Çocuk odaklı iklimsel risk finansmanı

UNICEF | her çocuk için

UNICEF, dünyanın ilk çocuk odaklı iklimsel risk finansmanı çözümüne yatırım çağrısında bulunuyor

30 milyon dolarlık risk transferi finansman platformu; farklı bölgelerde, kasırgalarla karşılaşma ihtimali yüksek olan sekiz ülkeye odaklanıyor. Başlangıç olarak üç yıllık pilot uygulama ile 15 milyon çocuk, genç ve kadının desteklenmesi amaçlanıyor.

SHARM EL SHEIKH, 16 Kasım 2022 – UNICEF, ülkelerin iklim dayanıklılığını ve çocuklar ile gençlerin iklim afetlerine karşı hazırlıklı olma kapasitesini arttırmak ve gelecekte iklimle ilgili afetlerin etkilerinden korunmalarını desteklemek için yeni bir iklim finansmanı girişimi başlatıyor.

Bugün ve Yarın girişimi, bütüncül bir iklim değişikliği finansmanı çözümü sunuyor. Bu çözüm kapsamında ilk kez, bugünün çocukları için acil iklim dayanıklılığı ve risk önleme programlarına yönelik finansman, sigorta piyasası tarafından gelecekteki kasırga afetleri için sağlanan yenilikçi risk transferi finansmanıyla birleştirilecek

Söz konusu bu birleşik finansman platformu, ülkelerin bir yandan gelecekte meydana gelebilecek acil durumlara hazırlıklı olmalarına ve afet anında hızla müdahale edebilmelerine diğer yandan da iklim krizinin mevcut ve artan etkilerini bugünden ele almalarına yardımcı olmak üzere tasarlandı.

UNICEF Ortaklıklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Karin Hulshof: “İklim değişikliğinin riskleri artık varsayımsal değil. Halihazırda yaşanıyor. İklimle ilişkili afetlere karşı toplumların dayanıklılığını arttırma yönünde çalışırken bile, çocuklarımız için riskleri önleme konusunda çok daha donanımlı olmalıyız. İklim felaketlerinin artacağını biliyoruz. Sadece nerede ve ne zaman meydana geleceklerini bilemiyoruz.”

Çocuklar ve gençler, kasırga gibi aşırı hava olaylarının etkileri de dahil olmak üzere, afet riski ve iklim değişikliğinden kritik düzeyde en çok etkilenen savunmasız bir grubu oluşturuyor. UNICEF’in geçtiğimiz yıl yayınladığı, Çocukların İklim Riski Endeksi’ne göre, küresel düzeyde 400 milyon çocuğun (yaklaşık her 6 çocuktan biri) halihazırda kasırgalara yüksek oranda maruz kaldığı tahmin ediliyor.

UNICEF’in Bugün ve Yarın girişimi, ilk üç yıllık pilot uygulama kapsamında dört küresel kasırga havzasındaki sekiz ülkeye odaklanacak: Bangladeş, Komorlar, Haiti, Fiji, Madagaskar, Mozambik, Solomon Adaları ve Vanuatu. UNICEF, bu çabaları ileriye taşımak amacıyla girişim için 30 milyon dolarlık ödenek oluşturulması için çalışıyor. Ayrıca özel sektör ve kamu sektöründen daha fazla ortağı harekete geçmeye ve çocuklar ve gençler için afetten korunmaya yönelik insani yardım finansmanı açığının kapatılmasına katkıda bulunmak için UNICEF’e katılmaya çağırıyor.

Çocuklukta karşı karşıya kalınan iklimsel değişikliklerin sebep olduğu hasar, yaşam hatta nesiller boyu süren eşitsizliği ve yoksulluğu derinleştiriyor. Ancak, çocuklara özgü ihtiyaçlar, mevcut Risk Transfer mekanizmaları ile doğrudan karşılanamıyor. Bu da, yüz milyonlarca çocuğu ve genci kapsayan küresel bir insani finansman açığı ya da “Çocuk Korumada Boşluklar” meydana getiriyor.

UNICEF’in Bugün ve Yarın girişimi, yeni başlatılan G7-V20 İklim Risklerine Karşı Küresel Koruma Kalkanı kapsamında Alman ve Birleşik Krallık hükümetlerinin teminatı altında tasarlanan, olay temelli ilk iklim afet risk finansman mekanizması olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda girişim, risk transfer aracının “Yarın” kısmına tam destek vererek, özellikle söz konusu “Çocuk Korumada Boşluklar” kısmını hedefliyor.  

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) Direktörü Heike Henn: “İklimle ilişkili tehlikeler konusunda dünyanın ilk çocuk merkezli finansal koruma aracının geliştirmesi için UNICEF’i desteklemekten ve yeni G7/V20 İklim Risklerine Karşı Küresel Koruma Kalkanı’nın işlediğini göstermekten memnuniyet duyuyoruz. UNICEF’in Bugün ve Yarın Girişimi’nin üç alanda sonuç vermesini bekliyoruz: Birincisi, bilgi paylaşımı ve risk finansman araçları hakkında daha fazla bilgilendirme yoluyla hükümetler tarafından olay öncesi risk finansmanı çözümlerinin daha fazla benimsenmesi; ikincisi, kalkınma kurumlarının kurumsal ve operasyonel şoka dayanıklılığının daha iyi hale getirilmesi ve en önemlisi, en savunmasız durumdakiler başta olmak üzere özellikle çocuklar ve anneler için afet riskinden korunma açığının kapatılması.”

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi eski Bakanı Andrew Mitchell: “Birleşik Krallık, iklim ve afet risklerine karşı yeni Küresel Koruma Kalkanı’nın ortağı olmaktan ve Küresel Koruma Kalkanı Finansman Mekanizması’na fon sağlamaktan gurur duyuyor. İnsani yardım sektöründe önceden planlanmış ihtiyaç/vaka temelli finansman sisteminin yapılandırılmasını kuvvetle destekliyoruz. Mekanizmanın, UNICEF’e verilen ve hızlı müdahaleye olanak sağlayacak olan bu yeni hibe de dahil olmak üzere Kalkan’ın bir parçası olarak çalışmalarını genişletiyor olmasından memnuniyet duyuyorum. Böylece, tropik kasırgaların yaşanması halinde Afrika, Karayipler, Asya ve Pasifik’te 15 milyona yakın çocuk, genç ve ailenin korunması sağlanmış olacak.”

Kasırgalar ve tetikledikleri sel ve toprak kaymaları gibi afetler, iklimle ilişkili afetlerin en hızlı büyüyen kategorisini oluşturuyor ve küresel düzeyde önemli bir kayıp ve hasar nedeni olarak karşımıza çıkıyor. UNICEF’in araştırması, kasırgalara ve diğer tehlikelere maruz kalma riskini ve bunların olumsuz etkilerini azaltan yatırımların, milyonlarca çocuk için genel iklim krizine maruz kalma ihtimalini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Sigorta çözümünü tasarlayan danışmanlık kuruluşu WTW İklim ve Dayanıklılık Merkezi Kıdemli Direktörü Simon Young: “UNICEF, çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin, özellikle de annelerin korunması için duruma özel bir afet risk kapsamı oluşturan ilk BM kuruluşu ve dünya çapındaki en büyük insani yardım kuruluşlarından biri. Bu nedenle UNICEF, alandaki diğer kuruluşlar için bu konuda kanıt toplayan öncü bir kuruluş konumunda. UNICEF’in kararlı eylemi daha verimli, güvenilir ve daha hızlı bir insani kriz finansmanı için bir katalizör görevi görebilir.”

UNICEF, hükümetlere ve büyük işletmelere emisyonları hızla azaltmaları için güçlü çağrılarda bulunuyor. Bunun yanı sıra liderleri, çocukların ihtiyaç duydukları kritik sosyal hizmetleri uyarlayarak onları iklim değişikliği yıkımından korumak için derhal harekete geçmeye çağırıyor. UNICEF ayrıca taraflara, toplumların uyum sağlayamayacağı kadar büyük kayıp ve zararları karşılamak üzere çözümler bulma ve bunları finanse etme çağrısında bulunuyor.

enlightenedİklim şoklarına en sık maruz kalan en dezavantajlı çocukları birlikte koruyalım, haydi bize katıl!