Suriye krizinde kaynaklar tükendi!

UNICEF | her çocuk için

Kaynakların yetersizliği, Suriye ve komşu ülkelerde 9 milyon çocuğa yapılacak yardımları tehdit ediyor: UNICEF çocuklar için gereken kaynağın yalnızca dörtte birini sağlayabilmiş durumda 


Video ve fotoğraflar için
 
AMMAN, 16 Haziran 2017-
Suriye ve komşu ülkelerdeki 9 milyon çocuğu kapsayan UNICEF destekli yardım programları ciddi kaynak yetersizliği nedeniyle kesilmenin eşiğinde.
 
UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere duruma ilişkin şöyle konuştu: “Kuruluşun tarihindeki en büyük insani yardım girişimlerinden biri olarak Suriye’deki krize müdahale eden UNICEF, bu müdahalenin başlamasından bu yana en ciddi kaynak yetersizliğiyle karşı karşıya bulunuyor. Gerek Suriye’de gerekse komşu ülkelerde insani ihtiyaçlar her gün artarken mültecilere kapılarını açan ülkelerin üzerindeki baskı da bu ülkeleri giderek daha güç durumda bırakıyor.”
 
Yedinci yılına giren ve ufukta henüz bir çözümün görünmediği Suriye’deki savaş, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük insani krize ve yerinden edilme sorununa yol açmıştır. Suriye’de yaklaşık 6 milyon çocuk yardıma muhtaç durumdayken 2,5 milyon çocuk da başka ülkelerde mülteci olarak yaşamaktadır. Suriyeli tüm mültecilerin yüzde 80’i, halihazırda çok sayıda ihtiyaç sahibi insanın yaşadığı komşu ülkelerde bulunmaktadır.
 
UNICEF’e yeni kaynak aktarılmaması, Suriyeli çocuklar ve ev sahibi topluluklar için kritik öneme sahip ve hayat kurtarıcı kimi faaliyetlerin durması gibi ciddi bir risk doğurmaktadır. Bu faaliyetler;
 
• Kamplarda, çeşitli yerleşim birimlerinde ve ev sahibi ülkelerde yaşayan 1,2 milyon çocuğa yönelik temiz su ve sanitasyon hizmetleri,
• Gıda ve pediatrik bakım açısından ciddi güçlük çeken, Suriye içindeki ulaşılması güç ve kuşatma altındaki bölgelerde yaşayanlar da dâhil olmak üzere yaklaşık 5,4 milyon çocuğun sağlık hizmetlerine ve beslenme konusunda tedaviye erişimi,
• Yaklaşık yarım milyon çocuğun eğitimine devam etmesi için çabalayan ailelere nakit yardımı,
• Kış ayları için giysi ve battaniye dağıtımı.
 
Cappeleare açıklamasını şöyle sürdürdü: “Finansal kaynaklar tükenirken Suriye’deki ve komşu ülkelerdeki aileler uluslararası yardımlara giderek daha bağımlı hale gelmektedir. Kaynak yetersizlikleri bu insanları, hayatta kalabilmek için çocuk işçiliği, savaşan taraflara katılma ve erken evlilik gibi uç ve tehlikeli yollara zorlayacaktır. Bir kuşağın tümüyle kaybedilmesini önleme adına sağlanan ilerleme tersine dönebilir.”
 
UNICEF, Suriyeli çocuklarla ev sahibi ülkeler ve topluluklar adına aşağıdaki konularda hemen harekete geçilmesi çağrısında bulunmaktadır:
 
• Çatışmalara son verilmedikçe milyonlarca çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarının daha da artması kaçınılmaz olacağı için Suriye’deki savaşa son verilmesi,
• Suriye ve komşu ülkelerdeki sivillerin ve çocukların haklarının korunmasına öncelik tanınması,
• Yalnızca kaynak sağlamanın ötesinde daha fazla çocuğu kapsayacak teknik girişimler geliştirilerek, mültecileri barındıran ülkelerde sağlık, eğitim ve su gibi altyapı ve hizmetlerin iyileştirilmesi,
• Hem Suriye’de hem de komşu ülkelerde hayat kurtaran yardımların sürdürebilmesi için UNICEF gibi kuruluşların büyük ihtiyaç duydukları finansal desteğin sağlanması.
 
UNICEF 2017 yılında Suriye’de ve Lübnan, Ürdün, Türkiye, Irak ve Mısır olmak üzere komşu ülkelerde gerçekleştireceği acil yardım çalışmaları için 1,4 milyar dolar yardım çağrısında bulundu. UNICEF bugüne dek bu çağrısının yüzde 25’inden azına karşılık buldu.
 
###
 
Editörlere not
UNICEF’in Suriye krizindeki yardımları: Geçtiğimiz yıl hükümetlerin ve şahısların yardımları sayesinde UNICEF ve ortakları, Suriye’de ve mültecileri barındıran ülkelerde milyonlarca aileye aşağıda sıralanan konularda destek verme imkânı buldu:
• Suriye’de 14 milyon insana temiz su sağlanması,
• 18 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılması,
• 4 milyon çocuğun eğitimini sürdürmesi için destek verilmesi,
• Savaş kalıntısı patlamamış mühimmatın riskleri konusunda 1,8 milyon çocuk ve ailenin eğitilmesi,
• Ailelerin yeniden birleşmesi dâhil olmak üzere yarım milyondan fazla çocuğa psikososyal uzmanlık desteği ve koruma sağlanması,
• 1,7 milyon çocuk ve ailenin temel sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması.

UNICEF’in Suriye krizindeki yardımlarına ilişkin daha fazla bilgi için: Hitting Rock Bottom, how 2016 became the worst year for Syria’s children
 
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
 
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
 
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Turkey, +90 312 454 1010, [email protected]
Juliette Touma, UNICEF Bölge Ofisi, Amman + 962-79-867-4628, [email protected]
Tamara Kummer, UNICEF Bölge Ofisi, Amman +962 797 588 550, [email protected]