UNICEF: Okulların kapanması son çare olmalı

UNICEF | her çocuk için

COVID-19 nedeniyle okulların kapanmasından etkilenen çocuk sayısı yeniden tırmanışa geçmişken UNICEF, çocukların eğitimi ve iyi olma hallerinin bu krizden zarar görmeye devam edeceği konusunda uyarıyor

UNICEF, hükümetleri okulların yeniden açılmasına öncelik vermeye, sınıfların mümkün olduğunca güvenli olmasını sağlamak için olası tüm önlemleri almaya ve okulları ülke genelinde kapatmaktan kaçınmaya çağırıyor

NEW YORK, 8 Aralık 2020 – COVID-19 nedeniyle okulların kapatılmasından etkilenen okul çağındaki çocuk sayısının Kasım ayında yüzde 38 artması, dünya genelinde 90 milyon öğrencinin daha eğitimi ve iyi olma hali açısından ciddi sıkıntılar doğuruyor.

UNESCO tarafından toplanan verilere göre, dünya genelinde okul çağındaki 5 çocuktan yaklaşık 1’inin, diğer bir deyişle yaklaşık 350 milyon çocuğun okulu 1 Aralık itibariyle kapandı ve bu durum 1 Kasım itibariyle okula gitmeyen çocuk sayısında (232 milyon) neredeyse 90 milyonluk bir artışa neden oldu. Buna karşılık, okulların kapanmasından etkilenen okul çağındaki çocuk sayısı Ekim ayında yaklaşık üç kat düşmüştü. 

UNICEF Küresel Eğitim Birimi Şefi Robert Jenkins: “Çocukların okulda güvende olmalarını sağlamak için alabileceğimiz önlemleri ve okulların bulaş oranlarını arttırmadığını biliyoruz ama yine de COVID-19 konusunda büyük bir hızla yanlış yönde ilerliyoruz. Eldeki kanıtlar, okulların bu salgının yayılmasında başlıca faktörler arasında olmadığını gösteriyor. Buna rağmen hükümetlerin son değil ilk çare olarak bir kez daha okulları kapatma yönünde endişe verici bir eğilim gösterdiğini görüyoruz. Bazı örneklerde bu, bölgelere göre yapılmak yerine ülke çapında yapılıyor ve çocuklar bu durumun eğitimleri, ruhsal ve fiziksel iyi olma halleri ile güvenlikleri üzerindeki yıkıcı etkilerine maruz kalmaya devam ediyorlar.”

Okullar kapandığında çocuklar eğitim, destek mekanizmaları, gıda vb. hizmetlerden uzak kalıyor ve güvenlikleri risk altına giriyor. Bu durumda en ağır bedeli ödeyenler de okulu tamamen bırakma olasılığı en yüksek olan en dışlanmış çocuklar oluyor. Milyonlarca çocuk dokuz ayı aşkın bir süre okullarından uzak kaldı ve şimdi daha fazla sayıda çocuk bu süreci yeniden yaşıyor. UNICEF, çok sayıda okulun gereksiz yere kapanmasından ve okulları COVID-19’a karşı daha güvenli kılmak için gerekli adımların atılmasına yeterli derecede önem verilmediğinden endişe ediyor.

191 ülkeden alınan veriler kullanılarak dünya genelinde yakın zamanda gerçekleştirilen bir çalışma, okulların açık olmasıyla toplumda görülen COVID-19 enfeksiyon oranları arasında hiçbir bağlantı olmadığını gösterdi. Okulların bulaş oranlarının artmasına katkısı olduğuna dair delillerin azlığı nedeniyle UNICEF, hükümetleri okulların yeniden açılmasına öncelik vermeye ve okul ortamının olabildiğince güvenli olmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaya çağırıyor.

Okulların yeniden açılmasına yönelik planlara uzaktan eğitim gibi araçların yaygınlaştırılması konusunun da dâhil edilmesi gerekiyor. Bu, özellikle de dışlanmış gruplar için önem taşıyor. Ayrıca eğitim sistemlerinin düzenlenerek gelecekteki krizlere dayanıklı olacak şekilde inşa edilmesi de gerekiyor.

UNICEF’in UNESCO, UNHCR, WFP ve Dünya Bankası ile ortaklaşa hazırladığı Okulların Yeniden Açılması Çerçevesi ulusal ve yerel yetkililere uygulamaya yönelik tavsiyeler sunuyor. Söz konusu yönergelerde politika reformu, finansman ihtiyaçları, okulların güvenliği, telafi amaçlı eğitim, iyi olma hali, koruma ve en dışlanmış çocuklara erişim konularına odaklanılıyor.

Jenkins: “COVID-19 süresince okullaşma hakkında öğrendiklerimiz çok açık: Okulları açık tutmanın faydaları okulları kapatmanın maliyetlerine göre çok daha fazla ve okulların ulus çapında kapatılması ne pahasına olursa olsun sakınılması gereken bir uygulama.”

 ### 

Editörlere notlar:

Multimedya içeriğini buradan indirebilirsiniz.

enlightened UNICEF, uzaktan eğitime erişimin artırılması için Türkiye dahil dünya çapında hükümetlerle çalışıyor. Her çocuğun eğitime ulaşmasını desteklemek için şimdi düzenli bağışçılarımız arasına katıl.