Mülteci Çocuklar için Şartlı Eğitim Yardımı

UNICEF | her çocuk için

230.000'den fazla mülteci çocuk Türkiye'de Şartlı Eğitim Yardımı Programı'ndan yararlanacak

Avrupa Birliği ve UNICEF, 230.000’den fazla Suriyeli ve diğer mülteci çocuğun eğitim ve öğretimlerinin devamlılığını sağlayacak Şartlı Eğitim Yardımı Programı’nın açılış törenini gerçekleştirdi. 

Ankara, 8 Haziran 2017– Avrupa Birliği ve UNICEF, 230.000’den fazla Suriyeli ve diğer mülteci çocuğun eğitim ve öğretimlerinin devamlılığını sağlayacak Şartlı Eğitim Yardımı Programı’nın açılış törenini gerçekleştirdi.

Şartlı Eğitim Yardımı Programı’nın amacı okula devamı destekleyerek; okulu bırakma oranlarını düşürmek, öğrenim hayatını sürdüren mülteci çocuk sayısını arttırmak. Program ayrıca, en dezavantajlı çocukların okula erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik destek sağlanması ve gerekli durumlarda çocuk koruma hizmetlerinden faydalanabilmelerine yönelik önemli bir bileşeni de içeriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 2003 yılından bu yana Türkiye’de ihtiyaç sahibi ailelere şartlı eğitim yardımı sunmakta. Bu işbirliği ile, program şimdi Türkiye’deki okullarda ve geçici eğitim merkezlerindeki en dezavantajlı mülteci çocukları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılıyor.

Şartlı Eğitim Yardımı Programı, UNICEF ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılayı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında yakın bir işbirliğinin önde gelen bir örneği. Program, Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü’nün (ECHO) 34 milyon Avro tutarındaki finansal katkısı ile uygulanmakta. Bu, Genel Müdürlüğün acil ve afet durumlarında eğitimin desteklenmesi için şimdiye kadar sağladığı en büyük destek. Program, ayrıca Norveç Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da desteklenmekte olup, kısa süre içerisinde diğer ortakların da katkı vermesi beklenmektedir.

Projenin Ankara’da düzenlenen açılış törenine katılan İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides konuşmasında; “Mülteci çocuklar çoğumuzun aklına ve hayaline gelmeyecek durumlarla karşı karşıya kalıyor ve bunların üstesinden geliyor. Bu yüzden eğitime yatırım yapmak büyük önem taşıyor ve Avrupa Birliği için bir öncelik. Biz, bu çocuklara bir nebze olsun normal koşullarda yaşadıklarını yeniden hissettirmek ve onlara gelecek için bir fırsat vermek üzere yardımcı olmak istiyoruz. Programın şu anda tam olarak uygulanmakta olduğunu ve halihazırda 56.000 mülteci çocuğa ulaştığını bildirmenin gururu içindeyim. Ortaklarımız UNICEF’e, Türk Kızılayı’na ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne eğitimin herkes için bir hak olması yönündeki kararlılığımızı paylaştıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

UNICEF Bölge Direktörü ve Avrupa Mülteci ve Göçmen Krizi Özel Koordinatörü Afshan Khan, konuşmasında Şartlı Eğitim Yardımı Programı’nın mülteci çocuklara yaygınlaştırılmasının, ulusal çocuk koruma sistemlerinin, uzmanlığının ve ilgili kurumlarının insani krizlerde ne kadar önemli olduğunun mükemmel bir örneği olduğunu belirtti ve “Bu mükemmel örnek, uzun süren krizlere yeterli yanıtın sağlanması için yine uzun dönemli ve sürdürülebilir müdahalelerin gerekliliğini ortaya koyuyor. UNICEF, pek çok çocuğun hayatını değiştiren bu önemli programın uygulanmasında gösterdikleri kararlılık için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne ve cömert finansal destekleri için de Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü’ne müteşekkirdir“ dedi.


Programın Arka Planı

Türkiye üç milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapmakta ve bu sayının yaklaşık yarısını çocuklar oluşturmaktadır. Okul çağındaki çocuklar için eğitimin sürdürülebilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülke genelinde gerek Türk okullarında gerekse geçici eğitim merkezlerinde örgün öğretime kayıtlı 500.000 çocuk bulunmakta iken, 370.000’den fazla çocuk ise okula devam etmemektedir.
Mayıs 2017’nin sonlarından bugüne dek yaklaşık 56.000 mülteci çocuk Şartlı Eğitim Yardımı Programı’nın yaygınlaştırılmasından faydalanmış olup, 2017 yılı sonuna dek Programın 230.000 çocuğa ulaşması beklenmektedir.
######
 

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) Hakkında

Avrupa Birliği üye ülkeleri ile birlikte, insani yardım alanında önde gelen küresel bir bağışçıdır. AB, Avrupa Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü aracılığı ile, her yıl çatışma ve afetlerden etkilenen 120 milyondan fazla insana yardım etmektedir. Brüksel’deki genel merkez ve küresel saha ofisleri ağıyla, ECHO, insani yardım alanında en savunmasız insanlara ırk, etnik grup, din, cinsiyet, yaş, milliyet veya siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin destek sağlamaktadır.
 

UNICEF Hakkında

UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik eyleme dönüştürüyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar her çocuğun yararını gözeterek en zor koşullarda yaşayan ve toplumdan dışlanan çocuklara ulaşmak için özel bir çaba gösteriyoruz.
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org– www.unicef.org.tr
Facebook, Twitter, YouTubeda bizi takip edin!

Daha Fazla Bilgi için:
ECHO:
Mathias Eick: Küresel Enformasyon Sorumlusu +90 533 412 56 63, [email protected]
 
UNICEF:
Sema Hosta: İletişim Bölüm Başkanı, +90 312 454 10 10, [email protected]