Bazı çocuklar okula dönemiyor!

UNICEF | her çocuk için

Okula gitmeyen çocuk oranının en yüksek olduğu ülkeler

NEW YORK, 1 Eylül 2016 – UNICEF bugün yaptığı açıklamada ilköğretim dışında kalan çocuk oranlarının en yüksek olduğu 10 ülkede her 5 çocuktan 2’sinin (18 milyon çocuk) okula gitmediğini açıkladı. 

İlköğretim çağındaki çocukların neredeyse üçte ikisinin okula gidemediği Liberya okula gitmeyen çocuk oranının en yüksek olduğu ülke. Liberya’dan sonra ikinci sıradaki Güney Sudan’da ise çocukların yüzde 59’u ilkokul eğitimi hakkını yaşama geçirememekte ve devam eden çatışmalar nedeniyle ülkedeki her 3 okuldan biri faaliyet gösterememektedir.
 
Okula gitmeyen çocuk oranının en yüksek olduğu 10 ülke arasında Afganistan (yüzde 46), Sudan (yüzde 45), Nijer (yüzde 38) ve Nijerya (yüzde 34) da yer almaktadır. Bu durum, insani acil durumlarının ve uzayıp giden krizlerin çocukları okullarından nasıl kopardığını net biçimde göstermektedir.
 
Bu ay milyonlarca çocuğun okula döneceği bir sırada açıklanan UNICEF veri analizi, esasen çatışmaların, uzun süren kuraklıkların, bastıran sellerin, depremlerin ve aşırı yoksulluğun etkilediği ülkelerdeki eğitim krizinin boyutlarını ortaya koymaktadır.
 
UNICEF’in kaygısı, çatışmaların, doğal afetlerin ve aşırı yoksulluğun etkisi altındaki ülkelerde eğitim almadan yetişecek çocuk kuşağının ülkelerine ve ekonomilerine katkıda bulunacak becerilerden yoksun olarak büyüyecek olmalarıdır. Bu da milyonlarca çocuk ve ailesi açısından halihazırda zorlu olan durumun daha da ağırlaşacağı anlamına gelmektedir.
 
İnsani yardım çağrıları söz konusu olduğunda eğitim bugün de en az kaynak ayrılan sektörlerden biri durumundadır. Örneğin 2015 yılında insani yardım kuruluşları eğitim alanında ihtiyaç duydukları kaynakların ancak yüzde 31’ini elde edebilmişken; bu oranın on yıl önce yüzde 66 olduğu görülmektedir. 2005 yılından bu yana eğitim alanında kaynak ihtiyacı yüzde 126 artmış, buna karşılık sağlanan kaynaklardaki artış sadece yüzde 4 olarak gerçekleştmiştir. Dahası, uzun süreli krizlere dayanabilme yeterliliğindeki eğitim sistemlerinin kısa vadeli ve öngörülebilirliği olmayan yardım başvurularını temel alarak kurulması mümkün değildir.
 
2016 Mayısında yapılan Dünya İnsani Zirvesi’nde yeni bir küresel kaynak sağlama platformu oluşturulmuştur.Eğitim Bekleyemez adını taşıyan bu girişimin amacı, öngörülebilir kaynak temini yoluyla kriz dönemlerindeki insani müdahalelerle kriz sonrası uzun dönemli kalkınma arasındaki boşluğu kapatmaktır.
 
Okul dışı çocuk oranlarının en yüksek olduğu 10 ülke arasında yer almamakla birlikte Suriye’de okul çağında (5-17 yaş) olup okula gitmeyen çocukların sayısı 2,1 milyon olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, komşu ülkelerde mülteci durumundaki 600,000 Suriyeli çocuk da okula gidememektedir.
 
Somali ve Libya da dâhil olmak üzere kimi ülkeler için idari kayıt ya da araştırma kaynaklı, yakın döneme ait güvenilir veriler bulunmamaktadır. Bunun nedenleri arasında söz konusu ülkelerde sürüp giden çatışmalar da yer almaktadır.
 
UNICEF Eğitim Bölümü Başkanı Jo Bourne konuya ilişkin şunları söyledi: "Çatışmaların etkilediği ülkeler açısından okul çocuklarının, kriz geçtikten sonra topluluklarını yeniden inşa etmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması kısa dönemde travmayla baş edebilmelerini sağlayacak istikrar ve normalleşme duygusunu kazandırır. Okullar ayrıca çocukları çevrelerindeki travma ve fiziksel tehditlere karşı da korur. Çocuklar okula gitmediklerinde istismar, sömürü ve silahlı gruplara çekilme gibi tehlikelere daha açık konuma gelirler.”
 
# # #

Yayın kalitesinde fotoğraf ve video indirmek için: https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFZ3CJN

UNICEF Hakkında
UNICEF her çalışmasında çocukların haklarını ve iyiliğini gözetmektedir. Ortaklarımızla birlikte 190’dan fazla ülkede ve bölgede yürüttüğümüz çalışmalarda bu taahhüdü pratik işlere dönüştürüyoruz. Özel çabalarımız, nerede olurlarsa olsunlar tüm çocukların yararını gözeterek en güç durumdaki ve dışlanmış çocuklara ulaşmaya yoğunlaştırıyoruz.
 
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org 
 
Bizi Twitter ve Facebook’tan izleyin.
 
Daha fazla bilgi için:
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, +90 533 622 8346, [email protected]
Melanie Sharpe, UNICEF New York, + 1 917 251 7670, [email protected]
Harriet Dwyer, UNICEF New York, + 1 917 244 2215, [email protected]
 

Fotoğraf: © UNICEF/UN019750/Bahaji