Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi

UNICEF | her çocuk için

Çocukların, gelecekteki iş yaşantılarına katkı sağlayacak dijital becerileri kazanmalarına destek olacak yeni bir girişim hayata geçiriliyor.

 

Ankara, 2 Mayıs 2023 – Bugün Ankara’da başlatılan proje ile, öğretmenlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi sağlanarak Türkiye’deki yaklaşık 18 milyon öğrenciye gelecek planlamalarında yardımcı olunması hedeflenmektedir.

3,75 milyon Euro (yaklaşık 80 milyon Türk Lirası) bütçeli 'Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi' projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek, UNICEF tarafından Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde hayata geçirilecektir.

Bu girişim kapsamında, ilk etapta İstanbul, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Mersin, Erzurum ve Gaziantep illerinden katılım sağlayacak 200.000  öğretmen, okul yöneticisi ve diğer eğitim personeli, çevrimiçi dijital becerilere yönelik eğitimler alacaktır.

Bu eğitimler daha sonra, ülke genelinde görev yapan yaklaşık 1 milyon öğretmeni kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır.

Dijital teknolojiler iş piyasalarını şekillendirmeye devam ederken, öğrencilerin hızla gelişen bir ekonomide başarılı olmak için gereken becerilerle donatılmaları çok önemlidir. Son zamanlarda yayınlanan bir raporda,[1]önümüzdeki on yılda dijital teknolojiler, otomasyon ve yapay zekâ yoluyla Türkiye'de 3,1 milyon yeni iş kolu yaratılacağı tahmin edilmektedir.

Bu girişim, çocukların okulda öğrendikleri becerileri, işverenlerin ihtiyaçları ile daha verimli şekilde eşleştirmek, onlara daha fazla iş fırsatı yaratmak ve öğrencilerin en üst potansiyellerine erişimlerini sağlamak amacıyla öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek için başlatılmıştır. Her eğitim kademesinden öğrenciler projeden fayda sağlayacaktır

2026 yılına kadar sürecek olan proje kapsamında, dijital beceriler üzerine hazırlanan 120 saat etkileşimli modüller içeren çevrimiçi  bir eğitim platformu geliştirilecektir. Kurulacak sekiz adet öğretmen eğitimi laboratuvarında ise, öğretmenlerinde aktif şekilde yer alacağı içerik geliştirme faaliyetleri hayata geçirilecektir.

Kamu görevlileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının çalışanları da dahil olmak üzere ilgili tüm eğitim personelinin projeye katılım göstermesi beklenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve ortakları, Şubat ayında gerçekleşen depremlerden etkilenen öğrencilerin acil öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ederken, bu projede olduğu gibi öğretmen niteliğini ve dolayısıyla uzun vadede eğitim sisteminin kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

UNICEF Türkiye Ülke Ofisi Temsilci Yardımcısı Paolo Marchi, projenin açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çocukların hızla değişen toplum ve ekonomilerin aktif bireyleri haline gelebilmeleri için daha iyi bir hazırlık süreci geçirmelerinde ve eğitim/öğretim modellerini dönüştürmede öğretmenler çok kritik bir öneme sahiptir. Dijital öğrenmenin sağladığı fırsatlardan yararlanmaları için öğretmenlere sağlayacağımız destek, genel olarak eğitimde fırsat eşitliğini ve kaliteyi arttırmada önemli bir rol oynayacaktır.”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İş Birliği Başkan Vekili  Angel Gutierrez Hidalgo, konuşmasında şunları söyledi: “Ulusal, sağlam bir dijital eğitim ekosistemi, yalnızca tüm öğrencilere yönelik eğitim kalitesini artırmak için değil, aynı zamanda acil durumlarda yaşanan öğrenme kayıplarını en aza indirmek amacıyla güçlü eğitim müdahaleleri sağlamak için de hayati önemdedir.”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar da konuşmasında şunları ifade etti: “Ülkemizin ve dünyanın geçmekte olduğu süreçler göz önünde bulundurularak öğretmenlerimizin dijital eğitim becerilerinin desteklenmesi, dijital eğitime yönelik çalışmaların bir bütünlük içinde ilerlemesi amacıyla öğretmen eğitimi dijital ekosistemi projesi hayata geçirilmiştir. 200.000 öğretmen, okul yöneticisi ve diğer eğitim personelinin yaralanması hedeflenmektedir. Dijital eğitim becerileri ile donanmış bu öğretmenler sayesinde öğrencilere daha etkili bir eğitim öğretim imkânı sunulacak ve nihayetinde daha iyi öğrenci öğrenme çıktıları ile karşılaşılacaktır.”