Mazeret üretemeyiz. Okullar açık kalmalı. Çocuklar bekleyemez

UNICEF | her çocuk için

NEW YORK, 27 Ocak 2022 – “COVID-19'un Omicron varyantı tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Bu kapsamda hükümetleri, çocukların eğitiminin daha fazla kesintiye uğramaması için gereken her adımı atmaya çağırıyoruz.

“Bir eğitim krizini önlemek ve çocukları tekrar eğitime dahil etmek için UNICEF şunları tavsiye ediyor:

Okullar açık kalmalı. Tahminen 616 milyon çocuk şu anda okulların tamamen veya kısmen kapalı kalmasından etkileniyor. Risk azaltma tedbirlerinin okulların açık kalmasına yardımcı olduğunu biliyoruz. Ayrıca dijital bağlantıya yapılan yatırımların çocukların geride bırakılmasını engelleyebileceğini de biliyoruz. Her çocuğun okula dönmesini sağlamak için cesur adımlar atmalıyız. Bunun için toplumlardaki dışlanmış çocuklara özel ve kapsamlı destek sağlanmalı. Bunlar arasında telafi sınıfları, ruh sağlığı ve beslenme desteği, koruma ve diğer temel hizmetler de yer alıyor.

Öğretmenler ve okul personelleri hemen aşılanmalı. Ön saflardaki sağlık personeli ve yüksek risk altındaki gruplar aşılandıktan sonra öğretmenler ve okul personeli COVID-19 aşılarının yapılması için önceliklendirilmeli ve desteklenmelidir.

UNICEF, aşılar hazır olduğunda ve öncelikli gruplar tamamen aşılandıktan sona çocukların aşılanmasını destekliyor. Yüz yüze eğitim için aşılamayı ön koşul haline getirmemeliyiz. Yüz yüze eğitime erişimin COVID-19’a karşı aşılanmaya bağlı hale getirilmesi, çocukların eğitime erişimini engelleyebilir ve eşitsizlikleri arttırabilir. DSÖ tavsiyeleriyle uyumlu olarak UNICEF, okulların açık tutulmasını tavsiye ediyor. Ayrıca ülkelerin COVID-19’a karşı uyguladığı kontrol stratejilerinin, aşılanmasalar bile çocukların ve ergenlerin eğitime ve sosyal yaşamın diğer yönlerine katılımını kolaylaştırması gerektiğinin altını çiziyor.

"Kriz koşullarında her zaman zorlu kararlar verilmesi gerekir ve COVID-19 salgınının dünya çapında okul sistemleri için yarattığı eşi benzeri görülmemiş zorlukların farkındayız. Fakat kaybedecek çok şeyimiz var. Çocukları okulda tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmalı ve bunun için birlikte hareket etmeliyiz”. 

heart UNICEF'in Koronavirüsüne karşı aileleri ve çocukları desteklemek için yaptığı acil durum çalışmasına bağış yap.

### 

Editörlere notlar:

UNICEF ve ortakları, okul çağındaki çocukların aşılanmasından bağımsız olarak okulların yeniden açılması için bir Çerçeve geliştirdi.