David Beckham Endonezya'da

UNICEF | her çocuk için

UNICEF İyi Niyet Elçisi David Beckham sınıfta şiddet ve zorbalık gibi sorunlara maruz kalan çocuklarla buluşmak üzere Endonezya'da

Fotoğraf ve b-roll indirmek için 
 
SEMARANG/LONDRA/NEW YORK, 28 MART 2018 – UNICEF İyi Niyet Elçisi David Beckham sınıflarında şiddete ve zorbalığa maruz kalan çocuklarla buluşmak için bu hafta Endonezya’daydı.  Beckham’ın ziyaretinin bir başka amacı da 7: David Beckham UNICEF Vakfı’nın okullardaki zorbalıkla mücadele programlarına destek çalışmalarını yerinde izlemekti. 
 
David Beckham UNICEF Vakfı 2015’ten bu yana tüm dünyada milyonlarca çocuğun yaşamını değiştirdi. Beckham, Cibuti’de 400 bin çocuğa çocuk felci aşısı yapılmasından Burkina Faso’da 15 bin çocuğun temiz içme suyuna kavuşmasına ve Kamboçya’da 14.500 çocuğun şiddet ve istismardan korunmasına kadar pe çok konuda, UNICEF’in çocukların potansiyeline yatırım yaptığında neler başarılabileceğine tanık oldu.
 
©UNICEF/UN0188661/Modola

7 Vakfı son olarak engelleri aşmalarında ve sahip oldukları inanılmaz potansiyeli ortaya koymalarında çocuklara yardım etmek üzere Endonezya, El Salvador, Nepal ve Uganda’daki UNICEF programlarını desteklemektedir. 7 Vakfı’nın uğraş alanları arasında zorbalığa, şiddete ve çocuk yaşta evliliklere karşı mücadele, kayıp eğitimin telafisi ve başta kızlar olmak üzere çocuklara potansiyellerini tam olarak gerçekleştirme fırsatları tanınması yer almaktadır. 7 Vakfı bu çerçevede Endonezya’da değişimin savunucuları, şiddete maruz kaldıklarında ya da buna tanık olduklarında durumu açıkça dile getirecek kişiler olarak kız ve erkek çocukları güçlendirmeye yönelik programları desteklemektedir.
 
Beckham, Orta Java’da Semarang’a yaptığı ziyaret sırasında taıştığı 15 yaşındaki Sripun’dan, okulunda zorbalığı önleme çabalarına nasıl liderlik ettiğini dinledi. Sripun öyküsünü David’in Instagramhesabında anlatırken bu sayede evini, ailesini ve okuldaki arkadaşlarını da tüm dünyaya tanıtmaktadır. 
 
Beckham şöyle diyor: “İnsanı hayran bırakan bir genç kızla, Sripun’la tanıştım. Okullardaki şiddeti durdurmak üzere hazırlanan zorbalık karşıtı bir programda yer alması için arkadaşları onu seçmişler. Sripun bir değişim yaratıcısı olarak diğer öğrencilerin de kendilerini güvende hissedecekleri olumlu öğrenme ortamları yaratılmasına yardım etmektedir. Bu durum Sripun’un hem kendine olan güvenini hem de kendisinin maruz kaldığı zorbalıkları diğer öğrencilerin yaşamayacaklarına ilişkin umutlarını arttırmıştır.”
 
Akran şiddeti ve zorbalığı Endonezya’daki gençlerle ilgili önde gelen sorunlar arasındadır. 13-15 yaş grubuna mensup her beş çocuktan en az biri zorbalığa maruz kalmıştır ki bu toplamda 18 milyon çocuk demektir. Ayrıca her üç çocuktan biri de okulda fiziksel saldırıya uğramaktadır. Bu şiddet ortamı çocukların zihin sağlığını tehdit etmekte, erken okul terklerine yol açmaktadır.
 
Beckham, Endonezya’daki okulların bu konuda yalnızca zorbalık mağduru olanları değil daha önce başkalarına zorbalık yapmış çocukları da sürece dâhil ederek nasıl öğrenci odaklı bir yaklaşım izlediklerine bizzat tanık oldu. Bu program kapsamında akranları tarafından aday gösterilen bir grup zorbalıkla ilgili konularda eğitilmekte, olumlu ortamların nasıl yaratılabileceği kendilerine öğretilmektedir. Bu arada öğretmenler de sınıfların şiddetten arınmış olmasını sağlamak için pozitif disiplin yöntemlerinin nasıl kullanılacağını öğrenmektedir. Beckham, Endonezya’da halen uygulanan zorbalık önleme programlarının şimdiden 7 bin çocuğa yarar sağladığını, pilot programlar çerçevesindeki ilk sonuçların zorbalık olaylarında hemen hemen %30 azalma sağlandığına dikkat çekmektedir.
 
Beckham sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın çeşitli bölgelerinde çocuklarla buluştuğumda bana en çarpıcı gelen şey, her çocukta mevcut olan potansiyel. Her sınıfta, oyun oynanan her yerde, her evde var olan bir potansiyel. 7 Vakfımın Endonezya’daki okullarda zorbalık ve şiddete karşı mücadelede UNICEF’e  nasıl yardımcı olduğunu gördükçe gurur duyuyorum; böylece başta kız çocuklar olmak üzere çocuklar okullarında güvende oluyorlar, eğitimlerini sürdürüp daha iyi bir gelecek umudunu güçlendiriyorlar.”
 
###

Editörlere notlar:
Multimedya materyali için here

UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır: Haklarını savunmak, potansiyellerini tam olarak gerçeklemelerine yardımcı olmak için. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz ve bu uğraşlarımızdan hiç vazgeçmiyoruz.
 
UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:www.unicef.org
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin
 
7: David Beckham UNICEF Vakfı hakkında
7: David Beckham UNICEF Vakfı her çocukta var olan inanılmazı açığa çıkarma misyonunu üstlenmiştir. Bunu, zorbalığa, şiddete, çocuk evliliklerine ve eğitimden yoksunluğa karşı mücadele ederek, başta kızlar olmak üzere çocukların gerçek potansiyellerini açığa çıkarma şansı bulmalarını sağlayarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 7 Vakfı, 2015 yılından bu yana tüm dünyada milyonlarca çocuğun yaşamını değiştirmiştir ve David UNICEF çocukların potansiyeline yatırım yaptığında nelerin başarılabileceğini görmüştür. Üç yıllık bir geçmişi olan 7 Vakfı, sahip oldukları potansiyeli alıp götürmekle tehdit eden engelleri ortadan kaldırmak için başta kızlar olmak üzere tüm dünyadaki çocuklara yardım etmek istemektedir.
 
Vakıf Endonezya, Nepal, Uganda ve El Salvador’da geleceklerine sahip çıkmaları için çocuklara yardım etmekte, düşlerini korumaktadır.
 
Daha fazla bilgi için: David Beckham UNICEF Vakfı www.7.org

Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel:+90312 454 1010, [email protected]
Helen Wylie, UNICEF New York, Tel:+1 917 244 2215, [email protected]
Rosie Lloyd, UNICEF UK, Tel: +44 (0)20 7375 6030 [email protected]