Çatışmalar yüzünden 30 milyon çocuk evinden uzakta

UNICEF | her çocuk için

UNICEF: Çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan yaklaşık 30 milyon çocuğun acil korumaya ve uzun dönemli kalıcı çözümlere ihtiyacı var

NEW YORK, 20 Haziran 2018– UNICEF Dünya Mülteciler günü öncesi yaptığı açıklamada çatışmalar nedeniyle yaşadıkları yerlerinden edilen çocuk sayısının (tahminen 30 milyon) İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştığını belirtti. UNICEF yaptığı açıklamada ayrıca, güç durumdaki bu çocukların şu an güvende olabilmeleri için korumaya ve temel hizmetlere erişim imkanına, uzun dönemdeki refah ve mutlulukları açısından ise kalıcı çözümlere ihtiyaç duydukları uyarısında bulundu.  

Mültecilerin desteklenmesine yönelik küresel bir eylem planının hayata geçirilmesine ilişkin görüşmeler sürerken UNICEF liderlere dünyanın bu en güç durumdaki çocuklarının haklarını, güvenliğini ve refahını güvence altına alacak çabaları iki katına çıkarmaları çağrısında bulundu. Sözü edilen çocukların çoğu bugün çatışma, şiddet ve siyasal istikrarsızlık gibi nedenler yüzünden evlerini terketmiş durumda.

UNICEF Acil Durum Programları Direktörü Manuel Fontaine: “Dünya Mülteciler Günü’nde, yollara düşen çocukların her gün karşılaştıkları tehditleri ve güçlükleri hatırlamak önemlidir. İster mülteci, ister sığınmacı, ister kendi ülkesinde yerinden edilmiş olsun, köklerinden kopan çocuklar sağlık ve güvenlikleri açısından ağır riskler altında oldukları gibi gelişimleri açısından gerekli temel hizmetlere erişimlerini sınırlandıran engellerle de karşı karşıyadır. Bu çocukların tek bir günden daha fazlasına, umuda, fırsatlara ve korunmaya ihtiyaçları vardır. Üye devletlere, bu çocukların haklarını ve hayallerini gerçekleştirmek üzere, taahhütlerini yenilemeleri çağrısında bulunuyoruz.”

Zorla yerinden edilen ve mülteci durumda olan çocukların sayısı rekor düzeyde artarken zorunlu desteğe, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimlerinde de ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin, tüm mülteci çocukların ancak yarısı ilkokula kayıtlıyken ergen yaştaki mülteci çocukların sadece dörtte birinden azı ortaöğrenimine devam etmektedir.

Kendi başlarına yollara düşen mülteci ve göçmen çocuk sayısı 2010 sonrası beş yıllık dönemde neredeyse beş kat artarak daha önce görülmemiş düzeylere ulaşmıştır. 2015-2016 döneminde 80 kadar ülkede yanlarında kimsesi bulunmayan ve yakınlarından ayrı düşmüş en az 300 bin çocuk tespit edilmiştir. Oysa bu sayının 2010-2011 döneminde 66 bin civarında olduğu bilinmektedir. Ayrıca, kendi başına yollara düşen çocuklara ilişkin gerçek sayı muhtemelen bunun çok üzerindedir. Yanlarında kimsesi bulunmayan ve yakınlarından ayrı düşmüş çocukların insan ticareti, sömürü, şiddet ve istismar gibi risklerle karşılaşma olasılıkları daha yüksektir. Nitekim küresel ölçekte insan ticareti mağdurlarının yaklaşık yüzde 28’ini çocuklar oluşturmaktadır.

UNICEF, Mülteciler Küresel Sözleşmesi (GCR) ile Göç Küresel Sözleşmesinin (GCM) bu yıl son halini almasını beklemektedir. Bu iki sözleşme tüm dünyada yerlerinden edilen çocukların hakları adına üye devletlerin güçlü taahhütlerde bulunmaları açısından bir çerçeve oluşturacaktır. UNICEF mülteci ve göçmen çocukların korunmaları konusunda altı maddelik bir eylem planı önermiştir. Bunların arasında, her iki sözleşmeyi de içselleştirilebilecek, örnek uygulamalardan hareket eden öneriler de yer almaktadır.

Futbol bugünlerde tüm dünyadan tutkunlarını bir araya getirirken UNICEF ve yaratıcı ortağı 180LA  ‘Bizi Heyecanlandıran Bizi Birleştirir’ girişimini başlatmaktadır.  Girişim; “Spor sevgisi sınırları aşabiliyorsa, mülteci ve göçmen çocukların haklarına yönelik destek de sınırları aşmalıdır…” fikrine dayanmaktadır. Kampanya, Bolivya’dan İspanya’ya göç eden 8 yaşındaki erkek çocuk Santi’nin öyküsünü anlatan iki dakikalık bir web filminden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Film, yeni geldiği ülkede arkadaş bulmakta zorlanan Santi’nin sonunda ortak futbol sevgisi sayesinde yeni çevresine adapte olmasını anlatmaktadır. Santi ve arkadaşları futbol oynarken kahramanları olan Sergio Ramos  (İspanya Milli Takımı kaptanı ve UNICEF elçisi) da  onlara bir sürpriz ziyaret gerçekleştirmektedir.

Web filmiyle eş zamanlı olarak sosyal medyada ayrıca ‘en uzun gol’ sınavı başlatılacaktır. Sınavın başlangıcı olarak Sergio Ramos, herkese ortak futbol tutkuları aracılığıyla bir araya gelme ve sosyal medyada kendi videolarını paylaşarak göçmen ve mülteci çocuklara desteklerini dille getirme çağrısında bulunacaktır. Bu videolarda #EnUzunGol #DünyaKupası etiketleri kullanılarak mümkün olabilen en uzun “goooooool” haykırışı yapılacaktır.

###
UNICEF hakkında
UNICEF yaptığı her işte her çocuğun haklarını ve esenliğini gözetmektedir. Bu taahhüdü yaşama geçirmek için ortaklarımızla birlikte 190 ülkede ve bölgede çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararı adına durumu en güç ve en fazla dışlanmış çocuklara odaklanıyoruz. 
 
UNICEF ve çocuklara ilişkin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org   
 
UNICEF’i Twitterve Facebook’tan izleyin
 
Daha fazla bilgi için:
 
Sema Hosta, UNICEF Turkey, +90 312 454 1010, [email protected]
 
Christopher Tidey, UNICEF New York, +1 917 340 3017, [email protected]