Gençler, dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğine daha fazla inanıyor

UNICEF | her çocuk için

NEW YORK, 18 Kasım 2021 – UNICEF ve Gallup'un Dünya Çocuk Günü arifesinde yayınladığı yeni bir uluslararası anket, çocukların ve gençlerin dünyanın her nesille daha iyi bir yer haline geldiğine inanma ihtimalinin yaşlılara kıyasla neredeyse yüzde 50 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Ankete göre, gençler; çocukluk döneminin kendisinde de bir iyileşme olduğunu düşünme eğilimindeler. Gençlerin büyük bir çoğunluğu; günümüz çocuklarına sağlanan sağlık, eğitim ve fiziksel güvenlik olanaklarının bir önceki neslin olanaklarına kıyasla daha iyi olduğunu düşünüyor. Öte yandan, gençler bu iyimserliklerine rağmen naif olmaktan uzaklar. İklim değişikliği konusunda kaygılanıyor, bu konuda harekete geçmek için sabırsızlanıyor, sosyal medya aracılığıyla tükettikleri bilgilere şüpheli yaklaşıyor, depresyon ve kaygı duygularıyla mücadele ediyorlar. Gençlerin kendilerini dünya vatandaşı olarak görme ve COVID-19 salgını gibi tehditlerle mücadele etmek için uluslararası işbirliği yaklaşımlarını destekleme ihtimalleri de daha yüksek.

“Bugün dünyada karamsar olmak için bir neden bulmak zor değil: İklim değişikliği, salgın, yoksulluk ve eşitsizlik, artan güvensizlik ve artan milliyetçilik. Ama iyimser olmak için bir neden var: Çocuklar ve gençler dünyayı yetişkinlerin kasvetli merceğinden görmeyi reddediyorlar” dedi UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore. “Eski nesillerle karşılaştırıldığında, bugünün gençleri daha umutlu, daha küresel bir bakış açısına sahip ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme konusunda kararlı. Günümüz gençleri gelecek kaygısı taşıyor ama kendilerini çözümün bir parçası olarak görüyorlar.”

The Changing Childhood Project (Değişen Çocukluk Projesi) adlı anket, aynı anda birden fazla kuşağa dünya hakkında görüşlerini ve bugün çocuk olmanın nasıl bir şey olduğuna ilişkin düşüncelerini soran ilk anket niteliğini taşıyor. Bu anket, 21 ülkede iki yaş grubundan (15-24 yaş ve 40 yaş ve üstü) 21.000'i aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Afrika, Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika gibi tüm bölgelerden ve gelir düzeylerinden ülkelerde ulusal temsili anketler yapıldı.

Genel olarak, veriler, küreselleşmenin ürünleri olarak genç nesillere ilişkin bir tablo ortaya koyuyor. Örneğin, yaşlılara (yüzde 22) kıyasla, gençlerin neredeyse iki katı (yüzde 39), kendilerini belirli bir ülkeye veya yere ait görmekten ziyade, dünyanın bir parçası olarak tanımlıyor. Artan her ilave yaşla birlikte, insanların kendilerini bir dünya vatandaşı olarak tanımlama ihtimali, ortalama yüzde bir oranında düşüyor.

Salgın sırasında gerçekleştirilen anket, çocukların ve gençlerin genellikle doğru bilgi kaynakları olarak ulusal hükümetlere, bilim insanlarına ve uluslararası haber medyasına daha fazla güvendiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte anket sonuçlarına göre, bugün genç insanlar dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların da farkındalar:

  • Gençlerin çoğu, çevrimiçi ortamda çocuklar için ciddi riskler bulunduğunu düşünüyor. Bu risklere, şiddet veya müstehcen içerik (yüzde 78) ya da zorbalığa uğramak (yüzde 79) da dahil.
  • Gençlerin sadece yüzde 17'si doğru bilgi almak için sosyal medya platformlarına “çok” güvendiklerini söylüyor.
  • Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki gençlerin yüzde 64'ü, ülkelerindeki çocukların ekonomik olarak anne babalarından daha iyi durumda olacağını düşünürken, yüksek gelirli ülkelerdeki gençlerin ekonomik ilerlemeye çok az inancı var. Yüksek gelirli ülkelerde genç katılımcıların üçte birinden daha azı, günümüz çocuklarının ileride ekonomik olarak ailelerinden daha iyi durumda olacağını düşünüyor.
  • Gençlerin üçte birinden fazlası, sık sık gergin veya kaygılı olduklarını ve yaklaşık beşte biri sık sık depresif hissettiklerini veya hiçbir şey yapmak istemediklerini söylüyor.
  • Gençleri ortalama yüzde 59'u günümüzde çocukların başarılı olmak için anne babalarının büyürken yaşadığı baskıya kıyasla daha fazla baskıyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Bunların yanı sıra, anket sonuçlarına göre gençler, ayrımcılıkla mücadele konusunda ilerlemelerin hızlanmasını, ülkeler arasında işbirliğinin artmasını ve karar vericilerin kendilerini daha fazla dinlemesini istiyor:

  • İklim değişikliğinin farkında olan gençlerin yaklaşık dörtte üçü, hükümetlerin bu sorunu çözmek için ciddi adımlar atması gerektiğine inanıyor. Bu oran, iklim değişikliğinin etkisinin en fazla olması beklenen düşük ve orta gelirli ülkelerde daha da yüksek (yüzde 83).
  • Anketin yapıldığı hemen hemen her ülkede, gençlerin büyük çoğunluğu, hükümetlerin kendi başlarına değil, diğer ülkelerle koordinasyon içinde çalışması halinde ülkelerinin COVID-19 gibi tehditler karşısında daha güvenli bir yer olacağını belirtiyor.
  • Gençler, eşitlik mücadelesine öncülük eden genç kadınlarla birlikte, LGBTQ+ haklarına daha güçlü bir destek veriyor.
  • 15-24 yaşındakilerin ortalama yüzde 58'i siyasi liderlerin çocukları dinlemesinin çok önemli olduğuna inanıyor.

Gallup Kıdemli Ortağı Joe Daly, “Gençlerin aklından neler geçtiğini, onlara sormadan bilemeyiz. UNICEF'in araştırması, gelecek nesilleri dinlemenin ve onların bakış açılarını anlamanın önemini vurguluyor. Bugünün çocukları, yarının liderleridir; çocuklarımıza daha iyi bir dünya miras bırakmak için eski nesillerin üzerine düşeni yapması büyük önem taşıyor”, dedi.

Anket, genç ve yaşlı kuşaklar arasında özellikle iklim, eğitimin önemi, küresel işbirliği ve çocukların katılımı konularında görüşlerin yakın olduğuna işaret ediyor. Buna karşın iyimserlik, küresel bakış açısı ve tarihsel ilerlemenin kabulü konularında eski ve yeni nesil arasında daha büyük farklar bulunduğu göze çarpıyor.

Fore, "Bu araştırma, nesillerarası farklılıklara ilişkin hem ayrıntılı hem de net bir tablo ortaya koyuyor: Çocuklar ve gençler, 21. yüzyılın ruhunu anne babalarına kıyasla çok daha rahat bir şekilde somutlaştırıyor" dedi. “UNICEF gelecek ay 75. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Aynı döneme denk gelen Dünya Çocuk Günü öncesinde, gençlerin iyi olma hali ve hayatlarının nasıl değiştiği ile ilgili konularda doğrudan gençlerin kendilerini daha fazla dinlememiz büyük bir önem taşıyor.”

Her yıl 20. Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Günü, yeterli sağlık hizmeti, beslenme, eğitim ve korunma haklarından mahrum bırakılan milyonlarca çocuk için farkındalık yaratmayı ve gelecekleriyle ilgili her türlü tartışmada gençlerin seslerinin daha gür bir şekilde duyulmasını sağlamayı amaçlıyor.

###  

Editörlere Notlar

UNICEF; anketi yayımlamasının yanı sıra, anketten ve proje raporundan elde edilen tüm verileri içeren ve yeni bir etkileşimli platform olan https://changechildhood.unicef.org/'u da başlatıyor.

Değişen Çocukluk Projesi, dünya çapında birçok kuşaktan insana bugün çocuk olmanın nasıl bir şey olduğuna dair görüşlerini soran ilk ankettir. Proje için UNICEF, Şubat ve Haziran 2021 arasında 21 ülkede 21.000'den fazla yetişkin ve çocukla anket yapmak üzere Gallup ile işbirliği yapmıştır. Tüm örnekler olasılığa dayalıdır ve her ülkedeki iki farklı popülasyonu ulusal düzeyde temsil etmektedir: 15-24 yaş grubu ve 40 yaş üstü insanlar. Kapsama alanı, kırsal alanlar da dahil olmak üzere tüm ülkedir ve örneklem çerçevesi, her yaş grubundaki, telefona erişimi olan ve kurum bakımında olmayan tüm sivil nüfusu temsil eder.

Ankete katılan ülkeler: Arjantin, Bangladeş, Brezilya, Kamerun, Etiyopya, Fransa, Almanya, Japonya, Hindistan, Endonezya, Kenya, Lübnan, Mali, Fas, Nijerya, Peru, İspanya, Birleşik Krallık, Ukrayna, ABD ve Zimbabve.