COP28'de UNICEF

UNICEF | her çocuk için

UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Kitty van der Heijden'in konuşmasından alıntılar:

"İklim kriziyle başa çıkmada başarılı olup olmadığımız iki sayıya bakılarak değerlendirilecek. 1,5 dereceyi aynı seviyede tutabilirsek ve hayatı bu krizden dolayı tehlikede olan 1 milyar çocuğu koruyabilirsek başarılı olacağız.

"İklim krizi sadece gezegeni değiştirmiyor. Çocukları da değiştiriyor. Çocukların bedenleri ve zihinleri iklim değişikliğinin etkilerine karşı benzersiz bir şekilde savunmasız durumda ve çocuklar kendilerinin sorumlu olmadığı bu krizden orantısız bir şekilde etkileniyor.

"Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) imzalanmasından otuz yıl sonra, bugün bile çocukların ihtiyaçlarına, haklarına ve bakış açılarına iklim politikalarında, eylemlerinde ve tüm düzeylerdeki yatırımlarda neredeyse hiç yer verilmiyor.

"COP28 bunu düzeltebilir. Liderler, COP28 çıktılarının merkezine çocukları koyarak onların benzersiz savunmasızlıklarını, ihtiyaçlarını ve haklarını hak ettikleri şekilde ciddiye almalıdır."

Sorun:

Paris Anlaşması tarafları, iklim eylemlerine yönelik kararlar alırken çocuk haklarına ve kuşaklar arası adalete saygı göstermeleri, bu konuları teşvik etmeleri ve göz önünde bulundurmaları gerektiği konusunda anlaşmıştı. BM Çocuk Hakları Komitesi’nin 26 No’lu Genel Yorum’unda, devletlerin çocukların temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gezegende yaşamaya ilişkin haklarını korumak için harekete geçmeleri gerektiğine dair net bir yönlendirme de bulunuyor. Ancak, bu anlaşmadaki hükümler kabul edilmiş olmasına rağmen, henüz çocuklara duyarlı iklim politika girişimleri veya yatırımlar hayata geçirilmemiş, bu yönde önemli bir gelişme olmamıştır. Örneğin:

 • Küresel olarak incelendiğinde Ulusal Katkı Beyanları’nın (NDC'ler) yarısından azının çocuklara duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Beyanların yalnızca %23'ünde gençlerin; daha da azında (%2) çocukların sürece dahil edildiği belirtilmiştir.
 • Önde gelen çok taraflı iklim fonlarından sağlanan iklim finansmanlarının sadece %2,4'ü çocuklara duyarlı olarak sınıflandırılabilmektedir. 2006-2023 döneminde onaylanan 591 projenin yalnızca birinin ana hedefi eğitim olarak belirlenmiştir.
 • 2023 İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli'nin (IPCC) Sentez Raporu'nda "çocuk" kelimesi sadece iki kez geçmektedir. Birleşmiş Milletler'in 2023 yılının Eylül ayında yayımlanan İlk Küresel Durum Değerlendirmesi’nin Teknik Diyalog Sentez Raporu hiçbir şekilde "çocuklar"dan bahsetmezken, "gençlik" ifadesi ise sadece dört kez geçmektedir.

UNICEF liderlere çağrıda bulunuyor:

 • COP28 Nihai Kararları'nda çocuklara daha çok yer verin; çocuk ve iklim değişikliği konusunda uzman kişilerin bir araya geleceği bir diyalog ortamı oluşturun.
  • Çocukların Nihai Kararlar’a dahil edilmesi, çocuk haklarının da dahil edilmesine ilişkin kritik süreci beraberinde getirecek; uzman diyalog süreci ise, iklimin çocuklar üzerindeki orantısız etkilerinin geniş çapta anlaşılmasını güvence altına alacak ve Taraflara eylem planlarına dahil edebilecekleri seçenekler konusunda yardımcı olacaktır.
 • Küresel Durum Değerlendirmesi’nde (GST) çocuklara ve kuşaklar arası adalete yer verin.
  • Küresel Durum Değerlendirmesi, bir sonraki Ulusal Katkı Beyanları’nın (NDC) daha bilinçli bir şekilde belirlenmesini sağlayacak ve çocuklara daha fazla odaklanılmasına katkıda bulunarak, gelecekteki tüm Ulusal Katkı Beyanları’nda çocuklara daha fazla yer verilmesine ve daha fazla odaklanılmasına öncülük edecektir.
 • Küresel Uyum Hedefi’nde (GGA) çocuklara ve iklime dayanıklı temel hizmetlere yer verin.
  • Küresel Uyum Hedefine ilişkin Nihai Karar metnine çocuklara yönelik önemli önerilerin dahil edilmesini sağlamak, çocuklara uygun hizmetlerin tüm ülkelerde yıllar boyunca sunulabilmesine katkı sağlayacaktır.
 • Kayıp ve Zarar Fonu’nun ve finansman düzenlemelerinin çocuklara duyarlı olmasını ve fonun yönetimi ve karar alma sürecine çocuk haklarının dahil edilmesini sağlayın.
  • İklim krizinin neden olduğu kayıp ve zararlar, büyük bir kuşaklar arası adaletsizliktir; fonun yönetimi ve karar alma sürecine çocuk haklarının dahil edilmesi, bu adaletsizliği düzeltmek adına çocukların göz önünde bulundurulmasını ve onlar için gereken adımların atılmasını sağlayacaktır.

COP28'de UNICEF

COP28'de, iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere 100'den fazla çocuk ve genç iklim aktivisti ile birlikte çalışıyor olacağız. Birçoğu basına özellikle İngilizce, Arapça, Fransızca ve İspanyolca dillerinde röportaj vermeye hazır.

UNICEF'in dikkat çektiği konular:

Çocuk sağlığı

Yeni yayınlandı: İklimin Değiştirdiği Çocuk" raporu, çocukların sağlığının iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini detaylı bir şekilde açıklıyor ve çocukların sağlığını ve refahını tehlikeye atan su ile ilgili tehditlere çocukların nasıl ve nerede maruz kaldığına dair yeni veriler içeriyor. Raporda, 2022 yılında 739 milyon çocuğun yüksek veya çok yüksek düzeyde su kıtlığına maruz kaldığı belirtiliyor.

Abheet Solomon, UNICEF Lideri, Sağlıklı Çocuklar için Sağlıklı Çevreler, röportaj verebilir. 2-4 Aralık tarihleri arasında Dubai'de olacaktır.

 

Gençlerin Katılımı

Çocukların basın açıklaması

NE ZAMAN: 6 Aralık, 10.00-10.30 GST | Basın Konferansı Salonu 1, Bölge B8

UNICEF İyi Niyet Elçisi Vanessa Nakate, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen dört çocuk iklim aktivistini tanıtacak. Çocuklar, resmi basın konferansı salonunda COP28 deneyimlerini, liderlere yönelik çağrılarını ve küresel çapta gençlerle iklim değişikliği üzerine gerçekleştirilen yeni UNICEF/Gallup anketini (detayları bir alt başlıkta verilmiştir) paylaşacaklar.

Çocuklar ve gençler COP28 süresince röportaj verebilirler.

 

Yeşil beceriler ve yeşil girişimcilik

Green Rising'in lansmanı. (Yeşil Yükseliş) Bu girişim kapsamında UNICEF, Generation Unlimited ve ortakları; çocukların ve gençlerin liderliğinde gerçekleştirilen ve tabandan gelen iklim eylemini gönüllülük, yeşil beceriler, iş imkanları, girişimcilik ve savunuculuk yoluyla desteklemeyi amaçlamaktadır.

Tarih/saat: 2 Aralık, 12:00-13:00

Mekan: YCC Pavilion (Mavi Bölge)

Açıklama: Green Rising'in lansmanında, Devlet Başkanları ve COP28 Gençlik İklim Şampiyonu da dahil olmak üzere UNICEF Generation Unlimited’in kamu-özel sektör-genç ortak ağından liderler bir araya gelecektir. Dünya çapında çocukların ve gençlerin liderliğinde yürütülen iklim eylemlerini ilerletmeye yönelik taahhütler paylaşılacak ve diğer liderlere destek olmaları için çağrıda bulunulacaktır.

Generation Unlimited’in CEO'su Kevin Frey röportaj verebilir. 1-9 Aralık tarihleri arasında Dubai'de olacaktır.

 

Innovation30  Genç İklim Yenilikçileri Geleceği Şekillendiriyor. 19 ülkeden (30 yaşın altındaki) 24 genç iklim yenilikçisi tarafından geliştirilen, bilimsel olarak onaylanmış ve yatırıma hazır durumdaki iklime ilişkin buluşlar, UNICEF ve ortaklarının girişimi olan Innovation30 tarafından sunulacaktır.

Sunulacak çözümler arasında hava kirliliğini azaltma, yenilenebilir enerji kaynakları, atık yönetim sistemleri, iklime dayanıklı gıda ve su, su koruma ve afete hazırbulunuşluk konuları bulunmaktadır. Bu çözümler, arka arkaya yayınlanacak 1’er dakikalık videolarda yer alacak genç yenilikçilerin 3D görüntüsünü yansıtan etkileşimli bir holografik gösteri şeklinde sunulacaktır. Daha fazla bilgi almak için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://uni.cf/innovation30

Weshare Paketi (tüm içerikler): https://weshare.unicef.org/Folder/2AM408L8A6K4

COP28'e katılacak olanlar da dahil olmak üzere, Genç Yenilikçiler’in tamamı röportaj verebilir.

UNICEF İnovasyon Ofisi Direktörü Thomas Davin röportaj verebilir. 1-4 Aralık tarihleri arasında Dubai'de olacaktır.

 

Çocuk hakları

Etkinlik: COP28 Birleşik Arap Emirlikleri Dönem Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); COP28'in Gençlik, Çocuklar, Eğitim ve Beceriler Günü vesilesiyle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi ile iş birliği yaparak kuşaklar arası bir uzman diyaloğu etkinliği düzenleyecektir: "En Savunmasızdan En Değerliye: Çocuk Haklarını İklim Eyleminin Kalbine Koymak (“From Most Vulnerable to Most Valuable: Placing Child Rights at the Heart of Climate Action)".

Tarih/saat: 8 Aralık 2023, saat 10:00 - 11:00 (GST)

Mekan: Al Saih (Mavi Bölge), Dubai, BAE

Konuşmacılar arasında eski Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Genel Sekreteri (Başkanı) Sayın Büyükelçi Patricia Espinosa Cantellano, COP28 Gençlik İklim Şampiyonu ve Birleşik Arap Emirlikleri Toplum Geliştirme Bakanı Sayın Shamma Al Mazrui, UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Kitty van der Heijden, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dubravka Šuica, UNICEF İyi Niyet Elçisi Vanessa Nakate, Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Prof. Ann Skelton, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Ekosistemler Bölümü Direktörü Dr. Susan Gardner, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkan Yardımcısı Dr. Ladislaus Chang, Dünya Bankası Küresel Eğitim Direktörü Dr. Luis Benveniste, Oxfam International Afrika Direktörü Fati N’Zi-Hassane, Kids4abetterworld'un Kurucusu ve CEO'su Sagarika Sriram, UNICEF Gençlik Savunucusu Francisco Vera bulunmaktadır.

 

Röportaj verebilecek konuşmacılar:

 

UNICEF Global

Ad Soyad

Görev

Konu

Müsait olduğu tarihler

Diller

Kitty van der Heijden

Ortaklıklar Genel Direktör Yardımcısı

İklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkileri ve çocuklara yönelik iklim eylemleri

1-9 Aralık

İngilizce, Felemenkçe

George Laryea-Adjei

Program Grubu Direktörü

UNICEF iklim programları

30 Kasım – 8 Aralık

İngilizce

Carla Haddad Mardini

Özel Bağış Toplama ve Ortaklıklar Bölümü Direktörü

İklim eylemlerinde iş dünyasının ve hayırseverliğin rolü

2-8 Aralık

İngilizce, Fransızca

Thomas Davin

Yenilik Ofisi Direktörü

İklim için yenilikçilik ve girişimcilik

29 Kasım-4 Aralık

Fransızca, İngilizce

Kevin Frey

Generation Unlimited Direktörü

İklim değişikliği, yeşil beceriler ve yeşil meslekler

1-9 Aralık

İngilizce

Paloma Escudero

İklim Savunuculuğu Kıdemli Danışmanı

İklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkileri ve çocuklara yönelik iklim eylemleri

30 Kasım-11 Aralık

İspanyolca, İngilizce

Gautam Narasimhan

Küresel İklim, Enerji ve Çevre Lideri

İklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkileri ve çocuklara yönelik iklim eylemleri UNICEF iklim programları

30 Kasım-10 Aralık

İngilizce

Lily Caprani

Baş Savunucu

COP’ta çocuklar için alınması gereken kararlar ve çıktılar

2-10 Aralık

İngilizce

 

Eltayeb Adam

UNICEF Körfez Ülkeleri Bölge Ofisi Temsilcisi

UNICEF’in Körfez Bölgesindeki iklim değişikliğine yönelik çalışmaları.

İklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisi

30 Kasım– 13 Aralık

Arapça – İngilizce

Jumana Haj-Ahmad

UNICEF Körfez Ülkeleri Bölge Ofisi Temsilci Yardımcısı

UNICEF’in Körfez Bölgesindeki iklim değişikliğine yönelik çalışmaları.

Çocukların ve gençlerin iklim eylemlerine dahil edilmesi

30 Kasım – 9 Aralık

Arapça – İngilizce