Eğilimlere Karşı Yarış

UNICEF | her çocuk için

UNICEF Genel Direktörü Henrietta H. Fore ile UNFPA Genel Direktörü Dr. Natalia Kanem’in Kadınlarda Genital Mutilasyona Sıfır Tolerans Günü dolayısıyla yaptıkları açıklama  

NEW YORK, 6 Şubat 2018 – “Kadınlarda genital mutilasyon aynı anda pek çok anlama gelmektedir: Enfeksiyona, hastalığa, doğum komplikasyonlarına, hatta ölüme yol açabilen ve şiddet içeren bir fiildir. Kalıcı duygusal hasara yol açan, mağdurları ise toplumun en güçsüz üyeleri olan zalimce bir uygulamadır: Bebeklik dönemi ile 15 yaş arasındaki kız çocuklar… Bu bir insan hakları ihlalidir ve bu ihlal pek çok yerde kız çocukların ve kadınların daha düşük statüde görüldüğünün hem göstergesi hem de devamlılığının garantisidir. Toplumların ve ekonomilerin sağlığı üzerinde bir yüktür.
 
“Ancak, aynı zamanda son verilebilecek bir uygulamadır.
 
©UNICEF/UNI58257/Asselin

“Kadınlarda genital mutilasyonun ortadan kaldırılmasını sağlayacak ivme tüm dünyada oluşmaktadır. Siyasal irade, toplulukların katılımı ve hedef gözeten yatırımlar, halihazırdaki uygulamaları ve yaşamları değiştirmektedir.
 
“UNFPA ve UNICEF’in kadınlarda genital mutilasyona son vermek için ortak çalışma gerçekleştirdiği ülkelerde kız çocukların bu zararlı uygulamaya maruz kalma olasılıkları bugün 1997 yılındakine göre üçte bir oranında azalmıştır.  15 ülkede yaklaşık 18 bin topluluğa mensup 25 milyondan fazla insan 2008 yılından bu yana söz konusu uygulamayı açıkça reddetmektedir. Küresel ölçekte ise uygulamanın yaygınlığı 2000 yılından bu yana dörtte bir azalmıştır.
 
“Bu, kız çocuklar ve genç kadınlar için olduğu kadar aileleri ve toplulukları için de olumlu bir gelişmedir. Uygulamadan kurtulmuş kız çocuklar daha sağlıklı büyümekte, çocukları da daha sağlıklı olmaktadır. Genellikle daha iyi eğitim almakta, daha yüksek gelir elde etmekte ve kendi yaşamları hakkında karar verme açısından daha da güçlenmektedirler. Zararlı uygulamanın var olduğu, ama bunu değiştirme kararlılığı gösteren topluluklar ve ülkeler bunun yararlarını görmektedir. 
 
“Bunlar hep olumlu haberler. Ne var ki kadınlarda genital mutilasyon uygulamasının sürdüğü dünyanın en yoksul kimi ülkelerindeki nüfus eğilimleri sağlanan ilerlemeyi ters yöne çevirebilecek bir tehdit oluşturmaktadır. 
 
“2030 yılında, tüm dünyadaki doğumların üçte birinden fazlasının kadınlarda genital mutilasyon uygulamasının olduğu 30 ülkede gerçekleşeceği öngörülmektedir. Söz konusu ülkelerde bu zararlı uygulamaya maruz kalma riski altındaki giderek artan sayıda kız çocuğunu korumada daha hızlı ilerleme sağlanamaması halinde 2030 yılında milyonlarca kız çocuk bu kesme işleminden geçmiş olacaktır.
 
“Bu kız çocukların bugün dünyada yaşayıp başlarından genital mutilasyon geçmiş 200 milyon kadına ve kıza eklenecek olması vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Geçmişte bunu yaşamış olanlarda yara izleri kalıcı olurken, kimileri de uygulamaya bağlı gelişen komplikasyonlara maruz kalmaktadır.Ve dolayısıyla bu durumun bıraktığı acı ve ihanet anılarını hafızalarında muhafaza etmektedirler.  Kız çocuklara yönelik böylesine bir şiddetin kabul gördüğü eşitsiz toplumlarda ne kız çocuklar ne aileleri ne de toplulukları bundan ekonomik ya da sosyal herhangi bir yarar sağlayamazlar.
 
“Durumu nasıl değiştireceğimizi biliyoruz. Konunun hükümetler, topluluklar ve aileler tarafından kararlı biçimde ele alındığı; mevcut toplumsal normlara köy köy karşı çıkıldığı;, tıp mesleğinden olanların bir araya gelerek uygulamaya karşı çıktıkları ve işlem yapmayı reddettikleri; uygulamayı suç sayan yasaların çıkartıldığı ve uygulandığı; sağlık, eğitim ve hukuk hizmetlerine daha geniş ve devamlı erişimin değişime olanak sağladığı; kız çocukların ve kadınların korunduğu ve seslerini duyuracak şekilde güçlü kılındıkları yerlerde genital mutilasyon oranlarının hızla düştüğünü gördük.
 
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kadınlarda genital mutilasyonun daha eşit, adil ve müreffeh bir dünyaya doğru gidişi kösteklediğini kabul etmektedir. Kalkınma Hedefleri, kız çocuklara ve kadınlara yönelik bu tür zararlı uygulamaların tümünün 2030 yılına kadar ortadan kaldırılması gibi sonderece önemli bir hedef ortaya koymaktadır. 
 
“Risk altındaki kız çocuk sayısının arttığı göz önüne alındığında bunun eğilimlere karşı bir yarış olduğu söylenebilir.  Ancak bu, daha fazla yatırımla, siyasal kararlılığın daha da pekiştirilmesiyle, toplulukların konuyu daha fazla sahiplenmesiyle, kadınların ve kızların daha güçlü kılınmasıyla kazanılabilecek bir yarıştır. Mümkün olduğuna göre, gerçekleştirilmelidir.
 
“Kadınlarda genital mutilasyonu dünyadan sonsuza kadar silmenin zamanı gelmiştir. Hepimizin üzerine düşen, ortak geleceğimiz için ortak bir görevdir.”
 
###
 
UNICEF hakkında

UNICEF yaptığı her işte tüm çocukların haklarını ve esenliğini gözetmektedir. Bu taahhüdümüzü pratiğe yansıtmak amacıyla, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocuklara yarar sağlamak üzere en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara odaklanarak çalışmalarımızı 190 ülkede ve bölgede sürdürüyoruz.
UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org  

UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin
 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu hakkında 
UNFPA dünyada her gebeliğin istenilen bir gebelik, her doğumun güvenli doğum olması, her gencin potansiyelinin eksiksiz gerçekleşmesi için çalışan öncü BM kuruluşudur. UNFPA çalışmalarıyla 155 ülkede ve bölgede milyonlarca kadına ve gence ulaşmaktadır.
 
UNFPA’yı Twitterve Facebook’tan izleyin
 
Daha fazla bilgi için:

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel:+90312 454 1010, [email protected]

Helen Wylie, UNICEF New York, Tel: +1 917 244 2215, [email protected]

Jeffrey Bates, UNFPA New York, Tel: +1 212 297 5208, [email protected]