Küresel çocuk felcini yok etme girişimi (GPEI): Taahhütler yenilenmeli

UNICEF | her çocuk için

Yeni stratejiyi uygulamak ve bulaşıcı hastalığı ortadan kaldırmak için 4,8 milyar ABD doları bütçe gerekiyor. Almanya, 2022'de çocuk felci konusunda taahhütte bulunmaya yönelik bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını açıkladı.

CENEVRE, 26 Nisan 2022– Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi (GPEI) bugün sanal bir etkinlikte 2022-2026 Stratejisi’ni finanse etmeye yönelik yatırımları teşvik etmek için yeni taahhütler aradığını duyurdu. Strateji tamamen finanse edilirse, önümüzdeki beş yıl boyunca yılda 370 milyon çocuğun aşılanması ve 50 ülkede çocuk felci ve diğer hastalıklar için küresel sürveyans faaliyetlerinin devam etmesi sağlanacak.

Sanal lansman sırasında, 2022'de G7 başkanlığını yürüten Almanya Hükümeti, ülkenin Ekim ayında gerçekleşecek 2022 Dünya Sağlık Zirvesi’nde GPEI Stratejisi için taahhüt etkinliğine ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Parlamento Devlet Sekreteri Niels Annen şunları söyledi: “Güçlü ve tamamen finanse edilen bir çocuk felci programı, dünyadaki sağlık sistemlerine fayda sağlayacaktır. Bu nedenle, tüm paydaşların çocuk felcini yok etmeye yönelik bu yeni stratejiye tam destek sağlama taahhüdünde bulunması çok önemli. Ekim ayında gerçekleşecek Dünya Sağlık Zirvesi'ndeki çocuk felci taahhüt etkinliği, bağışçıların ve ortakların çocuk felcinden arındırılmış bir dünyaya desteklerini yinelemeleri için kritik bir fırsat. Çocuk felcinin ortadan kaldırılmasını ortak önceliğimiz haline getirirsek ancak başarılı olabiliriz.”

Vahşi virüse bağlı çocuk felci vakaları tarihi bir düşüşte ve hastalık sadece Pakistan ve Afganistan'da endemik. Bu durum bulaşı durdurmak için eşsiz bir fırsat. Bununla birlikte, kısmen COVID-19 pandemisinin etkilerinden kaynaklanan son gelişmeler, bu ilerlemenin kırılganlığını ortaya koydu. Şubat 2022'de Malavi otuz yıldır ilk kez vahşi çocuk felci vakasını ve Afrika Bölgeside  2016'dan bu yana ilk kez, Pakistan kaynaklı virüsle bağlantılı çocuk felci vakasını doğruladı. Nisan 2022'de Pakistan, Ocak 2021'den bu yana ilk vahşi virüse bağlı çocuk felci vakasını kaydetti. Bu sırada, yetersiz aşılanmış toplumlarda ortaya çıkabilen çocuk felci virüsünün varyantları olan cVDPV (dolaşımda olan aşı kaynaklı polio virüs) salgınları da yakın zamanda İsrail ve Ukrayna'da tespit edildi ve Afrika ve Asya'daki birçok ülkede dolaşıma girdi.

Yatırım etkinliği, çocuk felci salgınlarını kontrol etmenin bedeliyle karşılaştırıldığında, çocuk felcini sona erdirme girişiminin bu yüzyılda tahmini 33,1 milyar ABD doları tasarruf sağlayabileceğini gösteren yeni modellemenin ana hatlarını çiziyor. Lansman etkinliğinde, GPEI liderleri ve çocuk felcinden etkilenen ülkeler, virüsü sona erdirmek ve çocukları ve gelecek nesilleri virüsün neden olduğu felçten korumak için yenilenmiş siyasi ve mali destek çağrısında bulundular.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell şu açıklamalarda bulundu: “Kaydedilen muazzam ilerlemeye rağmen çocuk felci halen dünya çapında çok fazla çocukta felce yol açıyor ve tek bir çocuk bile çok fazla. Daha fazla  çocuğun bu yıkıcı hastalıktan muzdarip olmasına izin veremeyiz. Bunu nasıl önleyeceğimizi biliyoruz ve buna çok yakınız. Mücadeleyi bitirmek ve her çocuk için çocuk felcinden arınmış bir dünya elde etmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız.”

Malavi Sağlık Bakanı Khumbize Kandodo Chiponda ise konu ile ilgili şunları ifade etti: “Malavi'de otuz yıl sonra çocuk felcinin yeniden ortaya çıkması, çocuk felcinin yeryüzünden silinene kadar küresel olarak yayılabileceğini ve her yerde çocuklara zarar verebileceğini trajik bir şekilde hatırlattı. Tüm ülkeleri Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi'nin arkasında birleşmeye ve çocuk felcini her yerde herkes için sona erdirmek için girişimin ihtiyaç duyduğu desteği ve kaynakları sağlamaya çağırıyorum.”

Yeni sona erdirme stratejisi, çocuk felci faaliyetlerini, etkilenen ülkelerdeki diğer temel sağlık programlarıyla bütünleştirmeye, riskin en yüksek olduğu  toplumlardaki hiç aşılanmamış çocuklara daha etkin şekilde ulaşmaya ve güven ve aşı kabulü oluşturmak için yerel liderler ve nüfuz sahibi kişilerle olan etkileşimi güçlendirmeye odaklanıyor.

Pakistan Çocuk Felcini Sona Erdirme Programı Ulusal Koordinatörü Dr. Shahzad Baig: “Pakistan’ın ve Afganistan'ın çocukları, tedavisi olmayan, felce yol açan  bir hastalıktan uzak bir hayat yaşamayı hak ediyor. Süreklilik arz eden küresel bir destekle çocuk felcini, geçmişte kalan bir hastalık haline getirebiliriz. Çocuk felci programı ayrıca rutin bağışıklamayı güçlendirmek, sağlık tesislerini iyileştirmek ve sağlık kampları düzenlemek de dâhil olmak üzere, ihtiyaçları bütünsel olarak ele alarak e yüksek riskli toplumlardaki genel sağlık eşitliğini arttırmak için çalışıyor.”

Yatırım etkinliği; sona erdirme çabalarına yönelik desteğin, yetersiz hizmet alan toplumlarda temel sağlık hizmetlerinin temin edilmesine nasıl yardımcı olacağını ve dünyanın gelecekteki sağlık tehditlerine karşı savunmasını nasıl güçlendireceğini özetliyor.

2020'den bu yana GPEI altyapısı ve personeli, COVID-19 pandemisine müdahale ederken hükümetlere kritik destek sağladı. Bunlar arasında COVID-19 açısından güvenli uygulamaları teşvik etmek, virüsü tespit etmek için çocuk felci sürveyans sistemlerinden ve laboratuvar ağlarından yararlanmak ve sağlık çalışanları eğitimi, toplum seferberliği, veri yönetimi ve diğer faaliyetler yoluyla COVID-19 aşılama çabalarına yardımcı olmak da yer alıyor.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Çocuk felcini tarih kitaplarına göndermeye yönelik küresel çaba, yalnızca gelecek nesilleri bu yıkıcı hastalıktan korumaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlık sistemlerini ve sağlık güvenliğini güçlendirmeye de hizmet edecektir.”

GPEI Yatırım Etkinliği’nden ek alıntılar:

Bill & Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates: “Çocuk felcini yeryüzünden silecek bilgi ve araçlara sahibiz. GPEI'nin bu korkunç hastalığı ortadan kaldırmaya yönelik son adımı atmak için kaynaklara ihtiyacı var. GPEI'ye yatırım yapmak, diğer acil sağlık durumlarını tespit etmemize ve bunlara yanıt vermemize de yardımcı olacaktır. Şimdi tereddüt edemeyiz. Hepimiz GPEI'yi tam olarak desteklemek için bu fırsatı değerlendirelim ve hiçbir çocuğun bir daha çocuk felci hastalığı nedeniyle felç kalmadığı bir dünya yaratalım.”

Gavi Aşı İttifakı CEO’su Seth Berkley: “Çocuk felcini sona erdirmeye yönelik yapılan yatırım, bir hastalıkla savaşmaktan daha ileri gidiyor. Herkes için ve sonsuza dek hem eşitliğe hem de sürdürülebilirliğe yönelik nihai yatırım öngörüyor. GPEI'nin Stratejisi’nin önemli bileşenlerinden biri, rutin aşılarla hiç aşılanmamış çocuklara ulaşmak için çocuk felci faaliyetlerinin ve temel sağlık hizmetlerinin planlanmasının ve koordinasyonunun entegre edilmesine odaklanıyor ve bu nedenle 2030 Bağışıklama Gündemi’nin hedeflerine katkıda bulunuyor.”

Uluslararası Rotary’den Uluslararası PolioPlus Komitesi Başkanı Mike McGovern: “Bugün yirmi milyon insan çocuk felci aşısı sayesinde yürüyor. Süreç boyunca öğrendik, geliştirdik ve yenilikler yaptık. Dünya çocuklarının tüm gelecek nesillerini çocuk felcinden korumak için bu maratonun son turuna girerken daha güçlü ve daha dirençliyiz. Lütfen bize katılın. İrademiz ve kolektif kaynaklarımızla, önümüzde duran bitiş çizgisini geçmek için benzeri görülmemiş bir fırsat yakalayabiliriz.”