Afganistan'dan tahliye edilen refakatsiz çocukların durumu

UNICEF | her çocuk için

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore’nin Afganistan’dan tahliye edilen refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş çocuklara ilişkin açıklaması

NEW YORK, 7 Eylül 2021 – “14 Ağustos’tan bu yana yüzlerce çocuk, Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ve çevresinde yapılan geniş çaplı tahliyeler sonucu ailelerinden ayrı düştü. Kötü koşullar altında gerçekleştirilen bu tahliyelerde çocukların bir kısmı Almanya, Katar ve diğer ülkelere gönderildi.

“UNICEF ve paydaşları, Afganistan’dan tahliye edilen yaklaşık 300 refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş çocuk olduğunu kaydetti. Bu sayınının, devam eden kimlik belirleme çabaları sonucunda artmasını bekliyoruz.

“Bu çocuklar havalimanındaki kriz sırasında ya da bir tahliye uçuşunda kendilerini aniden ailelerinden ayrı düşmüş halde buluyor. Ne kadar korktuklarını hayal bile edemiyorum.”

“UNICEF, nerede olurlarsa olsunlar, refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş çocukların refahı konusunda derin bir endişe duymaktadır. Onlar dünyadaki en korunmasız çocuklar arasında yer alıyor. Bu çocukların hızlı bir şekilde kimliklerinin belirlenmesi ve aile takibi ve yeniden birleştirme süreçleri sırasında güvende tutulmaları hayati önem taşıyor. Tüm taraflar çocuğun yüksek yararına öncelik vermeli ve çocukları istismar, ihmal ve şiddetten korumalıdır.

“Aile takibi ve yeniden birleştirme süreçleri sırasında çocuklara, tercihen akrabalarının yanında veya bir aile ortamında güvenli, geçici alternatif bakım sağlanmalıdır. Yatılı bakım düzenlemeleri son çare olarak görülmeli ve geçici olmalıdır.”  

“Refakatsiz veya ailesinden ayrı düşmüş çocukların aile fertlerinin bulunduğu ülkelerin hükümetleri birbiriyle işbirliği yapmalı ve çocuğun yüksek yararına olması durumunda yeniden birleştirmeyi kolaylaştırmalıdır. Ayrıca bu çocuklara yönelik güvenli, hukuki göç yolları da oluşturulmalıdır. Aile fertleri tanımı, yeterince geniş tutulmalıdır. Böylece, refakatsiz çocukların onlara bakım sağlayacak akrabalarının yanına güvenli bir biçimde yerleştirilmesi sağlanmalıdır.

“Benzer şekilde, güvenilir yetişkinlerle birlikte hareket eden çocuklar, yüksek yararlarına olması halinde onlarla kalmalıdır. Çocukları tanıdıkları ve bakımlarını sağlayan yetişkinlerden ayırmak daha fazla zarara neden olabilir.

“Bütün çocuklar aileleriyle birlikte olma hakkına sahiptir. Afganistan’dan kaçan insanların tahliyesinde ve misafir edilmesinde rol alan taraflar, ailelerin birbirinden ayrılmasını en başında önlemek için gereken tüm çabayı göstermelidir. Bu kapsamda sivil ve askeri aktörler arasında gereken koordinasyon sağlanmalı, çocuklar ve aileleri için temel kayıt sistemleri tesis edilmeli ve yolcu ve mürettebat listeleri doğrulanmalıdır.”

“UNICEF çocukları tahliye eden ve onlara ev sahipliği yapan hükümetlere teknik destek sağlıyor. Ekiplerimiz şu anda Katar’daki Doha hava üssünde ve Almanya’daki Ramstein hava üssünde sahada hazır bulunuyor ve refakatsiz çocukların kayıt altına alınması, onlara gerekli bakım ve korumanın sağlanması için yetkililerle ve paydaşlarıyla birlikte çalışıyor. Ayrıca bu çocukların aileleriyle yeniden bir araya getirilmeleri amacıyla takip sürecini de destekliyoruz.


“Afganistan’da çoğunluğu son birkaç hafta içinde olmak üzere 550.000’i aşkın insan çatışma nedeniyle yerinden edildi ve 10 milyon çocuk acil insani yardıma muhtaç durumda. Ülke içindeki refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş çocukların güvenliği ve iyi olma hali konusunda çok kaygılıyız. UNICEF ve paydaşları, bu çocukların sayısı ve yeriyle ilgili net bir tablo oluşturabilmek için Afganistan’ın tüm bölümlerine engelsiz erişime ihtiyaç duyuyor. Bu onlara koruma ve hizmetler ulaştırabilmemiz için hayati önem taşıyor.”

 
“Şimdi ve gelecek günlerde tüm tarafların ve uluslararası toplumun, tahliye edilen çocukların yanı sıra Afganistan’daki çocukların da refahına öncelik verme konusunda bize destek olması şarttır.”

broken heart Şu anda Afganistan'da 10 milyon çocuğun acil insani yardıma ve ölüm riski taşıyan 5 yaş altındaki yaklaşık 1 milyon çocuğun şiddetli akut beslenme yetersizliği tedavisine ihtiyacı var. UNICEF’in en öncelikli görevi, çocukların hayatını kurtarmak. Kaynaklarımız çok kısıtlı ve acilen desteğine ihtiyacımız var. Düzenli bağışınla, Afganistan gibi en zorlu yerlerdeki çocuklara ulaşıyoruz. Şimdi bize katıl.