Çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak

UNICEF | her çocuk için

Uzmanlar ve uygulayıcılar, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde Türkiye’de çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya yönelik en iyi uygulamaları tartışıyor

ANKARA, 13 Haziran 2022 – Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması, Türkiye için ulusal bir önceliktir. Bu mesaj, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile UNICEF Türkiye tarafından Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında bugün düzenlenen konferansın da ana temasını oluşturmaktadır.

Türkiye, son otuz yılda çocuk işçiliğini azaltma konusunda kaydadeğer bir ilerleme kaydetti. Ancak TÜİK’e göre hizmet, tarım ve endüstriyel üretim sektörlerinde hala 720.000 çalışan çocuk bulunuyor. Başka bir deyişle 5-17 yaş arası tüm çocukların %4,4’ü bir ekonomik faaliyette çalışmaktadır.  COVID-19 salgınının yol açtığı ekonomik baskılar ve diğer krizlerin etkileri nedeniyle, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çocuk işçiliği konusu hala bir sorun olmaya devam etmektedir.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Bütün çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve gelişimsel açıdan kendilerine zarar verebilecek her türlü işi yapmaktan korunma hakkı vardır. UNICEF, Türkiye’nin çocuk işçiliğini ortadan kaldırma çabalarını desteklemeye ve bu çalışmaların sonuçlarını hızlandırmak için kamu, sivil toplum ve özel sektörle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir.”

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı kapsamında merkezi düzeyde üretilen politikaların yerel düzeydeki etkinliğini artırmak amacıyla ülke genelinde Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerini hayata geçirdi. Hem merkezi hem yerel düzeyde ortaya konulan faaliyetler, çocuk işçiliğinin sonlandırılması temel hedefiyle önümüzdeki süreçte artarak devam ettirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Lutfihak ALPKAN konuyla ilgili açıklamasında “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çocukluklarını yaşayabilmeleri, eğitimlerini en iyi şekilde tamamlayarak kendileri, aileleri ve ülkemiz için hayırlı vatandaşlar olarak yetişmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Bugünkü konferansta yürütülen tartışmalar sırasında kamu, akademi, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için çocuk yoksulluğunun azaltılması ve her çocuğun nitelikli eğitim alması gerektiğini belirtti. Konferansta, çocuk işçiliğini özel sektör de dahil olmak üzere toplum genelinde kabul edilemez kılmak için sosyal normların değiştirilmesinin de bir öncelik olduğu vurgulandı.

Son olarak çocuklara insana yakışır bir yaşam standardı sağlamanın hem sosyal politikaların hem de çocuk koruma çalışmalarının merkezinde yer aldığının altını çizen katılımcılar, bu kapsamda her çocuğun ve ebeveynin kapsamlı desteğe erişiminin güvence altına alınması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.