"Çocuklar, Haklarına Giderek Daha Fazla Düşman Olan Bir Dünyada Yaşıyorlar”

UNICEF | her çocuk için

NEW YORK, 20 Kasım 2023 – “Tarihteki en geniş çapta onaylanmış insan hakları sözleşmesi olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin (ÇHS) 1989'da kabul edilişini anmak için her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nü kutluyoruz. Bu uluslararası yasal çerçeveyi onaylayan dünya liderleri, aynı zamanda tüm çocukların devredilemez haklara sahip olduğunu da kabul etmiş oldu. Ve hükümetlerin bu hakları koruyup destekleyeceğine dair söz verdiler.

“Maalesef günümüz çocukları, haklarına giderek daha fazla düşman olan bir dünyada yaşıyorlar.

“Bu durumu bize en net olarak çatışmalardan etkilenen çocukların deneyimleri gösteriyor.

“Bugün 400 milyon çocuğun, yani her 5 çocuktan 1'inin çatışma bölgelerinde yaşadığını veya bu bölgelerden kaçtığını tahmin ediyoruz. Birçoğu yaralanıyor, öldürülüyor veya cinsel tacize uğruyor. Aile üyelerini ve arkadaşlarını kaybediyorlar. Bazıları ise silahlı kuvvetler veya gruplar tarafından silah altına alınıyor ve kullanılıyor. Birçoğu birden çok kez yerinden edilmiş, ailesinden ayrılma riskiyle karşı karşıya kalmış, eğitiminde yıllar kaybetmiş ve bir parçası oldukları toplumlarıyla bağları yıpranmış durumda.

“Birleşmiş Milletler, 2005 ile 2022 yılları arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerde 315.000'den fazla ciddi boyutlu çocuk hakkı ihlalinin gerçekleştiğini doğruladı. Ve bunlar yalnızca doğrulanan vakalar; bu da gerçek ihlal sayısının kesinlikle çok daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

“Çatışma bölgelerinin ötesinde de çocuk hakları tehdit altında.

“Çatışmaların çocuk haklarını ihlal eden diğer krizlerle denk gelmesi ise sorunu daha da derinleştiriyor. Bu krizler arasında arasında artan yoksulluk ve eşitsizlik, kamu sağlığıyla ilgili acil durumlar ve tabii ki küresel iklim krizi yer alıyor.

“İklim değişikliği özellikle bu neslin ve gelecek nesillerin sağlığı ve refahı için varoluşsal bir tehdittir. Küresel olarak 1 milyardan fazla çocuk şu anda iklim değişikliğinin etkileri karşısında 'son derece yüksek risk' altında olan ülkelerde yaşıyor. Bu, gezegenimiz ısınmaya devam ettikçe dünyadaki çocukların yarısının onarılamaz zararlara maruz kalabileceği anlamına geliyor. Çocuklar, giderek şiddetlenen fırtınalar nedeniyle evlerini veya okullarını kaybedebilirler… Yerel mahsuller kuraklıktan kuruduğu için ciddi  bir kıtlığa maruz kalabilirler… veya sıcak hava dalgaları veya hava kirliliğinin neden olduğu zatürre nedeniyle hayatlarını kaybedebilirler.

“ÇHS'nin 34 yıl önce kabul edilmesinden bu yana hiçbir zaman çocuk hakları bu kadar tehlikeye girmedi.

“İşte tam da bu yüzden harekete geçmeliyiz. UNICEF olarak, çocuk hakları alanındaki ortaklarımıza, hükümetlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre kadar hepimizi çocuk haklarının yaşama geçirilmesi ve korunması konusunda daha güçlü savunucular olmaya çağırıyorum. Bu, ulusal yasal çerçevelerin ÇHS ve diğer uluslararası standartlarla uyumlaştırılmasının desteklenmesi ve bu standartların uygulamaya konulması anlamına gelmektedir.

“Bu aynı zamanda çocukların farklı, bağımsız hak sahipleri olarak statüsünün yeniden teyit edilmesi ve nerede meydana gelirse gelsin çocuk hakları ihlallerine ilişkin hesap verebilirliğin sağlanması anlamına da geliyor.

“Bugün, dünya çapında çocuk haklarının ilerlemesini kutladığımız bir gün olmalı, ancak bu haklar saldırı altında. Bundan dolayı cesaretimizi kırmamalı, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin verdiği sözün her çocuk için yerine getirilmesi konusunda daha kararlı olmalıyız.”

UNICEF, dünyanın dört bir yanında her çocuğun haklarına ulaşması için çalışıyor. Sen de destekle.