Suriyeli çocuklar Lübnan'a geçerken soğuktan donuyor

UNICEF | her çocuk için

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere’in açıklaması: Güvenlik ve sığınacak yer arayışındaki Suriyeli çocuklar Lübnan'a geçerken soğuktan donuyor

AMMAN, 20 Ocak 2018- “Suriye’den Lübnan’a geçmek isterken Lübnan’ın doğusunda Masna civarındaki sınırda ikisi çocuk olmak üzere 12 Suriyelinin ölmesi çok trajik bir olaydır.
“Güvenlik ve sığınacak yer arayışındaki Suriyeliler bu uğurda kendilerinin ve çocuklarının yaşamını riske atmaya devam ediyor.

“Sevdiklerini yitiren ailelerin ve yakında sekizinci yılına girecek olan savaşın mağdurlarının durumu bizi sürekli derin kaygılara yöneltiyor.
© UNICEF/UN052599/Al-Faqeer
“Hayatını kaybedenlerin arasında çok sayıda çocuğun da olduğu tahmin edilen ve  karla kaplık dağlık bölgede sıkışan insanları arama çalışmaları, bölge halkı ve Lübnanlı yetkililer tarafından soğuk hava koşullarına rağmen devam ediyor.

“Suriye, Lübnan, Irak, Yemen, Filistin, Ürdün, Türkiye ve Mısır’da, dünyanın başka pek çok yerinde çatışma ortamlarında yaşayan ya da çatışmaların etkisini hisseden çocuklar her kış başta ısınma olmak üzere birçok sorun yaşıyor.

“UNICEF ve ortakları zorlu hava koşulları karşısında ailelere yardımcı oluyor. UNICEF battaniye, kışlık giysi ve okulları ısıtacak yakıt yardımlarında bulunuyor.

“Ne var ki sözü edilen iki Suriyeli çocuğun ölümü çok daha fazlasının yapılması gerektiğini gösteriyor.

“Acımasız savaşların durması ve durumdan en fazla etkilenen çocuklara yardım için hepimizin tüm kaynaklarımızı seferber etmemiz gerekiyor. Artık mazeretimiz kalmadı. Çocukların bu denli acı çekmesine daha fazla kayıtsız kalamayız!

Daha fazla bilgi için 

Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 312 454 1010, [email protected]

Gülcem Bayer Deniz, UNICEF Türkiye Milli Komites, +90 212 252 5222, [email protected]

Juliette TOUMA, UNICEF Bölge Ofisi, +962-79-867-4628, [email protected]

Hedinn HALLDORSSON, UNICEF Lübnan,  +961-81-696-990, [email protected]

Tamara KUMMER, UNICEF Bölge Ofisi, +962-79-588-550, [email protected]Editörlere Notlar

► Kış mevsiminin başlamasından bu yana UNICEF zorlu hava koşulları karşısında ailelere yardım ediyor.

► UNICEF, muhtaç durumdaki ailelere yönelik yardım paketi kapsamında battaniye, kışlık giysi ve Lübnan, Suriye, Irak, Ürdün, Türkiye, Mısır ve Filistin gibi ülkelerde okulların ısıtılmasını sağlayacak yakıt dağıtımı yapıyor.

► Kaynak sıkıntıları ise UNICEF’in yardımlarını sürdürmesinde güçlükler yaratıyor. UNICEF bugüne dek kışlık yardımlar için gerekli kaynakların ancak yarısını sağlayabilmiş durumda.

► İvedi kaynak ihtiyacının karşılanmaması durumunda UNICEF 800 bin kadar çocuğa kışlık yardım ulaştıramayacaktır.

UNICEF’in kış yardımları hakkında daha fazla bilgi için: www.childrenofsyria.info