Çocuk Hakları Ve Refahı Alanında Planın Gerisinde Kalındı

UNICEF | her çocuk için

BM Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan yeni rapora göre Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmak için tarihi bir hıza ihtiyaç var ve bu da ancak çocukların, ulusal gündemlerin merkezine konmasıyla mümkün olacak.

NEW YORK, 18 Eylül 2023 – Bugün yayınlanan yeni bir UNICEF raporuna göre, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) giden yolun yarısına yaklaşılmışken çocuklarla ilgili göstergelerin üçte ikisinde planın gerisinde kalındı.

Çocuk Refahında İlerleme: Çocuk Haklarının 2030 Gündeminin Merkezine Alınması (Progress on Children’s Well-Being: Centring child rights in the 2030 Agenda) başlıklı raporda, bugün itibariyle dünya üzerinde sadece 11 ülkede çocukların yalnızca yüzde 6’sının, diğer bir deyişle 150 milyon çocuğun, çocuklarla ilgili hedeflerin yüzde 50’sine erişebildiği ve bunun da dünya genelinde ulaşılan en yüksek oran olduğu belirtiliyor.

İlerleme bu şekilde devam ederse, 2030 itibariyle sadece 60 ülke, yani küresel çocuk nüfusunun yüzde 25’ine ev sahipliği yapan ülkeler hedeflere ulaşmış olacak. Bu da geri kalan 140 ülkede 1,9 milyar çocuğun hedeflerin gerisinde kalacağı anlamına geliyor.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell konuyla ilgili olarak; “Dünya, yedi sene önce yoksulluğu, açlığı ve eşitsizliği ortadan kaldırmak ve herkesin, özellikle de çocukların kaliteli temel hizmetlere erişimini sağlamak için bir taahhütte bulundu. Ancak 2030 Gündeminin yarısına gelindiğinde karşılaştığımız tablo SKA’ya ulaşmakta zamanımızınız azaldığını gösteriyor. Bu hedeflere ulaşılamamasının sonuçları çocuklarımızın hayatları ve gezegenimizin sürdürülebilirliğiyle ölçülecek. Plana tekrar geri dönmeliyiz. Bunun için, SKA’ya giden yolda hızımızı arttırırken çocuklarımızı ön planda tutmalıyız” dedi.

New York’ta düzenlenecek 78. BM Genel Kurulu ve SKA Zirvesi öncesi yayınlanan rapor, çocuklarla ilgili SKA göstergelerinde kaydedilen ilerlemeyle ilgili bir özet sunuyor. Söz konusu hedefler, 2015 yılında BM’ye üye ülkeler tarafından 2030 itibariyle yoksulluğu ortadan kaldırmak, eşitsizlikleri azaltmak ve daha barışçıl ve yaşanabilir toplumlar yaratmak amacıyla kabul edilmişti.   

Yapılan analizde 190’nın üzerinde ülkeden 20 seneyi aşkın bir süredir toplanan veriler bir araya getirilerek ülkelerin bugün içinde bulundukları durum ile önümüzdeki yedi yıl boyunca ulaşmak istedikleri hedefler karşılaştırıldı. Analizde daha hızlı harekete geçmeye engel olan zorluklar ve daha hızlı harekete geçmeyi sağlayan fırsatlar belirlendi. Bulgular, küresel hedefler konusunda hem ilerleme hem de gerilemenin olduğu karışık bir tablo ortaya koydu.

Rapora göre, hızlandırılmış kalkınma; güçlü ulusal taahhütle, etkili politikalarla ve uygun finansmanla ve bazı düşük ve düşük-orta gelirli ülkelerin alanda en hızlı ilerlemeyi kaydetmesiyle mümkün. Örneğin 2021 yılına kadar toplanan verilere göre, diğer ülkelerin yanı sıra Kamboçya, Hindistan, Fas, Ruanda ve Uganda, çocuklarla ilgili birçok SKA’da tutarlı bir performans sergiledi. Bu başarı özellikle çok sayıda göstergeyi ilgilendiren alanlarda çaba gösterilmesiyle gerçekleşti. Bununla birlikte, bu ülkelerin bile hedeflere ulaşması için kat etmesi gereken çok yol var. Dahası, bu ülkelerin hızlarını korumaları ve hatta arttırmaları gerekecek.   

Dünya halen pek çok krizin (COVID-19, iklim değişikliği, çatışmalar, ekonomik krizler) etkisi altında. Bu kriz ortamı yıllardır süren ilerlemeyi ya durma noktasına getiriyor ya da başa sardırıyor.  Pandemi son birkaç yıl içinde özellikle aşılama hizmetlerine tarihi bir darbe vurdu. Ayrıca, düşük ve orta gelirli ülkelerde öğrenme yoksulluğu üçte bir oranında arttı. Bu süreçte, en geride kalınan hedefler; her çocuğun zararlı etkiye sahip uygulamalardan korunmasına, öğrenim görmesine ve yoksulluğun olmadığı bir hayat sürmesine ilişkin hedefler oldu.

2030 hedeflerine ulaşılabilmesi için, şu anda planın gerisinde kalan ülkelerin ilerlemeyi daha önce eşi görülmemiş bir hıza çıkarması gerekiyor. Çocuk haklarına yapılan yatırımın; bireyler, toplumlar ve tüm gezegen için sonuçları olduğunu gösteren kanıtlar mevcut. Erken çocukluk dönemine yapılan müdahaleler açlığın, yoksulluğun ve eşitsizliğin yok edilmesine ve sağlığın iyileştirilmesine kadar birçok etkiye sahip.   

Dünya liderleri bu hafta SKA’ya giden yolun yarısında gerçekte nerede olduğumuzu tartışmak üzere bir araya gelirken UNICEF, ülkeleri, çocukları gündemlerinin merkezine almaya ve ilerlemeyi hızlandırmak için tarihi adımlar atmaya davet ediyor. UNICEF’e göre bunu sağlamak için aşağıdaki hususlarda adımlar atılmalı:

  • Ulusal düzeyde siyasi taahhütte bulunmak. Hükümetlerin sağlık, eğitim ve sosyal koruma gibi alanlarda yaptığı harcamaları kayda değer oranda arttırması ve güvence altına alması gerekir.
  • İddialı ve ilgili hedefler belirlemek, harekete geçmek. Erişilebilir hedeflere ulaşmak ve SKA’ya giden yolu daha hızlı kat etmek için teknik ve finansal becerilerin, politikaların ve yönetişimin göz önünde bulundurularak küresel hedeflerin yerele uyarlanması gerekir.   
  • Çocuklara yönelik bilgi ve kanıtlara öncelik vermek. Veri toplama, paylaşımı ve kullanımı işlemlerinin daha kolay yapılabilmesi ve SKA’ya ulaşmak için gereken somut adımların belirlenebilmesi için güçlü ortaklıkların teşvik edilmesi ve paydaşlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi gerekir.
  • Her çocuk için yaşanabilir bir dünya kurma yolunda daha güçlü taahhütlerde bulunmak. Hükümetlerin ve uluslararası toplumun; iklim değişikliğini hafifletme ve iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması için daha fazla yatırım yapması gerekir.
  • Finansman sistemlerinin ilerlemeyi hızlandırmak üzere çalışmasını sağlamak. Sonuca ulaşmayı önceliklendiren, eşitliğe ve etkililiğe önem veren, yenilikçi ulusal ve uluslararası finansman seçeneklerinin araştırılması ve yatırımın, birbiriyle örtüşen alanlara yönlendirilmesi gerekir.

Russel konuyla ilgili son olarak; “7 yılda çok şey değişebilir. Dünyayı herkes için daha adil ve daha sağlıklı bir yer haline getirmek için yeniden çaba sarf edebilir ve odak belirleyebiliriz. Bunun için dünya liderlerinin çocukların kahramanı olması ve çocuk haklarını ülkelerinin siyasi gündemine ve bütçelerinin merkezine taşıması gerekiyor” dedi.

Çabamız her gün, en zor durumdaki çocuklara ulaşabilmek için. Bize destek olmak ister misin?

#####

Editöre notlar:

* Ülkeler 17 SKA içinde çocuklarla ilgili 48 göstergenin ortalama olarak sadece 24’ünü takip ediyor. Bu, ülkelerin çocuk refahı alanında uluslararası ölçekle karşılaştırılabilir önlemlerin yarısı hakkında fikir sahibi olmadığı anlamına geliyor.

UNICEF, BM Genel Kurulu’nun kontrol noktasına giderken insanların geçtiği ve trafiğin yoğun olduğu bir yere bir duvar resmi yaptırdı. Duvarda “7 yılda çok şey değişebilir” yazıyor ve ayrıca bir QR kod yer alıyor. Buradan geçenler QR kodu okutarak UNICEF’in web sitesine yönlendiriliyor. Çıkan sayfada SKA’ya ulaşmak için 7 yıl kaldığı ve SKA’ya nasıl ulaşılabileceği açıklanıyor.