Arakanlı çocuklara destek çağrısı!

UNICEF | her çocuk için

UNICEF, Arakan krizinden etkilenen Bangladeş’teki çocuklara yardım çağrısında bulunuyor.

UNICEF, Bangladeş’in güneyindeki Arakan Rohingya mülteci krizine acil insani müdahalede bulunmak için Ekim başında 76,1 milyon $’lık bir çağrıda bulundu.

Çağrı, Bangladeş'e yeni gelen Arakanlı çocukların, son mülteci akınından önce gelmiş olanların ve ev sahibi topluluklarda bulunan zor durumdaki çocukların; yani toplamda 720.000 çocuğun acil ihtiyaçlarını kapsıyor.

25 Ağustos’tan bu yana Myanmar’dan kaçmış olan yaklaşık 582,000 Arakanlının neredeyse %60’ının çocuklardan oluştuğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 340.000 çocuğun, 100.000'i 5 yaş altında çocuklardan oluşuyor. Bu çocukların bir çoğu Cox’s Bazar bölgesinin farklı yerlerindeki derme çatma kamplarda ve yerleşim yerlerinde zor ve sağlıksız koşullarda yaşıyor. 

Bangladeş’in güneyini ziyaret eden UNICEF İcra Direktörü Anthony Lake, “Çaresiz durumdaki, travma yaşayan çocuklar ve aileleri her gün Myanmar’daki şiddet ortamından kaçıyorlar. Biz müdahalelerimizin ölçeğini mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde artırıyoruz ancak ihtiyaçların boyutu çok büyük ve biz bu insanlara yardım etmek için daha fazlasını yapabilmeliyiz. Bu çocukların çocuklukları ellerinden alınıyor. Bir geleceğe sahip olabilmek için yardımımıza ihtiyaçları var ve yardımımıza şimdi ihtiyaçları var.” dedi.

Olası bir ishal salgını ve diğer suyla taşınan hastalıklardan endişe duyulurken, Arakanlı çocuklar için temiz su, sanitasyon ve daha iyi hijyenik koşullar sağlamak söz konusu çağrının en önemli önceliği. Arakanlı çocukların büyük bir çoğunluğu çocuk felci gibi hastalıklara karşı aşılanmış değil. Fotoğraf: © UNICEF/UN0119955/Brown

 

Şu ana kadar UNICEF ve ortakları neler yaptı:

  • Su arıtma tesisleri ve taşıyıcıları, borulu kuyular kurulması ve ıslahı, kamyon ile su taşıma, tuvalet yapımı ve malzemeleri için Hükümet ve ortaklara destek vermek suretiyle 100.000 kişiye güvenli su, sıhhi tesisat ve hijyen sağlanmıştır.
  • 15 yaş altındaki 133.000 çocuğa kızamık, kızamıkçık ve çocuk felci aşısı yapılmıştır. Kampanyanın kapsamı tüm çocuklara ulaşacak şekilde genişletilmiştir.
  • 45.000 çocuk beslenme yetersizliğine karşı taranmış ve şiddetli akut beslenme yetersizliği teşhisi konan 650 çocuğun tedavisine başlanmıştır. 7.000 çocuğa beslenme takviyesi verilmiştir.
  • Hem sabit hem mobil olarak hizmet veren çocuk dostu alanlar yoluyla 25.000 çocuğa büyük ihtiyaç duydukları psikososyal destek sağlanmıştır.
  • 16.000 çocuk, öğrenme merkezlerinden faydalanmaktadır.
  • Su arıtma tabletleri, aile hijyen kitleri, sağlık ve hijyen malzemeleri, tente, eğlence ve eğitim kitleri de dahil olmak üzere 100 tonu aşkın malzeme dağıtılmıştır.
  • UNICEF, olası bir kolera salgınını önlemek amacıyla ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. 900.000 doz ağızdan kolera aşısı yapılmıştır ve 1 yaşından büyük tüm çocukları hedefleyen yeni bir aşılama kampanyası 10 Ekim’de başlatılmıştır.

 

Müdahale planı kapsamında UNICEF:

► Hedef nüfusun yaklaşık yüzde 50’si için temiz su ve sanitasyon sağlayacak ve yüzde 40’ının hijyen ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Öncelik, hastalık riski altında olan en savunmasız çocuklarla birlikte sağlık, beslenme ve öğrenme merkezlerine ait olacaktır.

Aşılar ve doğum öncesi bakım hizmetleri yoluyla hastalıkların önlenmesine odaklanacaktır. UNICEF ve ortakları, su kullanımına ilişkin bilgileri ve kaynakları hane halklarına ulaştırmak için çalışmaktadırlar. Beslenme merkezlerindeki personel çocukları tarayacak ve şüphelenilen kolera vakalarını sevk edecektir. Koleranın nasıl önleneceği, şüpheli kolera vakalarının nasıl tespit edileceği ve tedavi için nereye gidileceğine ilişkin hayat kurtaran bilgiler, kitle iletişim araçları ile yayımlanacaktır. Dini liderler, gönüllüler ve gençler farkındalık yaratma kampanyalarına destek verecektir. Fotoğraf: © UNICEF/LeMoyne

► Şiddetli akut yetersiz beslenme teşhisi konan yaklaşık 7.500 çocuğun en az yüzde 60’ının beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak ve tedavi için çalışan ortaklara tedavi edici gıda ve tedavi edici süt tedariki yapacaktır. UNICEF çocukların yüzde 70’ine vitamin A da dahil olmak üzere mikro besin desteği sağlayacaktır.

► Çocuk Dostu Alanlardaki faaliyetler yoluyla yaklaşık 180.000 çocuğa çocuk koruma hizmetleri (psikososyal destek ve oyun desteği dahil) sağlayacak ve uzman desteğine ihtiyaç duyan çocukları sevk edecektir. UNICEF aile üyelerini bulmak ve bir araya getirmek konusunda Kızılhaç ile, cinsel şiddet mağdurlarına kapsamlı destek sağlamak için ise diğer ortaklarla birlikte çalışacaktır.

► Özellikle savunmasız olan gruplara yaşam becerileri eğitimi, oyun faaliyetleri ve psikososyal destek sağlamak üzere Gençlik Merkezleri ağını genişletecektir.

► Tüm Arakanlı çocuklara, temel okuryazarlık, matematik ve yaşam becerileri sağlayan, okula gitmeyen çocuklara yönelik olarak tasarlanmış bir müfredat kullanarak erken öğrenme fırsatları ve yaygın temel eğitim sağlamak için İlköğretim ve Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışacaktır. UNICEF, Arakan nüfusu içerisinden öğretmenler görevlendirmeye çalışacaktır.

 

UNICEF, hızla büyüyen bu insani kriz için kaynak yaratmaya çalışıyor, şu ana kadar müdahale planının sadece %7.4'ü finanse edilebildi. ARAKANLI ÇOCUKLAR İÇİN BANGLADEŞ'TE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ACİL MÜDAHALEYE ŞİMDİ DESTEK OL!