CarrefourSA’dan UNICEF’in Tarladan Okula Projesine Destek

UNICEF | her çocuk için

CarrefourSA’dan UNICEF’in Tarladan Okula Projesine Destek

CarrefourSA Basın Bülteni, 28 Eylül 2016 - Perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA tarımda çocuk işçiliğine farkındalık yaratmayı amaçlayan “Tarladan Okula” projesine destek oldu.  “Her Çocuğun Eğitim, Sağlık ve Oyun Hakkı Vardır” mesajıyla yola çıkan CarrefourSA ebeveynleri ile mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle göç etmek zorunda kalan çocukların ihtiyaçları için UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile işbirliği yaptı.

CarrefourSA UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin tarım işçisi olarak çalışan çocukların durumuna ve eğitim eşitliği sağlanmasına dikkat çekmeyi amaçlayan projesi “Tarladan Okula”ya destek oldu. UNICEF’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hayata Destek Derneği işbirliği ile yürüttüğü projede yer alan CarrefourSA tarımda mevsimlik işçi olarak çalışan çocukların yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağladı.

Tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının değişmez unsurlarından biri olarak kabul eden CarrefourSA projeye verdiği katkı ile projenin birinci yılında 5.000 çocuğa ulaşarak şartlarının düzeltilmesine ve eğitimlerinin telafi edilmesine destek oldu.

CarrefourSA’nın UNICEF’e destek verdiği proje, tarım alanında işçi olarak çalışmak zorunda kalan çocukların temel eğitim, sağlık, kişisel gelişim ve ebeveyn eğitimlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor.

“Tarladan Okula” projesine verdikleri katkı hakkında bilgi veren CarrefourSA CRM ve Pazarlama Direktörü Mehmet Necati Özdeniz şunları söyledi. “CarrefourSA olarak sosyal sorumluluk çalışmalarındaki temel hedefimiz; sürdürülebilir proje ve uygulamalarla toplumun ihtiyaçları ile ilgili olarak geniş kitlelerde farkındalık yaratarak bu ihtiyaçlara çözüm sağlayabilmek. Bu kapsamda sektörümüzde bir ilke daha imza atarak UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından başlatılan Tarladan Okula projesine destek olduk. Bu projede yer alarak Türkiye’nin geleceğine sahip çıkıyoruz. Proje kapsamında tarlaların yakınlarında oluşturulan çocuk dostu alanlarda psiko-sosyal destek veriliyor ve çocukların gelişimlerini destekleyecek oyun, informal eğitim gibi faaliyetlerin yapılması sağlanıyor. Etüd ve ders desteği ile bu çocukların kaçırdıkları eğitimi telafi etmeleri ve böylece uzun vadede okul terklerinin engellenmesi hedefleniyor. Tarladan Okula projesi ile çocukların eğitim haklarına ulaşmaları ve daha güzel bir gelecek sunulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Projeye yaptığımız katkı ile bu yıl içinde 5.000 çocuğa ulaştık. Gücümüz yettiğince bu desteğimizi sürdüreceğiz.”

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sanem Bilgin Erkurt ise “Tarladan Okula” projesinin detaylarını şöyle anlattı: “Türkiye İstatistik Enstitüsüne göre 6-18 yaş arası 400 bin çocuk tarımda mevsimsel işçi olarak çalışıyor. Hasat zamanında, milyonu aşkın tarım işçisi bir ilden diğerine göç ederken çocukları da yanlarında onlarla beraber aylarca tarlaların yakınında, kanalizasyonun, temiz suyun olmadığı çok kötü şartlarda, çadırlarda yaşıyorlar. Bir çocuğun çalışmaması gereken ağır koşullarda, haftada 40 saat çalıştırılıyorlar. UNICEF, çocuk işçiliğini önleyecek ortak toplumsal çabaların önünü açmak için çalışıyor. Okul Müdürleri, öğretmenler, ebeveynler ve öğrencilerle bilinçlendirme toplantıları yapıyor. Çocukların kaçırdıkları eğitimi telafi edebilmeleri için, etüdler ve ders destekleri almalarını sağlıyor. Tarlalarda çocukların oynayabilecekleri, psikososyal destek görebilecekleri çocuk dostu alanlar kuruyor. Saha taraması yaparak nüfus kaydı yapılamayan çocukların nüfus kaydının yapılmasını sağlıyor, ki sisteme dahil olup aşı gibi sosyal haklarından faydalanabilsinler. Ayrıca özel sektörün, tedarik zinciri içinde ‘Çocuk İşçiliği’ konusunda bilinçlendirilmesi, gerekli kanuni değişikliklerin yapılması için savunuculuk çalışmaları planlanıyor. UNICEF’in 2016-2020 ülke programı çerçevesinde tarımda çocuk işçiliğinin önüne geçmek üzere kalıcı değişiklikler yapılması hedefleniyor.”

Daha fazla bilgi için:

UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Gülcem Bayer Deniz / [email protected] / 0532 224 7661

Manifesto, Ozan Öcal / [email protected] / 0555 870 67 77

Manifesto, Demet Telkeş / [email protected] / 0507 789 89 05