Salgın Sınıfı

UNICEF | her çocuk için

UNICEF diyor ki: COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 168 milyondan fazla çocuğun okulu neredeyse bir yıldır kapalı

UNICEF, hükümetlere okulların yeniden açılmasına öncelik vermeleri gerektiğine dikkat çekmek amacıyla New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “Salgın Sınıfı”nı tanıttı

NEW YORK, 3 Mart 2021 – UNICEF’in yeni yayımladığı verilere göre, dünya genelinde 168 milyondan fazla çocuğun okulu COVID-19 kaynaklı önlemler  nedeniyle neredeyse  bir yıldır kapalı.  Ayrıca, dünya genelinde yaklaşık 214 milyon çocuk, diğer bir deyişle her 7 çocuktan 1’i, yüz yüze eğitimlerin dörtte üçünden fazlasını kaçırdı.

Okulların Kapatılmasına İlişkin İnceleme raporunda, Mart 2020 ile Şubat 2021 tarihleri arasında 14 ülkedeki okulların büyük ölçüde kapalı kaldığı belirtiliyor. Bu ülkelerin üçte ikisi Latin Amerika ve Karayipler’de bulunuyor. Bu durum okul çağındaki yaklaşık 98 milyon çocuğu etkiledi. Bu 14 ülke arasında okulların en çok kapalı kaldığı ülke ise Panama oldu. Onu El Salvador, Bangladeş ve Bolivya izledi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, “COVID-19 salgınının ikinci yılına girmek üzereyken, dünya genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının eğitim açısından yarattığı kriz ve acil durum bir kez daha kendini hatırlatıyor. Yüz yüze eğitimden uzak kalan çocuklar her geçen gün daha da geride kalırken en ağır bedeli de en savunmasız durumda olanlar ödüyor. Bu çocukların bir yıl daha yüz yüze eğitime sınırlı biçimde ya da hiç erişememeleri riskini göze alabilecek durumda değiliz. . Okulları açık tutma ve normale dönüş planları arasında bu hususa  öncelik verme konusunda hiçbir çabadan kaçınılmamalı,” dedi.

Tablo 1: Mart 2020’den beri okulların kapalı tutulduğu ülke/çocuk sayısı*

 

Neredeyse bir yıl boyunca okulların kapalı kaldığı ülke sayısı

Durumdan etkilenen okul çağındaki çocuklar

Sayı (Milyon)

Yüzde

Doğu Asya & Pasifik

1

25

15%

Ortadoğu & Kuzey Afrika

3

9

5%

Doğu & Güney Afrika

0

n.a.

n.a.

Batı & Orta Afrika

0

n.a.

n.a.

Avrupa & Orta Asya

0

n.a.

n.a

Latin Amerika & Karayipler

9

98

58%

Güney Asya

1

37

22%

TOPLAM

14

168

100%

*Not: Ülkeler, okulların tamamen kapatıldığı referans tarih olan 11 Mart 2020’den Şubat 2021’e kadar olan eğitim günü sayısı temel alınarak tespit edilmiştir. Veriler, okulların geçen 11 aydaki kapalılık durumunu yansıtmaktadır. Okulların tamamen açık olduğu gün sayısı 10’dan , kısmen açık olduğu gün sayısı ise 12’den az olan ülkeler, neredeyse bir eğitim yılı boyunca kapalı olarak değerlendirmiştir. İnceleme, okul öncesi eğitimden liseye kadar olan okulları kapsamaktadır.

Okulların kapatılması, çocukların eğitimi ve iyi olma halleri üzerinde yıkıcı etkilere yol açtı. En savunmasız gruplardaki çocukların ve uzaktan eğitime erişim imkânı olmayan çocukların bir daha okula dönmeme ve hatta çocuk evliliğine ve çocuk işçiliğine zorlanma riski arttı. UNESCO’nun son verilerine göre, dünya genelinde 888 milyonu aşkın çocuk, okulların tamamen veya kısmen kapalı olması nedeniyle eğitimlerinde aksamalar yaşamaya devam ediyor.

Okullar dünya genelinde okul çağındaki çocukların büyük çoğunluğunun akranlarıyla etkileşimde olup destek alabildiği, sağlık ve bağışıklama hizmetlerine, ayrıca besleyici gıdalara erişim sağlayabildiği temel kurumların başında geliyor. Okulların kapalı kalma süresi ne kadar uzarsa, çocuklar çocukluk dönemi için kritik önem taşıyan bu unsurlardan o denli yoksun kalacak.

UNICEF eğitimin taşıdığı aciliyete dikkat çekmek ve devletlerin okulları açık tutması ya da normale dönüş planlarında bu konuya öncelik vermelerine olan ihtiyaç konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla bugün “Salgın Sınıfı”nı tanıttı. Salgın Sınıfı , dünyanın her köşesinde boş kalan sınıfları hatırlatmak amacıyla 168 boş sıradan oluşuyor ve her sıra, okulların neredeyse bir yıl boyunca kapalı kaldığı ülkelerde yaşayan bir milyon çocuğu temsil ediyor. .Okulların kapatılması, çocukların eğitimi ve iyi olma halleri üzerinde yıkıcı etkilere yol açtı. En savunmasız gruplardaki çocukların ve uzaktan eğitime erişim imkânı olmayan çocukların bir daha okula dönmeme ve hatta çocuk evliliğine ve çocuk işçiliğine zorlanma riski arttı. UNESCO’nun son verilerine göre, dünya genelinde 888 milyonu aşkın çocuk, okulların tamamen veya kısmen kapalı olması nedeniyle eğitimlerinde aksamalar yaşamaya devam ediyor.

Henrietta Fore, “Bu sınıf, çoğunluğu neredeyse tam bir yıl boyunca boş kalan milyonlarca eğitim merkezini temsil ediyor. Her boş sıranın arkasında çocukların askıya alınan olanaklarını simgelemek üzere boş bir sırt çantası asılı. Bu kilitli kapılar ve kapalı binalar çocuklarımızın geleceğinin belirsiz bir süreyle askıya alındığını gösteriyor, bu gerçeği gözardı edemeyiz. Bu  durum devletlere şu mesajı veriyor: Okulların yeniden ve eskiye kıyasla daha iyi bir şekilde açılmasına öncelik vermemiz şart”, dedi.

Öğrenciler sınıflarına döndükçe eğitime yeniden adapte olmaları ve kaçırdıkları konulara yetişmeleri için desteklenmeleri gerekecek. Okulları yeniden açma planlarına, çocukların geri kaldıkları konuların telafi edilmesine yönelik çalışmalar da dahil edilmeli. UNICEF, devletlere, çocukların ve ergenlerin gelişimine ve iyi olma haline katkıda bulunmak için kapsamlı hizmetler sunmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Bu bağlamda, her öğrencinin kendine özgü ihtiyaçlarına öncelik verilerek okullarda telafi dersleri, sağlık ve beslenme, ruh sağlığı ve koruma tedbirleri vb. konularda hizmetler sunulmalı. UNICEF’in UNESCO, UNHCR, WFP ve Dünya Bankası’yla birlikte hazırladığı Okulların Yeniden Açılmasına Yönelik Çerçeve isimli belgede ulusal ve yerel yetkililer için uygulamaya yönelik tavsiyeler sunuluyor.

heart UNICEF'in COVID-19 krizinden etkilenen çocukların eğitime erişmesine dair çalışmalarını destekle, çocukların mutluluk sebebi ol!