Her çocuğun kaliteli bir eğitim alma hakkı vardır!

UNICEF | her çocuk için

Yayınlanan bir raporun öğrenimde küresel bir krize işaret etmesi üzerine UNICEF eğitim alanına yapılan harcamalarının artırılması çağrısında bulundu

NEW YORK, 18 Eylül 2016– Küresel Eğitim Fırsatlarının Finansmanı Uluslararası Komisyonu tarafından yayınlanan rapora göre, her çocuğu okulla ve öğrenimle buluşturma yönünde benimsenen nihayi hedefe rağmen, 2030 yılına gelindiğinde düşük gelir düzeyindeki ülkelerde okul çağındaki çocukların üçte ikisinden fazlası temel becerileri öğrenememiş olacak.

Öğrenen Kuşak: Değişen bir Dünya için Eğitime Yatırım  başlıklı rapor, ulusal hükümetlerin eğitim yatırımlarında acilen bir artış sağlamamaları durumunda düşük gelir düzeyindeki ülkelerde çocukların kuşaktan kuşağa devrolan yoksulluk döngüsü içinde kalacaklarına, yetişkinlik dönemlerinde de toplumlarına ve ekonomilerine katkıda bulunmak için gerekli bilgi ve becerilerden yoksun olacaklarına işaret etmektedir.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake’in görüşü şöyledir: “Her ülkede, her mahallede, her evde her çocuğun yalnızca bir sınıfta oturuyor olmanın ötesinde kaliteli eğitim alma hakkı vardır ve bu eğitim, beyin gelişiminde en önemli evreyi oluşturan yaşamın ilk yıllarında başlamalıdır. Gecikmeden, kaliteli ve hakkaniyetli yatırımlar yapmamız gerekir; yoksa potansiyellerini gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve becerilerden yoksun olarak büyümeye mahkûm bir çocuk kuşağının bedelini ödemek zorunda kalacağız.”

Rapora göre 2030 yılında ilkokul ötesinde hiçbir eğitimi bulunmayan 1,5 milyar yetişkin olacaktır. UNICEF raporda dile getirilen tavsiyeleri desteklemekte ve aksi halde küresel bir eğitim krizine dönüşebilecek durumu engellemek için eğitim harcamalarının ulusal bütçelerdeki payının yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılması çağrısında bulunmaktadır.

Raporda yer alan diğer temel bulgular şunlardır:

 • Düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde ilkokul çağındaki çocukların yalnızca yarısı, ortaöğrenim çağındaki çocukların da dörtte birinden biraz fazlası temel becerileri edinebilmektedir.
 • İlk ve ortaöğrenim çağındaki 330 milyon öğrenci en temel öğrenim donanımına bile sahip olamamaktadır.
 • Nüfus arttıkça kriz de büyümektedir – 2030 yılına gelindiğinde düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde okul çağında tahminen 1,4 milyar çocuk olacaktır.
 • Okula hiç başlamayan kız çocuk sayısı aynı durumdaki erkek çocuk sayısının iki katı olacaktır.

Eğitim Komisyonu Başkanı ve BM Küresel Eğitim Özel Elçisi Gordon Brown konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştır: "Kuşağımızın sivil haklar mücadelesi ile karşı karşıyayız – gençlerin eğitim haklarını talep etmeleri ve tüm bir kuşağın yarısının umutlarına ihanet edilmesinden kaynaklanan hoşnutsuzluğun sonucu olan ve halen işleyen zaman bombası… Bunun gibi bir başka on yılı daha kabul edemeyiz. Komisyonun hedefi, modern tarihin eğitim fırsatları açısından en büyük açılımının önündeki engelleri temizlemektir.”

# # #

Editörlere Notlar:
Öğrenen bir Kuşak için bir Finansman Anlaşması: Tüm çocukların öğrenmesi için12 tavsiye
 
I. Performans – Başarılı eğitim sistemleri sonuçları öne ve merkeze alır

 • Standartlar getirilmesi, ilerlemenin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi
 • En iyi sonuçların alanıabileceği alana yatırım yapılması
 • İsrafın azaltılması 

II. Yenilik - Başarılı eğitim sistemleri sonuç almak için yeni ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirir

 • Eğitim alanındaki işgücünün güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi
 • Teknolojinin öğretim ve öğrenim için harekete geçirilmesi
 • Devlet dışı aktörlerle ortaklıkların geliştirilmesi

III. Kapsama - Başarılı eğitim sistemleri en dezavantajlı ve marjinal konumda olanlar dâhil herkese ulaşır

 • Yoksullara ve ilk yıllara öncelik tanınması – zamanla herkesin kapsanması
 • Öğrenmeyi engelleyen faktörlerin üstesinden gelmek için çeşitli sektörlere yatırım yapılması

IV. Finans - Başarılı eğitim sistemleri daha çok ve daha iyi yatırımlar gerektirir

 • Ülkedeki kaynakların eğitim için daha fazla ve daha iyi harekete geçirilmesi
 • Eğitimin uluslararası finansmanında artış ve bu finansmanın daha etkili hale getirilmesi
 • Eğitim için Çok Taraflı Kalkınma Bankası (MDB) yatırım mekanizması oluşturulması
 • Öğrenen Kuşak için önderliğin ve hesap verebilirliğin sağlanması

Küresel Eğitim Fırsatının Finansmanı Uluslararası Komisyonu hakkında
Küresel Eğitim Fırsatının Finansmanı Uluslararası Komisyonu (Eğitim Komisyonu) dünya liderlerini, politikaları belirleyenleri ve araştırmacıları belirli bir sürece katan önemli bir küresel girişimdir. Amaçlanan, çocuklara ve gençlere eşit eğitim fırsatları sağlanması için bu alandaki yatırımların gerekliliğini yeni kanıtlarla sunmak ve bu yatırımlar için finansman yolları bulmaktır.
 
Yayınlanan rapor, 105 ülkeden 30’dan fazla araştırma kurumunu ve 300 ortakla yapılan görüşmeleri içeren bir yıllık bir analizin sonucudur.
 
Rapor için: https://report.educationcommission.org    
 
UNICEF hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
 
UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
 
Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel:+ 90 312 454 1010, [email protected]
Georgina Thompson, UNICEF New York, Cep: + 1 917 238 1559, [email protected]

 

 

Fotoğraf: © UNICEF/UNI61081/Zaidi