Ev işlerinin yükü kız çocuklarında

UNICEF | her çocuk için

UNICEF: Kız çocuklar, gündelik ev işleri için her gün erkek çocuklardan 160 milyon saat daha fazla zaman harcıyor

NEW YORK, 7 Ekim 2016 – UNICEF tarafından 11 Ekim Uluslararası Kız Çocuklar Günü öncesinde yayınlanan bir rapora göre 5 ile 14 yaş arası kız çocuklar ücretsiz gündelik ev işleri, su taşımak ve yakacak toplamak için kendi yaşlarındaki erkek çocuklara nazaran yüzde 40 ya da başka bir deyişle 160 milyon saat daha fazla zaman harcıyor.

Kız Çocuklara İlişkin Verilerin Gücünden Yararlanmak: Eldeki Verilerden Hareketle 2030’a Bakmak başlıklı rapor; kız çocukların yemek pişirme, temizlik, aile üyelerinin bakımı, su getirme ve yakacak toplama gibi gündelik ev işlerine harcadıkları zaman konusunda küresel tahminler içeren ilk rapor olma niteliğini de taşıyor.
 
Eldeki verilere göre ev işlerinin orantısız yükü kız çocukların omuzlarına erken yaşlarda biniyor. 5 ile 9 yaş arasındaki kız çocuklar ev işlerine kendi yaşıtları erkek çocuklara göre yüzde 30, yani günde 40 milyon saat daha fazla zaman harcıyor. Kız çocukların yaşı ilerledikçe iş yükü de artıyor. Örneğin 10-14 yaşlarındaki kız çocuklar ev işleri için erkeklere göre yüzde 50 ya da günde 120 milyon saat daha fazla zaman harcıyor.     
 
UNICEF’in Toplumsal Cinsiyet Baş Danışmanı Anju Malhotra konuya ilişkin şunları söyledi: “Ücretsiz ev işlerinin aşırı yükü erken çocukluk döneminde başlıyor ve kız çocuklar ergenliğe doğru ilerlerken ağırlaşıyor. Sonuçta bu çocuklar öğrenme, büyüme ve çocukluklarını yaşama açısından önemli fırsatlardan yoksun kalıyor. İş yükünün çocuklar arasındaki bu eşitsiz dağılımı aynı zamanda toplumsal cinsiyet kalıplarını da kalıcılaştırarak kadınlara ve kız çocuklarına kuşaklar boyu süren ağır yükler getiriyor.”

Rapor, kız çocukların yaptıkları işlerin daha az göründüğünü ve bu işlere çoğu durumda daha az değer verildiğini de vurgulamaktadır. Diğer çocuklarınki de dâhil olmak üzere, aile üyelerinin bakımı gibi yetişkin sorumlulukları sıklıkla kız çocuklara dayatılmaktadır. Gündelik ev işleri ile harcanan zaman kız çocukların oyun oynama, arkadaşlarıyla sosyalleşme, ders çalışma ve çocukluklarını yaşama zamanlarından çalmaktadır. Kimi ülkelerde yakacak toplama ve su taşıma gibi işlerin de kızlara yaptırılması, bu çocukların cinsel şiddete maruz kalma riskini artırmaktadır.
 
Raporda ayrıca şu bulgular yer almaktadır:

  • Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 10-14 yaşlarındaki kız çocuklar, ev işleri için erkek çocukların hemen hemen iki katı zaman harcamaktadır.
  • 10-14 yaşlarındaki kız çocukların ev işlerinde erkeklere kıyasla en ağır yükü taşıdıkları ülkeler Burkina Faso, Yemen ve Somali’dir.
  • Toplamda ev işlerine en fazla zaman harcayanlar ise haftada 26 saatle Somali’de yaşayan 10-14 yaşlarındaki kız çocuklardır.

UNICEF Veri ve Analiz Bölümü Başkanı Attila Hancıoğlu bu konuda şunları söyledi: “Kız çocuklarının karşı karşıya oldukları sorunların nicel ifadesi, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin gerçekleştirilmesi ve dünyadaki 1,1 milyar kız çocuğunun önündeki engellerin ortadan kaldırılması yolunda atılacak ilk kritik adımdır.”
 
Kız Çocuklara İlişkin Verilerin Gücünden Yararlanmak: Eldeki Verilerden Hareketle 2030’a Bakmak başlığını taşıyan rapor; yoksulluğa son verilmesi, gezegenin korunması ve herkese refah sağlanmasında küresel yol haritası olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) çerçevesinde kız çocuklarla ilgili 44 göstergeden üçte ikisine ilişkin verilerin sınırlı ya da yetersiz kaldığını belirtmektedir. Rapor, gündelik ev işlerinin yanı sıra SKH’de yer alan kız çocuklarla ilgili konulara ilişkin veriler de sunmaktadır. Bu veriler arasında şiddet, çocuk evlilikleri, kadın sünneti ve eğitim konuları da yer almaktadır. Bu konuları ele alan SKH’lerin gerçekleştirilmesi, kız çocukların potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve kaynaklarla güçlendirilmeleri yalnızca bu çocuklar için faydalı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomik büyümeyi ve barışı da destekleyecek, yoksulluğu azaltacaktır.
 
###
 
Yayın kalitesinde multimedya materyalleri için: https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFM2ONZ
 
UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
 
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
 
Bizi Twitter ve Facebook’tan takip edin.
 
Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, + 90 312 454 1010, [email protected]
Melanie Sharpe, UNICEF New York, +1 917-251-7670, [email protected]

 

Fotoğraf: © UNICEF/UNI133724/Holt