COVID-19: Çifte Acil Durum

UNICEF | her çocuk için

COVID-19: Çifte Acil Durum

COVID-19 halihazırda yıkıma uğramış ülkelerde yeni bir tehdit oluşturmakta, hayat kurtaran yardım ve destek mekanizmalarının ulaştırılmasını daha da zorlaştırmaktadır. Dünyanın en kırılgan bölgelerinde ya da çatışma bölgelerinde yaşamını sürdüren yüz milyonlarca çocuk için en temel hizmetlere kısıtlı erişim ne yazık ki hayatın üzücü bir gerçeği.  

UNICEF, hayatta kalma mücadelesi veren çocukların sağlık, bakım, su ve hijyen açısından mevcut koşullarını iyileştirmek, öğrenme ve korunma hizmetlerine erişimlerini mümkün kılmak için halihazırda çalışmalar yürütmektedir. Fakat COVID-19 salgını zaten kötü durumda olan ve üzerine aşırı yük binmiş sağlık, eğitim ve sosyal koruma sistemleri açısından mevcut durumu daha da güç hale getirmiştir.  

UNICEF ve ortakları; en ön safhalarda faaliyetlerini yürüterek COVID-19 ve diğer hastalıkların yayılmasını önlemekte, gençlerin daha umut vadeden bir geleceğe sahip olmaları için onlara bir şans sunmakta ve her çocuğun hayatını korumak, yaşam koşullarını iyileştirmek adına çalışmalarını sürdürmektedir.  

Afganistan

Kırk yıldır süregelen çatışma ve karmaşa, Afganistan halkının, bilhassa da Afgan çocukların üzerinde yıkıcı bir etki yaratmıştır. Yaklaşık 3,7 milyon okul çağındaki çocuk okula devam edememektedir. Beş yaşın altındaki 600.000 Afgan çocuk akut ve ileri boyutta kötü beslenmeden mustarip olup, binlercesi de son on yıldır devam eden silahlı çatışmalarda hayatını kaybetmiştir. Afganistan’daki sağlık sisteminin yetersiz oluşu ve büyük salgın hastalıklarla mücadele kapasitesinin kısıtlı olması COVID-19 salgınının Afgan çocuklar açısından çok daha zorlu geçmesine neden olmuştur.

Yerlerinden edilmiş kişiler için ayrılan kamp ve yerleşim yerlerinde aşırı kalabalık ortamlarda COVID-19 gibi bir solunum yolu enfeksiyon tehlikesi özellikle daha akut seyretmektedir. UNICEF Afganistan; ortaklarıyla birlikte güvenli su ve el yıkama yerlerinin oluşturulmasına ve önleme faaliyetleriyle farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalarını ve kırılgan nüfusun olduğu bölgelerde diğer yardım çalışmalarını sürdürmektedir.

©UNICEF/UNI321519/Fazel, Kuzey Afganistan’da Mazar-e-Şerif yakınlarında yerlerinden edilmiş kişiler için ayrılan bir kampta bir çocuk yürüyor.

Güney Sudan

Güney Sudan’da yıllardır süren çatışmalar en temel sosyal hizmetleri sekteye uğratmıştır. Yaklaşık 4,1 milyon çocuk insani yardıma muhtaç olup, beş yaşın altındaki tahmini 1,3 milyon çocuğun 2020 yılı itibariyle akut yetersiz beslenmeye maruz kalacağı öngörülmektedir. 

COVID-19 endişe ve korku salmaya devam etse dahi en temel hizmetlerin sunulmaya devam etmesi esastır. Bir yandan virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tedbirler alınırken diğer yandan tedavisi bilinen durum ve sebeplerden çocukların hayatını kaybetmelerinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Yetersiz beslenmenin tedavisi için UNICEF desteği ile kurulan ve sosyal mesafe tedbirlerinin alındığı bu ayakta tedavi merkezlerinde, evde de temiz ve hijyenik ortamın sürdürülmesi için ziyaretçilere sabun temin edilmektedir.

 

©UNICEF/UNI323489/Ryeng, Güney Sudan’da bir sağlık merkezinde bir çocuk muayene oluyor.

Ukrayna

 

Doğu Ukrayna’daki çatışma yedinci yılına girerken ve COVID-19 yayılmaya devam ederken çocukların ihtiyaçları da gittikçe daha akut bir hâl almaya başlamıştır.

Pek çok çocuğun hayatında okullar bir nebze de olsa istikrar ve normal yaşam algısı yaratmada büyük rol üstlenmektedir. Okullar, çocukların bir şeyler öğrenip arkadaşlarıyla vakit geçirebilecekleri yerlerdir. COVID-19 nedeniyle okullar kapalı olsa da, ülke çapında çocukların öğrenme faaliyetlerine devam edebilmeleri ve ebeveynleri, bakım verenleri ve öğretmenleri karantina esnasında ilgili kaynaklara erişim konusunda desteklemek için uzaktan eğitim seçeneklerinin geliştirilmesi hususunda UNICEF ile Eğitim ve Bilim Bakanlığı işbirliği yapmaktadır. UNICEF Ukrayna, eğitim tesislerinde güvenlik protokollerine uyulmasını sağlamak amacıyla hijyen kitleri temin etmiştir.

©UNICEF/Ukrai, Doğu Ukrayna’da savaşın en ağır biçimde devam ettiği sözde temas hattına yakın bir bölge olan Zolote’de bir kız bir sınıfta oturuyor.

Venezuela

Venezuela’da ortaya çıkan ekonomik ve siyasi güçlükler çocukları orantısız bir şekilde etkilemektedir. En temel hizmetlerin sıklıkla kesintiye uğraması, gıda kıtlığı ve karantina tedbirleri pek çok Venezuelalı ailenin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamasına yol açmıştır. COVID-19 salgını ülkede halihazırda riskli bir durum yaratmışken diğer ülkelere göç etmiş olan Venezuelalıların da ülkeye geri döndükleri görülmektedir.

Salgının başlangıcından bu yana UNICEF, Venezuela’da binlerce kişiye temel tıbbi malzemelerin yanı sıra temizlik malzemesi ve temiz su temin etmiştir. 8 Nisan’da UNICEF tarafından gerçekleştirilen ve COVID-19 ile mücadele kapsamında sahada çalışan sağlık çalışanlarının kullanımı için hazırlanan kişisel koruyucu ekipman kitleri de dahil olmak üzere en temel malzemeleri içeren bir teslimat Karakas’a ulaşmıştır.

©UNICEF Venezuela/2019/Fernandez, Çocuklar Karakas’ın dış mahallelerinde yer alan bir okulda yürütülen UNICEF destekli bir etkinlikte ellerini sabun ve su kullanarak nasıl düzgün bir şekilde yıkamaları gerektiğini öğreniyor.

Suriye

Suriye krizi Mart ayında 10. yılına, Suriyeli çocuklar ise savaş, şiddet, ölüm ve yerinden edilmenin damgasını vurduğu ikinci on yıllık yaşam dönemlerine girerken, bölge, korku salan COVID-19 tehdidi ile boğuşmaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’nun tahminlerine göre Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da karantina tedbirleri dolayısıyla yaşanacak istihdam kaybı ve işletmelerin kapatılması sebebiyle ilave 4 milyon kadar çocuğun yoksulluk sınırına düşmesi beklenmektedir. Bu durum halihazırda yıkıma uğramış sağlık sistemleri üzerinde daha da ağır bir yük oluşturacaktır.

UNICEF, ortaklarıyla birlikte Suriyeli çocuklara ve ailelerine ulaşarak önleme tedbirleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yürütmekte, temiz su temin etmekte, COVID-19 salgın riskinin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla yüz binlerce sabun kalıbı dağıtmaktadır. Ortaklarının da desteğiyle UNICEF yüzbinlerce Suriyeli mülteciye ulaşarak el yıkamanın önemi konusunda ev içinde bir farkındalık arttırma kampanyası yürütmüş, sabun dağıtımı gerçekleştirmiştir.

©UNICEF/UNI322658/Souleiman, Suriye’de bir erkek çocuğu temiz su dağıtımı yapan UNICEF destekli bir su dağıtma kamyonetinin üzerindeki su borusunun yanında ayakta duruyor.

Cox Pazaryeri, Bangladeş

Bangladeş’teki Cox Pazaryeri kamplarında yaşayan Myanmarlı 850.000’den fazla Rohingya mültecisi için ‘fiziksel mesafenin korunması’ cümlesini söylemek, bunu gerçekleştirmekten çok daha kolay. Ancak UNICEF’in mevcut programları sayesinde pek çok Rohingyalı çocuk kendilerini korumak adına yapabilecekleri en önemli şeyi yapıyor: ellerini düzenli ve düzgün bir şekilde yıkamak.

UNICEF, iyi sağlık ve hijyen uygulamaları ile ilgili yüz binlerce Rohingyalı çocuğu bilgilendirmekte, yürütmekte olduğu temiz su, sanitasyon ve hijyen çalışmaları (WASH) ile temiz su ve sabun gibi en temel malzemeleri tedarik etmektedir.

©UNICEF/032020/Himu

Yemen

COVID-19 gibi bir salgının beraberinde getirdiği tehdit dünyanın en acil durumunun yaşandığı bölgesinde elbette son derece akut bir şekilde seyretmektedir. Yemen’de 12 milyondan fazla çocuk halihazırda zaten insani yardıma muhtaçtı. Sağlık sistemi çökmenin eşiğindeyken, pek çok aile hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerine erişim sağlayamamaktadır. Ülke; gıda güvensizliği, ekonomik kriz ile boğuşurken kırılgan topluluklar da dang humması, ishal ve kolera salgınları ile mücadele etmektedir.

Yemen’deki mevcut durum son derece vahimdir ve COVID-19 salgınının yayılmasının yaratacağı ilave yükün hafifletilmesi için acilen harekete geçilmelidir. UNICEF ülke çapında hazır bulunuşluğu arttırmak amacıyla çeşitli müdahale programları yürütmekte, ihtiyacı olan topluluklara temiz su temin etmekte, sabun, havlu, kova ve bidon içeren temel hijyen kitleri dağıtarak ülke çapında yerlerinden edilmiş kişileri güçlendirmekte ve kendilerini korumalarını sağlamaktadır.

©UNICEF/UNI324897, Alanında uzman bir akran eğitici, Yemen’deki güvensiz ortamdan kaçarak sığınan aileler için açılmış bir merkezde doğru el yıkama teknikleri ile ilgili olarak aileleri bilgilendiriyor.

 

heart UNICEF'in dünya çapında en zor durumdaki çocukları önceliklendirdiği Koronavirüsü Acil Durum çalışmasını desteklemek için tıklayın.