF’in yakın işbirliğiyle yürütülecek.

3 yıllık proje kapsamında, adalet sisteminde çocuk dostu adli yardım ve çocuk hakları konularında Türkiye genelinde çocuklarla çalışan yaklaşık 2000 avukata yönelik kapsamlı bir eğitim programının hazırlanması, Baroların izleme kapasitesini güçlendirmek amacıyla beş ilde pilot Çocuk Hakları Merkezlerinin kurulması ve hukukçuların bilgi birikiminin ve eşgüdümünün arttırılması hedefleniyor. Pilot Çocuk Hakları Merkezlerinin Adana, Aydın, Batman, Erzurum ve Trabzon illerinde konumlandırılması planlanıyor.

UNICEF en az 100.000 çocuğun, proje kapsamında yapılacak eğitim programları ve kurulması planlanan Çocuk Hakları merkezleri sayesinde, iyileştirilmiş adli yardım hizmetlerinden dolaylı olarak yararlanacağını öngörmektedir.

Düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Ramunas Januaskas şunları ifade etti: “ÇABA Projesi, ulusal kapasiteyi güçlendirmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek suretiyle çocuk haklarının desteklenmesini ve çocukların adalete eşit erişim hakkının güvence altına alınmasını amaçlamaktadır. Avukatların ve baroların tüm dünyada geçerli olan çocuk haklarına ilişkin temel ilkelerle donatılması büyük önem taşımaktadır.”

Yaptığı açılış konuşmasında, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis şunları aktardı: “Çocuk adaleti alanında son yirmi yılda UNICEF olarak bizim de parçası olmaktan gurur duyduğumuz takdire şayan reformlar ve büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak Türkiye'de çocukların adalete hakkaniyetli bir şekilde erişimine engel olan kimi sorunların da halen devam ettiği görülmektedir. UNICEF, çocukların hukuki olarak güçlendirilmesinin, toplumsal değişime ivme kazandıracak unsurlardan biri olduğuna inanmaktadır. Genel Direktörümüz tarafından Kasım 2021'de Dünya Çocuklarla Adalet Kongresi'nde açıklanan Çocuklar İçin Adaleti Yeniden Düşünmek başlıklı politika belgesinde, her çocuğun ücretsiz adli yardıma ve hukuki temsile erişmesinin önemine vurgu yapılmakta, ayrıca uzman avukatlardan oluşan ulusal kadroların ve hukuki hizmetlerin güçlendirilmesi gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Söz konusu politika belgesinde aynı zamanda, bu alanda yürütülen politikaların daha geniş bir etkiye sahip olabilmesi için çocuk adaleti alanında stratejik davalama çalışmalarının da desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Mart 2023 tarihinde yayınlanan son adalet istatistiklerine göre, yargılaması devam eden suça sürüklenen çocukların sayısı 163.000 civarına ulaşmıştır. Suç isnadıyla mahkeme önüne çıkarılan çocukların sayısı çok yüksek olmasına rağmen, çocuklara yönelik 100.000'i aşkın ceza soruşturmasının yarısından fazlasında, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği görülmektedir.”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan, şunları ifade etti: “Türkiye Barolar Birliği, çok sayıda farklı proje ile ülkemizde insan hakları alanında gerek sistematik anlamda gelişmelere katkı sunmayı gerekse avukatların mesleki kapasitesini artırmayı amaçlamakta ve çalışmalarını bu doğrultuda kararlılıkla sürdürmektedir. Bugün açılışını yaptığımız bu projenin üzerimizdeki bu hassas sorumluluğun yerine getirilmesi için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.”