26. BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26), Çocuklar ve iklim Değişikliği

UNICEF | her çocuk için

“İklim krizine ve ekolojik krize son vermek için kolektif olarak çalışmalıyız. Umudumuz, hayata geçireceğimiz eylemin ta kendisidir”, Nicole Becker, Arjantin
“İklim krizine ve ekolojik krize son vermek için kolektif olarak çalışmalıyız. Umudumuz, hayata geçireceğimiz eylemin ta kendisidir”, Nicole Becker, Arjantin

 

GLASGOW, 1 Kasım 2021 – Çocukların ve gençlerin iklimle ilgili karar alma süreçlerine katılımını destekleyen UNICEF, iklim krizinin çocuklar ve çocuk hakları için bir kriz olarak tanınmasını sağlamak, en savunmasız olanlar için iklim riskini azaltmaya yönelik yaklaşımları teşvik etmek ve çocukların ve gençlerin COP26’ya katılımını desteklemek amacıyla 26. BM İklim Değişikliği Konferansı’nda hazır bulunacak.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore , “COP26, çocuklara yönelik bir iklim değişikliği konferansı olmalıdır. İklim değişikliği, bu neslin karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biridir. 1 milyar çocuk son derece yüksek risk altındadır. Mevcut tablo endişe verici olsa da, COP26'da bir araya gelecek olan dünya liderleri, yanlışlarla dolu bu yolda doğru adımları doğru zamanda atmak için önemli bir fırsata sahipler. Bunun için, çocukların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin dayanıklılığını arttırmayı taahhüt etmeli ve emisyonları daha hızlı ve radikal şekilde azaltmalılar. Milyarlarca çocuğun geleceği buna bağlı.” 

Temel mesajlar:

İklim krizi bir çocuk hakları krizidir.

 • İklim değişikliği; çocukların ve gençlerin sağlığı, beslenmesi, eğitimi, gelişimi, hayatta kalması ve gelecekteki potansiyeli için büyük bir tehdit oluşturuyor. Yetişkinlerle karşılaştırıldığında, çocuklar vücut ağırlıklarına göre daha fazla yiyeceğe ve suya ihtiyaç duyarlar, aşırı hava olaylarına karşı daha az dayanıklıdırlar ve diğer faktörlerin yanı sıra zehirli kimyasallara, sıcaklık değişimlerine ve hastalıklara karşı daha hassastırlar.
 • Ekonomik kalkınma için çevreyi sömüren mevcut büyüme anlayışı sürdürülebilir değil. Hem şimdiki hem de gelecek nesiller, belirsiz bir gelecekle karşı karşıyalar.

Küresel emisyonlara en az katkıda bulunan toplumlardaki çocuklar, iklim değişikliğinin en büyük etkilerine maruz kalacak. Bu çocukların ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlerin dayanıklılığını sağlamak, karşılaşacakları riskleri azaltmak açısından kilit önem taşıyor. Çocuklar ve iklim değişikliği hakkında bazı önemli gerçekler ise şöyle:

 • UNICEF’in Ağustos ayında yayınladığı The Children’s Climate Risk Index (CCRI)  (Çocuk İklim Riski Endeksi (CCRI)) başlıklı raporuna göre yeryüzündeki hemen hemen her çocuk sıcak hava dalgaları, fırtınalar, hava kirliliği, sel ve su kıtlığı vb. en az bir iklim ve çevre kaynaklı tehlikelere maruz kaldı.  
 • Yaklaşık 1 milyar çocuk, diğer bir deyişle dünya genelindeki tüm çocukların neredeyse yarısı, Endekste “son derece yüksek riskli” olarak sınıflandırılan 33 ülkede yaşıyor. Bu çocuklar, su ve sanitasyon, sağlık ve eğitim alanındaki yetersiz temel hizmetler nedeniyle hem yüksek savunmasızlık riski altında hem de birden fazla iklim ve çevre kaynaklı şoka maruz kalmanın eşiğinde.
 • Tahminen 850 milyon çocuk (dünyadaki tüm çocukların üçte birinden fazlası), iklim ve çevre kaynaklı şokların en az dördünün bir arada görüldüğü bölgelerde yaşıyor ve yaklaşık 330 milyon çocuk da beş temel iklim şokundan etkilenen bölgelerde hayatını sürdürüyor.
 • İklim değişikliğine en az katkıda bulunan ülkelerdeki çocuklar en çok etkilenenler arasında. Endekste son derece yüksek risk altında olarak nitelendirilen 33 ülkenin tamamı karbondioksit emisyonlarının yalnızca yüzde 9'unu salarken, en yüksek risk altında bulunan 10 ülkenin tamamı küresel emisyonların yalnızca yüzde 0,5'inden sorumlu.
 • Çocukların ihtiyaç duyduğu temel hizmetlerin dayanıklılığını arttırmak, onların karşılaştıkları riskleri azaltmak için genellikle en iyi yatırımdır.
  • Dayanıklı su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişim, 415 milyon çocuk için riskleri azaltacaktır.
  • İklim dostu sağlık hizmetleri 460 milyon çocuk için riskleri azaltacaktır.
  • Dayanıklı okullar ve eğitim sistemleri 275 milyon çocuk için riskleri azaltacaktır.
  • İklime duyarlı sosyal güvenlik ağları da 310 milyon çocuk için riskleri azaltacaktır.

COP26'da eyleme geçmek kaçınılmazdır. UNICEF hükümetlere şu çağrıda bulunuyor:

 • İklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık için yatırımlarınızı arttırın. 
  • UNICEF, gelişmiş ülkeleri, iklim finansmanı için 2009 yılında verdikleri taahhütleri aşmaya çağırıyor. Çünkü 2009’da taahhüt edilen yıllık 100 milyar ABD dolarının, iklim değişikliği etkilerine müdahale açısından yetersiz olduğuna dair kanıtlar mevcut. UNICEF, iklim değişikliğine uyumu ve dayanıklılığı geliştirmek amacıyla daha fazla finansman ayrılması çağrısında bulunuyor.
  • Risk azaltma çabalarının iklim değişikliğinin etkilerini tersine çevirmesi on yıllar alacak ve bugünün çocukları için çok geç olacak. Önümüzdeki 30 yıl içinde doğan 4,2 milyar çocuk için sosyal hizmetlerin uyum sağlama ve dayanıklılık kapasitesine büyük yatırımlar yapmadıkça, bu çocuklar hayatta kalma ve esenlik açısından giderek daha yüksek risklerle karşı karşıya kalacaklar.
  • Su, sanitasyon ve hijyen sistemleri, sağlık ve eğitim hizmetleri gibi temel hizmetler gerekli şekilde uyarlanmalıdır.
  • COP26'da ülkelerin, en savunmasız ve dışlanmış gruplara öncelik vermesi çok önemlidir. Ülkeler ayrıca çocuklara yönelik temel hizmetlerin iklim değişikliği karşısındaki uyum ve dayanıklılık kapasitesi için yatırımlarını arttırma taahhüdünde bulunmalıdırlar. COP26'da alınan kararlar, şimdi ve gelecekte dünyadaki her çocuğun hayatını şekillendirecek.
 • Sera gazı emisyonlarını azaltın.
  • UNICEF, ısınmanın 1,5 santigrat dereceyi aşmaması için 2030 yılına kadar ülkeleri, emisyonlarını (2010 seviyelerine kıyasla) en az yüzde 45 azaltmaya çağırıyor.
  • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği (UNFCCC) Sözleşmesi, mevcut iklim riski azaltma hedeflerinin yüzyılın sonuna kadar yaklaşık 2,7 santigrat derecelik bir sıcaklık artışına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Hükümetler bu hedefe ulaşmak için ne yazık ki doğru yolda ilerlemiyor. Bilim adamları, bir derecelik ısınmanın daha fazla aşırı sıcak hava dalgasına, sel ve kuraklığa yol açabileceğini belirtiyor.
  • UNICEF'e göre iklim değişikliğinin etkileri açısından 'son derece yüksek risk altında' olan çocukların sayısı, iklim değişikliğinin etkileri hızlandıkça muhtemelen artacak.
 • Tüm iklim müzakerelerine ve kararlarına gençleri dahil edin.
  • UNICEF, başta en çok etkilenen bölgelerden gelen gençler olmak üzere, tüm gençlerin ihmale son verilmesi yönünde hükümetlere yönelik yaptıkları çağrıları destekliyor.
  • Gençler, karar vericilerden kapsamlı ve kararlı bir iklim eylemi ortaya koymalarını talep etmeye devam ediyor. Henüz istenilen düzeyde bir eylem planı hayata geçilmedi.
  • Çocuklar ve gençler, politikada ve politika tartışmalarında yeterince temsil edilmiyorlar ve bu nedenle, gelecekleri için kritik olan kararları etkileme kapasiteleri sınırlı kalıyor. Halbuki bunların sonuçlarından doğrudan etkileniyorlar. 
  • Çocuk hakları ve çocukların sesleri, Paris Anlaşması'nın ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde uygulanışına yansıtılmalı ve entegre edilmelidir. COP26, bunu resmileştirmek için kritik bir fırsat sunuyor. 2022 yılı, UNFCCC Sözleşmesi'nin 30. yılı olacak fakat bu zaman zarfında, UNFCCC kapsamında çocuklara ve gençlere odaklanan hiçbir iklim eylem planı geliştirilmedi.
  • Her hükümet çocuklara ve gençlere iklim konusunda eğitim sağlamalıdır. Böylece iklim politikasına ve eylemine anlamlı bir şekilde katkıda bulunabilir ve sürece dahil olabilirler.

#####

Editörlere Notlar

Glasgow'daki sözcüler:

 • Gautam Narasimhan, 1-6 Kasım (UNICEF İklim, Enerji ve Çevre Konusunda Küresel Lider)
 • Silvia Gaya, 1-8 Kasım (UNICEF Su, Sanitasyon ve Hijyen konusunda kıdemli danışman)
 • Valentina Otmacic, 9-12 Kasım (UNICEF Savunuculuk Direktör Yardımcısı)

İklim değişikliğinden en kötü etkilenen ülkelerden de olmak üzere 20'den fazla genç iklim savunucusu/aktivisti ile çalışıyoruz. Birçoğu COP26'ya katılıyor, diğerleri ise mensubu oldukları toplumdaki iklim krizi hakkında konuşmak için görüşmeye hazır. Görüşmeler İngilizce ve İspanyolca olarak yapılabilir.