Emzirme oranıyla sınıfı geçen ülke yok!

UNICEF | her çocuk için

Tüm dünyada bebekler ve anneler emzirmeye yatırım yapılmamasının olumsuz sonuçlarına maruz kalıyor: Son analizler, yeni doğan çocuk başına yapılacak 4,70 dolarlık yatırımın 2025 yılına kadar 300 milyar dolar tutarında ekonomik kazanç olarak geri döneceğini gösteriyor  

CENEVRE /NEW YORK, 1 Ağustos 2017 – UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel emzirme oranlarını artırmayı amaçlayan yeni bir girişim olan Küresel Emzirme Ortaklığı ile birlikte hazırlanan rapora göre dünyada emzirme alanında tavsiye edilen standartlara tam olarak uyan hiçbir ülke bulunmamaktadır.
 
194 ülkeyi değerlendiren Küresel Emzirme Karnesi, altı aylıktan küçük bebeklerin yalnızca yüzde 40’ının sadece (başka hiçbir gıda maddesi verilmeden) anne sütüyle beslendiklerini ve bu dönemde bebeklerin yalnızca anne sütüyle beslenme oranının yüzde 60’ın üzerinde olduğu yalnızca 23 ülke bulunduğunu tespit etmiştir.
 
Eldeki kanıtlar, emzirmenin hem bebeklere hem de annelerine bilişsel ve sağlıkla ilgili yararlar sağladığını göstermektedir. Yaşamın özellikle ilk altı ayında kritik önem taşıyan bu “sadece anne sütü ile beslenme” bebek ölümlerinin ana nedenleri olan ishal ve zatürenin önlenmesine yardımcı olmaktadır. Bebeklerini emziren annelerin ise, kadınlar için önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan rahim ve meme kanserine yakalanma riskini azaltmaktadır.
 
WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus:  “Anne sütüyle beslenme, bebeklere yaşama mümkün olan en iyi başlangıcı sağlar. Anne sütü, bebeğin ilk aşısıdır. Bebekleri ölümcül hastalıklardan korur, yaşamak ve gelişmek için ihtiyaç duydukları tüm besinleri sağlar.”
 
© UNICEF/Quintos

Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla açıklanan Karne’ye eşlik eden bir analize göre altı aydan küçük çocukların yalnızca anne sütüyle beslenme oranının 2025 yılında küresel ölçekte yüzde 50’ye çıkarılması için yeni doğan bebek başına yapılması gereken yıllık yatırım sadece 4,70 dolardır.
 
Ulusların Sağlığı ve Refahı için:  Emzirmeye Yatırımın Değeri çalışmasına göre, yukarıda belirtilen hedefe ulaşılması halinde, hastalıkların ve sağlık giderlerinin azalması ve verimliliğin artması sonucunda beş yaşından küçük 520 bin çocuğun yaşamı kurtarılacak, 10 yıllık bir dönem içinde 300 milyar dolar tutarında ekonomik kazanç sağlanabilecektir.
 
UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake: “Emzirme, ülkelerin en küçük yurttaşlarına, ekonomilerinin ve toplumlarının gelecekteki sağlığına yapabilecekleri en etkili, aynı zamanda en maliyet etkin yatırımlardan biridir. Bu alana yatırım yapılmaması halinde bundan zarar görecek olanlar anneler ve bebeklerdir ve ödenecek bedel iki yönlüdür: Yitirilen yaşamlar ve yitirilen fırsat…” 
 
Yapılan analiz, dünyada yükselen beş ekonomide—Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Nijerya- emzirme alanına yatırım yapılmamasının yılda tahminen 236 bin çocuk ölümüne ve ekonomide de 119 milyar dolar tutarında kayba yol açacağını göstermektedir.
 
Küresel ölçekte bakıldığında emzirmeye yapılan yatırımın çok düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Alt ve orta gelir düzeyindeki ülkelerin hükümetleri emzirme programlarına her yıl yaklaşık 250 milyon dolar ayırırken, bağışçıların bu programlara sağladığı ek katkı da sadece 85 milyon dolar civarında kalmaktadır.
 

Küresel Emzirme Ortaklığı ülkelere aşağıdaki konularda çağrı yapmaktadır: 

• Doğumdan ikinci yılın sonuna kadar emzirme oranlarının artırılması için daha fazla kaynak sağlanması.

• Bebek mamalarının pazarlanmasıyla ilgili uluslararası kuralların ve Dünya Sağlık Kurulu’nun ilgili kararlarının güçlü yasal önlemlerle eksiksiz biçimde uygulanması ve uygulamaların çıkar çatışmasından bağımsız kurumlar tarafından objektif bir şekilde izlenmesi.

• Kayıt dışı sektör için getirilen hükümler de dâhil olmak üzere, asgari bir zorunluluk olarak Uluslararası Çalışma Örgütü’nün anneliğin korunması kılavuzları temelinde ücretli aile izni ve işyerinde emzirme uygulamalarının hayata geçirilmesi.

• Hasta ve sorunları olan yeni doğanlara anne sütü verilmesi de dâhil olmak üzere doğumevlerinde Başarılı Bir Emzirme için On Adımın uygalanmaya başlanması.

• Sağlık tesislerinde kapsamlı emzirme politika ve programlarının bir parçası olarak vasıflı emzirme danışmanlığı hizmetlerine daha fazla erişim sağlanması. 

• Sağlık kurumlarıyla kişiler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi; emzirmeyi koruyan, yaygınlaştıran ve destekleyen ağların özendirilmesi.

• Emzirmede gerek ulusal gerekse küresel hedeflere ulaşmak üzere politikalar, programlar ve ayrılan kaynaklarda sağlanan ilerlemeleri değerlenderecek izleme sistemlerinin güçlendirilmesi.

 

 
Emzirme, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin birçoğunun gerçekleşmesi açısından kritik önemdedir. Emzirme beslenmede iyileşmeler sağlamakta (SKH2), çocuk ölümlerini önleyip bulaşıcı hastalık riskini azaltmakta (SKH3), bilişsel gelişimi ve eğitimi desteklemektedir (SKH4). Emzirmenin ayrıca yoksulluğa son verme, ekonomik büyümeyi sağlama ve eşitsizlikleri azaltma çabalarına da katkısı vardır.
 
###
 
Editörlere notlar

Mültimedya içeriği için: burada.
Küresel Emzirme Karnesi ve Emzirmeye Yatırımın Değeri Raporunu indirmek için: https://uni.cf/breastfeeding
 
Küresel Emzirme Karnesi hakkında 
Karne,  Küresel Emzirme Ortaklığının emzirme oranlarını yükseltmek amacıyla belirlediği yedi önceliğe göre dünyadaki tüm ülkelerin durumunu belirleyecek veriler toplamaktadır.
Belirli bir dönem bebeklerin yalnızca anne sütüyle beslenmesinde oran olarak yüzde 60’ın üzerine çıkan ülkeler şunlardır: Bolivya, Burundi, Yeşil Burun, Kamboçya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Eritre, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malawi, Mikronezya, Nauru Federe Devletleri, Nepal, Peru, Ruanda, São Tome ve Principe, Solomon Adaları, Sri Lanka, Svaziland, Timor-Leste, Uganda, Vanuatu ve Zambiya.
 
Küresel Emzirme Ortaklığı hakkında 

UNICEF ve WHO’nun birlikte öncülük ettiği Küresel Emzirme Ortaklığının misyonu, annelerin, çocukların ve toplumların yararına emzirmeye destek sağlamak üzere siyasal, hukuksal, finansal ve kamuoyu desteğini harekete geçirmektir.
 
 
 
Daha fazla bilgi için:
 
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 312 454 1010, [email protected]
Yemi Lufadeju, UNICEF New York, +1 917 213 4034, [email protected]
Kimberly Chriscaden, WHO Cenevre, tel: +41 22 791 2885, cep: +41 79 603 1891, [email protected]
Olivia Lawe Davies, WHO Cenevre, tel: +41 22 791 1209, cep: +41 79 475 5545, [email protected]