İlk 1000 Gün Önemlidir!

UNICEF | her çocuk için

Çocuklarda beyin gelişimi açısından 'İlk Anlar Önemlidir'

NEW YORK, 10 Ocak 2017 – UNICEF, LEGO Vakfı tarafından desteklenen #EarlyMomentsMatter (ilk anlar önemlidir) adlı yeni kampanyasını bugün başlatıyor. Kampanyanın amacı bir çocuğun yaşamında ilk 1000 günün önemi ve ilk deneyimlerin beyin gelişimi üzerindeki etkileri konusundaki farkındalığı artırmak.

Bu kritik fırsat penceresi açıkken beyin hücreleri her saniyede 1000 yeni bağlantı kurar ve bu hız insan yaşamında yalnızca bir kez, bu dönemde gerçekleşebilir. Bu bağlantılar beyin işlevlerine ve öğrenmeye katkıda bulunurken gelecekteki sağlığın ve mutluluğun da temelini oluşturur.  Yeterli beslenme, uyarım, sevgi, stres ve şiddete karşı korumayı da içeren özenli bakımın olmayışı bu kritik bağlantıların gelişimini engelleyebilir.

Kampanya #EatPlayLove (#BeslenOynaSev) hashtagi ile birlikte başlatılıyor. Bu girişim ebeveynleri ve çocuklara bakan kişileri hedefleyen ve bebeklerin beyinlerinin nasıl geliştiğine ilişkin bilimsel verilerin paylaşıldığı dijital ve basılı olarak sürüdürülecektir. #EatPlayLove, bilimi yalın ve görsel açıdan ilgi çekici bir yolla aktararak ebeveynleri ve çocuklara bakan kişileri çocuklarına yaşama mümkün olan en iyi başlangıcı sağlayabilmeleri için bu benzersiz fırsat döneminden azami ölçüde yararlanmaya özendirmeyi hedefliyor.

Girişim, aileleri de sürece dâhil ederek aynı zamanda kaliteli, maliyeti yük getirmeyen erken dönem çocuk gelişimi hizmetlerine yönelik talebi tetiklemeyi ve hükümetleri en güç durumdaki çocuklara yönelik programlara yatırım yapmaya da teşvik etmeyi amaçlıyor. 

2 yaşındaki Abner babası James'in kucağında gülüyor, 15 Ağustos 2016, Belize. Fotoğraf: © UNICEF/UN032017/LeMoyne

Lancet dergisindeki yeni bir diziye göre gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 250 milyon çocuk bodurluk ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle yetersiz gelişme riskiyle karşı karşıya. Ancak, erken dönem çocuk gelişimi alanında daha fazla yatırım ve müdahaleye duyulan ihtiyaç düşük gelir düzeyindeki ülkelerle sınırlı değil. Orta ve üst gelir düzeyindeki ülkelerde yaşayan dezavantajlı çocuklar da aynı şekilde benzer riskler altında. UNICEF’in tahminlerine göre daha milyonlarca çocuk erken oluşum yıllarını bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini riske sokan uyarımsız ve güvensiz ortamlarda yaşıyor.

Erken çocukluk dönemine yatırım, tüm çocukların tam potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, okullarında öğrenebilmeleri ve daha sonra yetişkinlik dönemlerinde daha fazla gelir elde edebilmeleri açısından izlenebilecek en maliyet etkin yollardan biri. Bu aynı zamanda yoksulluk içinde büyüyen çocuklar açısından özellikle önem taşıyor. 20 yıllık döneme yayılan bir araştırma, küçük yaşlardan itibaren kaliteli erken dönem çocuk gelişim programlarına katılan dezavantajlı çocukların yetişkinlik dönemlerinde böyle bir destekten yararlanamayanlara göre yüzde 25’e kadar daha fazla gelir sağladıklarını ortaya koyuyor.

Erken dönem çocuk gelişimi alanındaki müdahaleler, örneğin halk sağlık görevlilerinin ailelere çocuklarıyla sağlıklı gelişimi uyaracak biçimde oynamalarının önemini anlatmak üzere eğitilmelerini de öngören “Çocuk Gelişimi için Bakım” gibi paketler, mevcut sağlık hizmetleriyle bir arada yürütüldüğünde kişi başına yılda 50 sent gibi son derece düşük bir maliyete sahip olabiliyor.

UNICEF hükümetlere erken dönem çocukluğa yönelik yatırımları artırma, küçük çocuklara yönelik sağlık hizmetleriyle sosyal hizmetlerin kapsamını genişletme, ebeveynler ve çocuklara bakan kişilere yönelik destek hizmetlerini güçlendirme çağrısında bulunuyor.

Bu kampanya, UNICEF’in erken dönem çocuk gelişimiyle ilgili olup H&M Vakfı, Conrad N. Hilton Vakfı, ALEX AND ANI ve IKEA Vakfı tarafından desteklenen daha geniş kapsamlı programının bir parçasını oluşturuyor.

###

Editörlere notlar:
Kavramsal film ve fotoğraflı yazılar dâhil multimedya içeriği için: https://uni.cf/2jbbhwe

UNICEF hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.

UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.

Bizi Twitter ve Facebook üzerinden takip edin.

Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 312 454 1010, [email protected]
Georgina Thompson, UNICEF New York,  + 1 917 238 1559, [email protected]