COVID-19’un eğitimde neden olduğu kayıpların boyutu büyüyor

UNICEF | her çocuk için

NEW YORK, 24 Ocak 2022 – 635 milyondan fazla öğrenci, okulların kısmen ya da tamamen kapanmasından etkilenmiş durumda. COVID-19 küresel salgını ikinci yılını doldurmak üzereyken UNICEF, Uluslararası Eğitim Günü dolayısıyla salgının çocukların eğitimi üzerindeki etkisine dair en son verileri paylaştı.

UNICEF Eğitim Şefi Robert Jenkins: “Mart ayında, küresel eğitimde COVID-19’dan kaynaklanan kesintilerin ikinci yılı bitecek. Bu anlamda çocukların okullulaşmasında neredeyse başa çıkılamaz boyutta bir kayıpla karşı karşıyayız. Eğitim hizmetlerindeki kesintilerin sona ermesi gerekiyor. Fakat okulların tekrar açılması tek başına yeterli değil. Öğrencilerin, kayıp eğitimi telafi etmek üzere yoğun desteğe ihtiyaçları var. Bununla birlikte okullar sadece öğrenim yeri olmanın da ötesine geçmeli. Okullar, çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığını, sosyal gelişimini ve beslenme düzenini yeniden inşa etmelidir.”

Çocuklar temel aritmetik ve okuryazarlık becerilerini kaybetmiş durumda. Küresel olarak eğitimin kesintiye uğraması, milyonlarca çocuğun okuldayken kazanacakları akademik eğitimden önemli ölçüde uzak kaldıkları anlamına geliyor. Daha küçük yaşta olanlar ile dışlanan çocuklar ise, en büyük kayıpla karşı karşıya.

  • Düşük ve orta gelirli ülkelerde, okulların kapanmasından doğan öğrenim kayıpları nedeniyle 10 yaşındaki öğrencilerin yüzde 70’i basit bir metni okuyamaz ya da anlayamaz durumda. Bu oran küresel salgın öncesinde yüzde 53’tü.
  • Etiyopya'da ilkokul çocuklarının bir okul yılında öğrenecekleri matematik becerilerinin yalnızca yüzde 30 ila 40'ını öğrenebilmiş oldukları tahmin ediliyor.
  • ABD'de Texas, California, Colorado, Tennessee, Kuzey  Carolina, Ohio, Virginia ve Maryland de dâhil olmak üzere birçok eyalette öğrenme kayıpları gözlemlendi. Örneğin, Texas'ta, 2019 yılında 3. sınıftaki çocukların yarısı matematik testlerinde kendi sınıf düzeylerinin altında kalırken, 2021'de bu oran, üçte ikiye çıktı.
  • Brezilya’da birçok eyalette küresel salgın öncesinde 2. sınıftaki 2 çocuktan 1’i okuma becerilerinde geriyken, salgın sonrası bu oran yaklaşık 4 çocuktan 3’e çıktı. Brezilya çapında 10 ila 15 yaşındaki 10 öğrenciden 1’i okullar tekrar açıldığı zaman okula geri dönmeyi planlamadıklarını belirtti.
  • Güney Afrika'da öğrencilerin yüzde 75’i, olmaları gereken düzeyin tam bir eğitim yılı gerisinde. Mart 2020 ile Temmuz 2021 arasında yaklaşık 400.000 ila 500.000 öğrencinin okuldan tamamen ayrıldıkları bildirildi.

Okulların kapanmasının yol açtığı olumsuz sonuçlar giderek artıyor. Okulların kapanması, öğrenme kayıplarına ek olarak çocukların ruhsal sağlığını etkiledi, düzenli beslenme kaynağına erişimlerini azalttı ve istismara maruz kalma risklerini arttırdı.

  • Giderek artan miktarda bulgular, COVID-19’un çocuklar ve gençler arasında yüksek oranda anksiyeteye ve depresyona yol açtığını gösteriyor. Bazı çalışmalara göre kız çocukların, ergenlerin ve kırsal kesimlerde yaşayanların bu sorunları yaşama olasılıklarının çok daha yüksek  olduğu tespit edildi.
  • Okulların kapanması nedeniyle dünya çapında 370 milyonun üzerinde çocuk, bazıları için tek güvenilir gıda ve günlük beslenme kaynağı olan okul yemeklerinden mahrum kaldı.

heart UNICEF'in Koronavirüsüne karşı aileleri ve çocukları desteklemek için yaptığı acil durum çalışmasına bağış yap.

### 

Editörlere notlar: 

Kaynaklar:

State of the Global Education Crisis report (Küresel Eğitim Krizi Durum Raporu)

National Income Dynamics Study (NIDS) – Coronavirus Rapid Mobile Survey (CRAM) Wave 5 and Department of Basic Education. (Ulusal Gelir Dinamiği Çalışması (NIDS) – Koronavirüs Hızlı Mobil Anketi (CRAM) Dalga 5 ve Temel Eğitim Bölümü)