Uluslararası Gençlik Günü

UNICEF | her çocuk için

Uluslararası Gençlik Gününde, yeni yapılan bir anket zorbalığın yaygınlığını ve gençler üzerindeki yıkıcı etkilerini ortaya koyuyor 

NEW YORK, 12 Ağustos 2016: UNICEF ve ortakları tarafından yeni gerçekleştirilen bir anket çalışmasına göre her 10 gençten dokuzu zorbalığın kendi topluluklarında yaygın bir durum olduğunu belirtirken gençlerin üçte ikisi de zorbalıkla doğrudan karşılaşmış olduklarını söylüyor.
 
Anket, U-report aracılığıyla gerçekleştirildi. U-report, 20’den fazla ülkeden 2 milyonu aşkın genç “U-raporcunun” katıldığı hızla genişleyen bir araçtır.  Ankette gençlere SMS, Facebook ve Twitter aracılığıyla zorbalığın kendi toplulukları üzerindeki etkileri, kendilerinin karşılaştıkları zorbalık olayları ve bu tür şiddete son vermek için yapılması gerekenler konusunda bir dizi soru yöneltilmiştir. İzci örgütleri ve Kılavuz Kızlar gibi ortakların harekete geçirdiği, yaşları 13-30 aralığında 100 bini aşkın U-raporcu ankete katılmıştır. Şili, İrlanda, Liberya, Malezya, Meksika, Mozambik, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Svaziland, Uganda ve Ukrayna gençlerin Küresel U-Rapor kanalından katılım sağladıkları ülkeler arasındadır.
 
UNICEF Çocuk Koruma Baş Danışmanı Theresa Kilbane: “Online zorbalık dâhil olmak üzere zorbalık çocuklar ve gençlerin iyiliği açısından pek iyi anlaşılmamış bir risk olarak ortada duruyor. Şiddetin bu türüne son vermek için, zorbalığın zararlı etkilerine karşı toplumdaki farkındalığı artırmamız, öğretmenleri, ebeveynleri ve gençleri bu olgunun risklerini belirleyip olayları bildirecek becerilerle donatmamız, mağdurlara ise bakım ve koruma sağlamamız gerekiyor.” 
 
Winnie ve Jessica zorbalığın üstesinden gelmek için karşı birbirlerine destek olan iki arkadaş. Fotoğraf: © UNICEF/UN017648/Ueslei Marcelino

 

 

 

 

U-Report'tan elde edilen diğer bulgular şunlar:

  • Ankete katılanların üçte biri zorbalığı normal bir durum saydıklarından bundan kimseye bahsetmediklerini belirtmiştir.
  • Zorbalık mağduru olduklarını söyleyenlerin çoğunluğu bunun nedeninin fiziksel görünüşleri olduğunu belirtmiştir.
  • Zorbalık, toplumsal cinsiyetle ya da cinsel yönelim ve etnik kökenle de ilişkilendirilmiştir.
  • Mağdurların dörtte biri böyle bir durumun kime iletileceğini bilmediklerini belirtmiştir.
  • 10 katılımcıdan yaklaşık sekizi, çocukları zorbalık olaylarını bildirecek şekilde rahatlatmaya yönelik öğretmen eğitimi ve yardımları dâhil konuya ilişkin farkındalık yaratılmasının bu sorunun okullarda ele alınmasında geçerli bir yol olacağı kanısındadır.

UNICEF, küresel ölçekte yürüttüğü Çocuklara Yönelik Şiddete Son girişiminin bir parçası olarak çocukları ve ergenleri zorbalığın etkileri konusunda harekete geçirmeye çalışmaktadır. U-Report platformu ve küresel ölçekteki sosyal medya kampanyaları bu çalışmanın araçları olarak kullanılmaktadır. (#ENDViolence.) UNICEF, ortaklarıyla birlikte, ayrıca okullardaki eğitim sistemini güçlendirme ve çocukların esenliği için güçlü yönlendirme sistemleri kurma çalışmaları içindedir.
###
 
Editöre notlar:
 
U-Report
 
U-Report, abone sayısı 2 milyon genci aşmak üzere 24 ülkede kullanılabilen bir sosyal medya aracıdır. Platform sayesinde kullanıcılar anket sorularını yanıtlayabilmekte, çeşitli konularda görüş belirtmekte, bunlar toplumsal ve siyasal değişim savunusunda kullanılmaktadır. U-Raporcular bunun yanı sıra elde edilen sonuçlar ve çeşitli öneriler konusunda UNICEF ve ortaklarımız tarafından bilgilendirildikleri gibi kendi aralarında da bilgi alışverişi yapabilmektedir.
 
U-report hakkında daha fazla bilgi için: https://ureport.in/
 
Uluslararası Gençlik Günü
 
BM 12 Ağustos 1985 tarihinde ilk Uluslararası Gençlik Günü’nü kutlamıştır. Günümüzde Uluslararası Gençlik Günü gençleri ilgilendiren kültürel ve hukuksal çeşitli konulara ve sorunlara dikkat çekmektedir. Gençlik odaklı alanlarda ulusal kapasitenin nasıl güçlendirilebileceği, topluma eksiksiz, etkili ve yapıcı bir katılım için fırsatların nasıl artırılabileceği gibi konuların tartışıldığı bir forum sunmaktadır.
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
 
UNICEF ve çocuklarla ilgili çalışmaları hakkında çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:  www.unicef.org.
 
Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi için:
Melanie Sharpe, UNICEF New York, + 1 917 251 7670, [email protected]
Harriet Dwyer, UNICEF New York, + 1 917 244 2215, [email protected]