Dünyadaki gençlerin yarısı akran şiddetine maruz kalıyor

UNICEF | her çocuk için

UNICEF: Dünyadaki gençlerin yarısı okulda ve okul çevresinde akran şiddetine maruz kalıyor

Konuyla ilgili rapor, fotoğraf ve b-roll indirmek için: buraya tıklayın. Ayrıca Güney Afrika’daki UNICEF İyi Niyet Elçisi Lilly Singh fotoğraflarına erişebilirsiniz.
 
NEW YORK, 6 Eylül 2018 –UNICEF tarafından bugün açıklanan yeni bir rapora göre tüm dünyada 13-15 yaşlarındaki öğrencilerin yarısı (yaklaşık 150 milyon öğrenci) okulda ve okul çevresinde akran şiddetine maruz kalıyor.
 
Bugünkü Dersimiz: Okullarda #şiddeteSON ver (#ENDviolence in Schools)’ e göre, akran şiddeti dünya gençliğinin eğitim yaşamının nüfuz edici bir parçasını oluşturuyor (akran şiddeti, son bir ay içinde zorbalığa maruz kaldığını ya da son bir yıl içinde fiziksel kavgaya karıştığını belirten çocuk sayısıyla ölçülüyor). Bu tür durumlar – ister zengin ister yoksul ülkelerde –  öğrencilerin öğrenmesini ve sağlığını etkilemektedir.
 

Honduras, Villanueva'da 16 yaşındaki Darwin, arkadaşı Henry ile paylaştıkları sınıfta oturuyor. Henry, 2016'nın Eylül ayında intihar etti. Öğretmenine göre, iki arkadaş akranlarının zorbalığına maruz kalıyordu. Darwin, "Çok sert geldi, hala üstesinden gelemiyorum" diyor. ©UNICEF/UN0232616/Zehbrauskas

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “Eğitim, barışçı toplumlara giden yolun anahtarıdır; gelgelelim, tüm dünyada milyonlarca çocuk açısından okulun kendisi güvenli bir yer olmayabilir.  Öğrenciler her gün kavga dövüş, çetelere katılma baskısı, gerçek yaşamda ve çevrimiçi ortamlarda zorbalık, şiddet içeren disiplin, cinsel taciz ve silahlı şiddet dâhil çok yönlü tehlikelerle karşılaşmaktadır. Bu durum kısa dönemde çocukların eğitimini etkilerken uzun dönemde depresyona ve anksiyeteye, hatta intihara yol açabilmektedir. Şiddet, tek bir çocuğun bile öğrenmemesi gereken, belleklerden silinmeyen bir derstir.”
 
Rapor, öğrencilerin okullarında ve çevresinde şiddetle hangi şekillerde yüz yüze geldiklerini özetlemektedir. UNICEF’in elindeki en son verilere göre:
 
► Dünyada, 13-15 yaş grubundan her 3 öğrenci başına 1’den biraz fazlası zorbalıkla karşılaşmakta, kabaca aynı oranda öğrenci de fiziksel kavgaya karışmaktadır.
► Sanayileşmiş 39 ülkede her 10 öğrenciden 3’ü akranlarına zorbalık uyguladığını kabul etmektedir.
► 2017 yılında okullara yönelik belgelenmiş ya da teyit edilmiş saldırıların dağılımı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 396, Güney Sudan’da 26, Suriye Arap Cumhuriyeti’nde 67 ve Yemen’de 20 şeklindedir.
► Okul çağındaki yaklaşık 720 milyon çocuk okullarda fiziksel cezanın tümüyle yasaklanmamış olduğu ülkelerde yaşamaktadır.
► Kız ve erkek çocukların zorbalıkla karşılaşma riskleri aynı olmakla birlikte kızların psikolojik zorbalığa, erkeklerini ise fiziksel şiddet ve tehdide maruz kalma olasılıkları daha yüksektir.
 
Rapor, okullara getirilen bıçak ve ateşli silahlar gibi aletlerin can almaya devam ettiğini belirtmektedir. Yine raporda belirtildiğine göre, giderek dijitalleşen bir dünyada zorbalar bir tuşa basarak şiddet içeren, yaralayıcı ve bozucu içerik taşıyan materyalleri yayabilmektedir.
 
Bugünkü Dersimiz: #ENDviolence in Schools UNICEF’in #ENDviolence küresel kampanyası kapsamında yayınlanmıştır. Rapor aynı zamanda UNICEF, Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanlığı (DFID), UNESCO, Çocuklara Yönelik Şiddete Son Küresel Ortaklığının diğer üyeleri ve UNGEI tarafından başlatılan, okullarda ve çevresinde şiddete ışık tutulmasını ve bu konuda harekete geçilmesini amaçlayan kolektif çabanın bir parçasını oluşturmaktadır.
 
Kampanya kapsamında UNICEF önümüzdeki aylarda dünyanın çeşitli yerlerinde bir dizi #ENDviolence Gençlik Sohbeti düzenleyecektir.  Öğrencilerin öncülük edecekleri bu sohbet ve tartışmalar gençlere şiddet deneyimlerini paylaşacakları, okulda ve çevresinde kendilerini güvende hissetmeleri için yapılması gerekenlere ilişkin düşüncelerini dile getirecekleri bir ortam sunacağı gibi dünya liderlerine bu konuda tavsiyeler de iletecektir. UNICEF İyi Niyet Elçisi Lilly Singh ilk Gençlik Sohbetini Temmuz ayında 13-19 yaş grubundan öğrencilerle birlikte Güney Afrika’da başlatmıştır.
 
UNICEF ve ortakları, okullarda şiddete son verilmesi için aşağıdaki alanlarda acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunmaktadır:
► Öğrencileri okullardaki şiddetten korumaya yönelik politikaların ve yasal düzenlemelerin yaşama geçirilmesi.
► Okullardaki önleyici ve karşı tepki verici önlemlerin güçlendirilmesi.
► Toplulukların ve kişilerin, şiddet hakkında görüşlerini dile getiren öğrencilere destek olmaları, sınıflardaki ve topluluklardaki kültürü değiştirmeleri için özendirilmeleri.
► Öğrencilerin ve okulların güvende kalmasına yardımcı olan ve etkililiği kanıtlanmış çözümlere daha etkili ve hedefli yatırımlar yapılması.
► Okulda ve çevresinde çocuklara yönelik şiddetle ilgili daha iyi ve ayrıştırılmış veriler toplanması ve etkili olan uygulamaların paylaşılması.


UNICEF tüm dünyada gençleri okullardaki şiddete karşı seslerini yükseltmeye, okullardaki ve çevresindeki şiddete son verilmesi için birlikte nasıl çalıştıklarını ve hangi çözümlere başvurduklarını bize anlatmaya çağırmaktadır. Daha fazla bilgi için: https://uni.cf/end-violence
 
###

Editörlere notlar:

Multimedya materyalleri indirmek için: buraya tıklayın.

UNICEF’in #şiddeteSON (#ENDviolence) küresel kampanyası hakkında daha fazla bilgi için: buraya tıklayın.

UNICEF hakkında
UNICEF dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu yerlerinde çalışmalar yapmaktadır. 190 ülkede ve bölgede, her yerde, herkes için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz.
UNICEF ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org
UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan izleyin.

Daha fazla bilgi için:
Helen Wylie, UNICEF New York, Tel:+1 917 244 2215, [email protected]
Sema Hosta, UNICEF Türkiye, Tel: +90 312 454 1010, [email protected]